EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RUDERAL VERBASCUM OLYMPICUM BOISS.'UN FOTOSENTETIK PIGMENT VE ANTIOKSIDATIF ENZIM AKTIVITESINDE YUKSEK KONSANTRASYONLARDA ÇINKO'NUN ETKISI
(IMPACT OF EXCESS ZINC ON PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS AND ANTIOXIDATIVE ENZYME ACTIVITIES OF RUDERAL VERBASCUM OLYMPICUM BOISS. )

Author : Aysegul Akpinar  Hülya ARSLAN, Gürcan GÜLERYÜZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 335-344
Cite : Aysegul Akpinar Hülya ARSLAN, Gürcan GÜLERYÜZ, (2020). RUDERAL VERBASCUM OLYMPICUM BOISS.'UN FOTOSENTETIK PIGMENT VE ANTIOKSIDATIF ENZIM AKTIVITESINDE YUKSEK KONSANTRASYONLARDA ÇINKO'NUN ETKISI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 335-344. Doi: 10.38063/ejons.243.
    


Summary

Verbascum olympicum Boiss. Türkiye'de Uludağ’ın bozulmuş alanlarında bulunur. Ağır metal birikimi, yüksek biyokütle üretimi ve bozulmuş alanlarda yaşama kabiliyeti nedeniyle fitoremediasyona konu olan özel bir türdür. Fakat madencilik, kanalizasyon çamuru gibi antropojenik aktivitelerle artan yüksek Zn konsantrasyonlarına V. olympicum'un fotosentetik ve antioksidatif enzimatik yanıtlarının ne olduğu bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalışmada 1, 3 ve 10 gün boyunca üç farklı Zn (50, 250 ve 500 µM) konsantrasyonunda yetiştirilen ruderal Verbascum olympicum'un antioksidatif enzimatik sistemini ve fotosentetik pigmentleri (klorofil a ve b) araştırdık. 8 haftalık fidelerde antioksidatif enzim [süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), askorbat peroksidaz (APX)] aktivitesini ve fotosentetik pigment içeriklerini (klorofil a ve b) belirledik. Ayrıca, lipit peroksidasyonunu malondialdehid (MDA) miktarı olarak ölçtük ve hücre zarı bütünlüğünü ve geçirgenliğini belirledik. Elde edilen sonuçlar, farklı Zn konsantrasyonu ve maruz kalma sürelerine göre iki yönlü ANOVA'ya tabi tutuldu. Artan Zn konsantrasyonlarına ve maruz kalma süresine bağlı olarak antioksidatif enzim aktivitelerinde 200 µM Zn'ye kadar bir artış eğilimi olduğu belirlenmiştir. Bu durum, Verbascum olympicum'un Zn kaynaklı oksidatif stresini ortadan kaldırmak için güçlü bir antioksidatif savunma sistemine sahip olduğunu gösterir. Ancak 500 µM Zn uygulamasının V. olympicum'un antioksidatif enzimatik aktivitesi ve fotosentetik pigment içeriği üzerinde yıkıcı bir etkisi olmuştur. Bu sonuçlar, bozulmuş bölgelerde Verbascum olympicum'un hayatta kalma başarısının anlaşılmasına katkıda bulunur.Keywords
Antioxidatif enzim aktivitesi, klorofil içeriği, çinko, Verbascum olympicum

Abstract

Verbascum olympicum Boiss. is dominated in disturbed areas of Uludağ Mountain/Turkey. It is a special species that is subject to phytoremediation due to its heavy metal accumulation, high biomass production and its ability to live in degraded areas. But, it is not known what its photosynthetic and antioxidative responses to high Zn concentrations that increased with anthropogenic activities such as mining, sewage sludge. Thus, in the present study we investigated photosynthetic pigments (chlorophyll a and b) and antioxidative enzymatic system of ruderal Verbascum olympicum grown in three different Zn levels (50, 250 and 500 µM) as zinc sulfate during 1, 3 and 10 days. The activity of antioxidative enzymes [superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX)] and photosynthetic pigment contents (chlorophyll a and b) was determined in the 8-week-old seedlings. Also, lipid peroxidation was measured as the amount of malondialdehyde (MDA) and, the cell membrane integrity and permeability was determined. Results were subjected to two-way ANOVA according to different Zn concentration treatments and exposed periods. It was determined an increase tendency up to 200 µM Zn treatment in antioxidative enzyme activities depending on increasing Zn concentrations and duration of exposure. This situation indicates that Verbascum olympicum has a strong antioxidative defense system for scavenging Zn-induced oxidative stress. But 500 µM Zn treatment had a destructive effect in photosynthetic pigment content and antioxidative enzymatic activities of V. olympicum. These results contribute to the understanding of survival success of Verbascum olympicum in degraded areas.Keywords
Antioxidative enzyme activity, chlorophyll content, zinc, Verbascum olympicum.

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri