EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NT-proBNP determines renal dysfunction in elderly and middle-aged patients with heart failure
(NT-proBNP determines renal dysfunction in elderly and middle-aged patients with heart failure )

Author : Ünsal Gündoğdu  Öznur ASİL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 351-358
Cite : Ünsal Gündoğdu Öznur ASİL, (2020). NT-proBNP determines renal dysfunction in elderly and middle-aged patients with heart failure. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 351-358. Doi: 10.38063/ejons.249.
    


Summary

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yaşlı ve orta yaşlı hastalarda NT pro-BNP düzeylerindeki artışın kalp ve böbrek fonksiyon bozukluğu ile ilişkili olabileceği hipotezini araştırmaktı. Bu nedenle NT-PROBNP düzeyleri ile diğer testler arasındaki olası ilişkileri her açıdan inceledik. Yöntemler: Eylül 2019-Kasım 2019 tarihleri ??arasında hastanemize başvuran 374 hastanın NT-proBNP, Üre, Kreatinin, GFR, CK-MB, Trop I ve CRP testlerinin verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Renal disfonksiyonun NT-proBNP test düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek için yaşa ve NT-proBNP test düzeyine göre dört çalışma grubu, bir kontrol grubu oluşturuldu. Sonuçlar: NT-proBNP seviyeleri <125 pg / ml'nin altında ve kontrol grubunun normal referans değeri aralığında 80.7 ± 14.6 pg / ml idi. Ortalama yaş. 59.1 ± 13.5. Bu grupta NT-proBNP düzeyleri ile Yaş, Üre, GFR, CK-MB ve Trop I düzeyleri arasında anlamlı korelasyonlar bulundu. (sırasıyla, r: 0.45, P <0.001; r: 0.23, P <0.01; r: -0.17, P <: 0.05; r: 0.18, P <0.05 0.36, P <0.001). NT-proBNP düzeyleri> 10000 pg / ml olan 81-102 yaşın üzerindeki hasta grubunda NT-proBNP düzeyleri ile Üre, krea, GFR ve Trop I düzeyleri arasında anlamlı korelasyonlar bulundu. (sırasıyla, r: 0.25, P <0.05; r: 0.32, P <0.01; r: -0.25, P <: 0.05; r: 0.33, P <0, 01). Sonuç: Bu çalışma, kalp yetmezliği ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda NT pro-BNP düzeylerinin, hastanın böbrek yetmezliği ve yaş grubu dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermiştir.Keywords
Natriüretik peptitler, NT-proBNP, kardiyovasküler hastalıklar

Abstract

Objectives: The aim of this study was to investigate the hypothesis that increased NT pro-BNP levels may be associated with impaired cardiac and renal function in elderly and middle-aged patients. Therefore, we have examined possible relationships between NT-PROBNP levels and other tests in every aspect. Methods: The data of NT-proBNP, Urea, Creatinine, GFR, CK-MB, Trop I and CRP tests of 374 patients admitted to our hospital between September 2019 and November 2019 were evaluated retrospectively. In order to determine the effect of renal dysfunction on NT-proBNP test levels, four study groups, one control group, were formed according to age and NT-proBNP test levels. Results: NT-proBNP levels below <125 pg / ml and within the normal reference value range of the control group were 80.7 ± 14.6 pg / ml. The average age. 59.1 ± 13.5. Significant correlations were found between NT-proBNP levels and Age, Urea, GFR, CK-MB and Trop I levels in this group. (respectively, r: 0.45, P <0.001; r: 0.23, P <0.01; r: -0.17, P <: 0.05; r: 0.18, P <0.05 0.36, P <0.001). Significant correlations were found between NT-proBNP levels and Urea, krea, GFR and Trop I levels in the group of patients aged> 81-102 years with NT-proBNP levels> 10000 pg / ml. (respectively, r: 0.25, P <0.05; r: 0.32, P <0.01; r: -0.25, P <: 0.05; r: 0.33, P <0 , 01). Conclusion: This study showed that NT pro-BNP levels in elderly patients with heart failure and renal dysfunction should be evaluated by considering the patient's renal impairment as well as the age group.Keywords
Natriuretic peptides, NT-proBNP, cardiovascular diseases

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri