EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİ BİR BAĞ DOKU HÜCRESİ: TELOSİT
(A NEW CONNECTIVE TISSUE CELL: TELOCYTE )

Author : Nadim Yılmazer  Melek KESKİN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 318-334
Cite : Nadim Yılmazer Melek KESKİN, (2020). YENİ BİR BAĞ DOKU HÜCRESİ: TELOSİT. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 318-334. Doi: 10.38063/ejons.242.
    


Summary

2005 yılında bir grup Rumen araştırıcı pankreasın ekzokrin kısmında stromada yeni bir hücre tipi keşfetti. Bu hücreler, küçük belirsiz bir hücre gövdesi ve ışık mikroskobunun ayırma gücü civarında genişliğe sahip sitoplazmik uzantılarıyla diğer hücreler veya doku unsurları arasına gizlendiğinden, o tarihe kadar başka araştırıcılar tarafından ayırt edilememişti. 2010 yılında bu hücrelere telosit adı verildi. Telositlerin en önemli özelliği değişen sayıda, ince ve 1000 mikronu bulan çok uzun hücre uzantılarına sahip olmasıdır. Telopot adı verilen bu uzantılar birbirini takip eden ince (podomer) ve kalın (podom) kısımlar içerir ve bu durum onlara moniliform görünüş kazandırır. Telositler telopotlarından ekstraselüler vesiküller salar ve bu vesiküllerde bulunan büyüme faktörleri, kimyasal cezbediciler ve sitokinler/kemokinlerle telositler hücrelerarası iletişimde rol oynayarak genel doku homeostazının sürdürülmesinden sorumludur. Dijital renklendirmeye dayalı transmisyon elektron mikroskopisi (TEM), in situ ve in vitro vital boyama, immünohistokimya ve flow sitometri ile ayırt edilebilen telositlerin hayvanlar aleminde pek çok türde var olduğu gösterilmiştir. İnsanlarda yapılan çalışmalarda bazı hastalıklar (telositopati) ile telositler arasında kuvvetli ilişkiler tespit edilmiştir. Telositlerin enjekte edilmesiyle, sıçanlarda böbrek işlev bozukluğunun ve fibrozun azalması, miyokard enfarktüsünde enfarktüs bölgesinin küçülmesi ve kalbin işlevinin düzelmesi rejeneratif tıpta ümit verici gelişmeler olmuştur. Telositler henüz farklı bir hücre tipi olarak yaygın kabul görmemiştir. Buna ragmen, Nature ve Scientific Reports gibi saygın dergilerde telositlerle ilgili makaleler artan bir şekilde yayımlanmakta olup, bu da telositlerin artık bilim dünyasında farklı bir hücre tipi olarak kabul gördüğü anlamına gelmektedir. Telositlere özgü tek bir moleküler belirtecin bulunmasıyla bu hücrelerin durumu kesinlik kazanacaktır.Keywords
Telosit, interstisiyel Cajal benzeri hücre, telopot

Abstract

In 2005, a group of Romanian researchers discovered a new cell type in the stroma of the exocrine pancreas. With a small, inconspicuous cell body and cytoplasmic processes with a diameter that is near the resolving power of a light microscope, these cells are perfectly camouflaged that they could not be distinguished from other tissue cells and structures by other researchers until then. These cells were called telocytes in 2010. The most important feature of telocytes is that they have a variable number of thin and very long cytoplasmic processes up to 1000 microns. These cytoplasmic processes called telopodes are made by an alternation of thin (podomer) and dilated (podom) segments, giving them a moniliform appearance. Telocytes release extracellular vesicles from their telopodes, and are responsible for maintaining general tissue homeostasis by playing a role in intercellular communication with the growth factors, chemical attractants, and cytokines/chemokines in these vesicles. Telocytes, which can be distinguished by color transmission electron microscopy (TEM), in situ and in vitro vital staining, immunohistochemistry and flow cytometry, have been shown to exist in many species in the animal kingdom. In human studies, strong relationships were found between some diseases (telocytopathies) and telocytes. With the injection of telocytes the attenuation of renal dysfunction and fibrosis, and the reduction of the infarcted area and the improvement of myocardial function in rats have been promising advances in regenerative medicine. Telocytes have not yet been widely accepted as a different cell type. Nevertheless, articles regarding telocytes are increasingly published in several reputable journals such as Nature and Scientific Reports, now meaning the acceptance of these cells as a distinct cell type within the scientific community. Finding out a single molecular marker specific to telocytes will resolve the status of these cells as an individual cell population.Keywords
Telocyte, interstitial Cajal-like cell, telopode

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri