EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Humik Asit ve Sitrik Asit Uygulamalarının Krom ile Kirlenmiş Topraklarda Biberiye (Rosmarinus Officinalis) Bitkisinin Fitoremediasyonu
(Phytoremediation of Humic Acid and Citric Acid Applications of Rosemary (Rosmarinus Officinalis) Plant in Chromed Soils )

Author : abdullah eren    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 387-395
Cite : abdullah eren , (2020). Humik Asit ve Sitrik Asit Uygulamalarının Krom ile Kirlenmiş Topraklarda Biberiye (Rosmarinus Officinalis) Bitkisinin Fitoremediasyonu. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 387-395. Doi: 10.38063/ejons.253.
    


Summary

Bu çalışmada, krom (Cr) ile kirlenmiş olan topraklarda, sitrik asit (0.005 mM) ve humik asit (%2) uygulamaları ile topraklarda çok yıllık biberiye (Rosmarinus officinalis) bitkisi yetiştirilerek topraklardaki Cr metalinin temizleyebilme yetenekleri araştırılmıştır. Sera koşullarında, deneme toprağına; 0, 50, 100, 150 ve 200 mg Cr kg-1 Cr(NO3)3 formunda ve 0.005 mM sitrik asit (S.A.) (C6H8O7) ile %2 humik asit (H.A.) uygulanarak 1 ay süre ile kontrollü koşullarda inkübasyona bırakılmıştır. Krom ile kirlenmiş topraklarda biberiye bitkisi 45 gün, 3 tekerrürlü ve faktöriyel deneme desenine göre uygulanmıştır. Bitkilerde başta biyokütle üretimi olmak üzere, Cr konsantrasyonu, Cr içeriği, bazı makro [azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K)] ve mikro [demir (Fe), çinko (Zn), mangan (Mn) ve bakır (Cu)] besin elementi konsantrasyonları ölçülmüştür. Analizler soncunda toprağa S.A. ve H.A. uygulamaları ile bitkilerde Cr alımı kontrol uygulamalarına (0 mg Cr kg-1) göre artış olduğu (Cr + H.A. > Cr + S.A. > Cr) belirlenmiştir. Farklı dozlardaki Cr uygulamaları sonucunda, S.A. ve H.A. uygulaması yapılmayan Cr denemesinde biberiye bitkisinde en yüksek Cr içeriği 150 mg Cr kg-1 saksılarda 75.0 µg Cr bitki-1, sitrik asit uygulaması yapılan 100 mg Cr kg-1 + S.A. saksılarda 89.6 µg Cr bitki-1 ve humik asit uygulaması yapılan 100 mg Cr kg-1 + H.A. saksılarda ise 93.3 µg Cr bitki-1 elde edilmiştir.Keywords
Toprak kirliliği, krom, sitrik asit, humik asit, Rosmarinus officinalis

Abstract

In this study, the ability to clean Cr metal in the soil was investigated by cultivating perennial rosemary (Rosmarinus officinalis) plants in soils contaminated with chromium (Cr) through citric acid (0.005 mM) and humic acid (2%) applications. In the greenhouse conditions; 0, 50, 100, 150 and 200 mg Cr kg-1 Cr(NO3)3 form and 0.005 mM citric acid (C.A.) (C6H8O7) and 2% humic acid (H.A.) were applied to the the test soil for incubation for 1 month under controlled conditions. In the soil contaminated with chromium, the rosemary plant was applied for 45 days according to 3 repetitive and factorial experimental patterns. In plants, biomass production being in the first place; Cr concentration, Cr content, some macro [nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K)] and micro [iron (Fe), zinc (Zn), manganese (Mn) and copper (Cu)] nutrient concentrations were measured. After the analysis, it was determined that together with C.A. and H.A. applications, Cr intake has increased in plants compared to control (0 mg Cr kg-1) groups (Cr + H.A. > Cr + C.A. > Cr). As a result of Cr applications in different doses, in the Cr trial without C.A. and H.A. application, the highest Cr content in the rosemary plant is 150 mg in Cr kg-1 pots, 75.0 µg Cr plant-1 in citric acid application 100 mg Cr kg-1 + C.A. pots 93.3 µg Cr plant-1 was obtained in 89.6 µg Cr plant-1 and humic acid application 100 mg Cr kg-1 + H.A. pots.Keywords
Soil pollution, chromium, citric acid, humic acid, Rosmarinus officinalis

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri