EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A COMPARISON OF DIFFERENT SIZED CARROT (DAUCUS CAROTA L.) PRODUCING ENTERPRISES REGARDING SOCIO-ECONOMIC AND CAPITAL STRUCTURES, AGRICULTURAL TECHNIQUES, AND ATTITUDES OF FARMERS IN TURKEY: A CASE STUDY FROM HATAY PROVINCE
(A COMPARISON OF DIFFERENT SIZED CARROT (DAUCUS CAROTA L.) PRODUCING ENTERPRISES REGARDING SOCIO-ECONOMIC AND CAPITAL STRUCTURES, AGRICULTURAL TECHNIQUES, AND ATTITUDES OF FARMERS IN TURKEY: A CASE STUDY FROM HATAY PROVINCE )

Author : Nuran TAPKI  Aybuke KAYA, Erdal DAĞISTAN, Dilek BOSTAN BUDAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 293-303
Cite : Nuran TAPKI Aybuke KAYA, Erdal DAĞISTAN, Dilek BOSTAN BUDAK, (2020). A COMPARISON OF DIFFERENT SIZED CARROT (DAUCUS CAROTA L.) PRODUCING ENTERPRISES REGARDING SOCIO-ECONOMIC AND CAPITAL STRUCTURES, AGRICULTURAL TECHNIQUES, AND ATTITUDES OF FARMERS IN TURKEY: A CASE STUDY FROM HATAY PROVINCE. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 293-303. Doi: 10.38063/ejons.239.
    


Summary

Hatay ili,, Türkiye'de üçüncü sırada yer alan önemli bir havuç (Daucus carota L.) üreticisidir. Bu nedenle, bu çalışmanın temel amacı, Hatay'da havuç üretimi yapan işletmelerin sosyo-ekonomik ve sermaye yapılarını, tarım tekniklerini ve çiftçilerin tutumlarını incelemektir. İşletmeler, üretim alanlarına göre üç gruba ayrılmıştır. Ortalama iş gücü, ekim alanının büyüklüğü, yıllık havuç üretimi, toplam üretim maliyetleri ve satış gelirleri tüm gruplarda sırasıyla 3.36 işgücü, 8.253 ha, 262.2 ton, 14.911 ve 28.859 ABD doları olarak hesaplanmıştır. İşletmelerde üretim alanı genişledikçe, havuç tarımı ile uğraşma süreleri de artmıştır. Havuç üreten çiftçilerin %60’ı, havuç üretimi konusunda diğer deneyimli havuç üreticilerinden yararlanmıştır. Birinci grup işletmelerin tamamı, ikinci grup işletmelerin %92.30’u ve üçüncü grup işletmelerin %78.60’ı ise devletin gübre ve yakıt desteğinden yararlanmıştır. İşletmelerde ortalama kayıt tutma oranı % 46.23 olarak gerçekleşmiştir. Hektar başına kullanılan ortalama tohum miktarı 3.198 kg'dır. Çiftçilerin %86’sı herhangi bir çiftçi organizasyonuna üye olmamıştır. Araştırma sonuçları, işletmelerin üretim miktarlarını ve pazar paylarını arttırmaları, girdi maliyetlerini düşürmeleri için de devletin desteklemesi gerektiğini, ayrıca, çiftçilerin biraraya gelerek çiftçi organizasyonları altında birleşmeleri teşvik edilmesi ve havuçların doğrudan tüketicilere ulaştırılmasını sağlayacak, üreticilerin gelirlerini artıracak pazarlama kanallarının oluşturulması gerektiğini ortaya koymuştur.Keywords
Havuç üretimi, Sosyo-ekonomik yapı, Sermaye, Çiftçilerin tutumu

Abstract

Hatay province is a major producer of carrots (Daucus carota L.) ranking as the third in the Turkey. Therefore, the main objective of this study was to examine the agrarian techniques, attitudes of farmers, socio-economic and technical structures of carrot producing enterprises in Hatay. The enterprises were divided into three groups according to production lands. The average labor force, size of the cultivation area, annual carrot production, total production costs and sales revenues were calculated as 3.36-man workforce units, 8.253 ha, 262.2 tons, 14.911 and 28.859 US$ in all groups, respectively. As the production area expanded within the enterprises, the years of carrot production also extended. Sixty percent of the carrot farmers benefited from the other experienced carrot producers. All carrot producing enterprises in the first, 92.30% in the second and 78.60% in the third groups received fertilizer and diesel subsidies. The average record-keeping rate was 46.23% in all groups. The average amount of seed used per hectare was 3.198 kg. Eighty six percent of farmers were not members of any organization. The results showed that enterprises should be subsidized so that they could be increased production, improved their market share and decreased input costs. Farmers were encouraged to unite under farmers’ organizations. Marketing channels should be created to ensure that carrots were delivered directly to consumers thus increasing the revenues of producers.Keywords
Carrot production, Socio-economic structure, Capital, Farmer’s attitude

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri