EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


METABOLİK SENDROMLU VE TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA ERKEN DÖNEMDE NÖROPATİ GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(DETERMİNATİON OF NEUROPATHY DEVELOPMENT IN EARLY PERIOD IN METABOLIC SYNDROME AND TYPE 2 DIABETIC PATIENTS )

Author : HASAN HÜSEYİN MUTLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 284-292
Cite : HASAN HÜSEYİN MUTLU , (2020). METABOLİK SENDROMLU VE TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA ERKEN DÖNEMDE NÖROPATİ GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 284-292. Doi: 10.38063/ejons.237.
    


Summary

Giriş: Diyabet tüm dünyada hızla artan pandemilerle seyreden ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Diyabetin aşikar hale gelmesi öncesinde hastalığa ait hem mikrovaskuler hem de makrovasküler komplikasyonlar başlayabilmektedir. Özellikle erken dönemde bu komplikasyonların ilerlemesinin engellenmesi için tanı ve tedavi süreçlerinin iyi bilinmesi gerekir. Özellikle mikrovasküle komlikasyonlardan biri olan sensörial periferal nöropati diyabet ve metabolik sendromda benzer mekanizmalarla oluşmaktadır. Amacımız, birinci basamak sağlık hizmeti verilen yerlerde basit tarama testlerini kullanarak sensöriyal periferal nöropatinin varlığının erken dönemde tespiti için yapılmıştır. Metot İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye polikliniğine başvuran son beş yıl içinde diyabet tanısıyla izlenen 45 hasta, metabolik sendrom tanı kriterlerini karşılayan 45 hasta ve 45 sağlıklı olmak üzere toplam 135 kişi çalışmaya alınmıştır. Bu hastalarda Semmes-Weinstein 10 gr monofilaman testi ile distal simetrik sensörial periferal nöropati varlığı araştırılmıştır. Bulgular Erken Tip 2 diyabetik grupta 14 hastada ve metabolik sendrom tanısı ile izlenen grupta 7 hastada monofilamen testi bulgularına göre sensorial nöropati olarak değerlendirilmişidir. Hastaların antropometrik ve biyokimyasal ölçümleri ile nöropati arasındaki ilişki incelendiğinde hastaların vücut kitle endeksi (p=0.04), açlık kan şekeri (p=0.02), HbA1c (p=0.001) ölçümleri ile nöropati arasında anlamlılık saptanmıştır. Sonuç: Hiperglisemi, diyabet ve metabolik sendromun erken döneminde sensörial periferal nöropatiye yol açabilmektedir. Birinci basamakta nöropati tarama testi olarak monofilamen testi kullanılabilir. Bu sayede birinci basamakta diyabetik ayak ve buna bağlı komplikasyonların gelişimi engellenebilir.Keywords
Tip 2 Diyabet, Metabolik Sendrom, Periferal Nöropati

Abstract

Introduction: Diabetes is a serious public health problem with rapidly increasing pandemics worldwide. Microvascular and macrovascular complications can begin before diabetes becomes evident. In order to prevent the progression of these complications especially in the early period, the diagnosis and treatment procedures should be well known. Sensory peripheral neuropathy, which is one of the microvascular complications, occurs with similar mechanisms in diabetes and metabolic syndrome. Our aim is to detect the presence of sensorial peripheral neuropathy in the early stages of diabetes, using simple screening tests in primary health care. Method A total of 135 patients, 45 patients of whom diagnosed with diabetes, 45 patients who met the criteria of metabolic syndrome and 45 healthy patients applied to the Internal Medicine outpatient clinic of Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital were included in the study. In these patients, the presence of distal symmetrical sensorial peripheral neuropathy was investigated with the Semmes-Weinstein 10 g monofilament test. Results It was evaluated that 14 patients who were in the early stage of type 2 diabetes and 7 patients with metabolic syndrome had sensorial neuropathy according to the findings of the monofilamen test. When the relationship between patients anthropometric and biochemical values and neuropathy was examined, body mass index (p = 0.04), fasting blood glucose (p = 0.02), and patients' HbA1c (p = 0.001) were found to be significantly related to neuropathy. Conclusion: These results show that, hyperglycemia may cause peripheral neuropathy in patients diagnosed with diabetes and metabolic syndrome at early stage. Monofilament test can be used as primary neuropathy screening test. In this way, the development of diabetic foot and related complications can be prevented in primary care..Keywords
Type 2 Diabetes, Metabolic Syndrome, Peripheral Neuropathy

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri