EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Effect of Obstructive Sleep Apnea Syndrome on Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex
(Effect of Obstructive Sleep Apnea Syndrome on Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex )

Author : Aygül Güneş  YENER PARMAK Neslihan, YILMAZ Dilber , KADIRHAN ALTINTAS Ozge, OKMEN METIN Burcu, YILDIZ Demet  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 396-409
Cite : Aygül Güneş YENER PARMAK Neslihan, YILMAZ Dilber , KADIRHAN ALTINTAS Ozge, OKMEN METIN Burcu, YILDIZ Demet , (2020). Effect of Obstructive Sleep Apnea Syndrome on Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 396-409. Doi: 10.38063/ejons.254.
    


Summary

Amaç: Bu çalışmada amacımız, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) ‘nun Optik Koherans Tomografi (OKT) ile ganglion hücre kompleksi (GHK) ve retina sinir lifi tabakası (RSLT) üzerine etkisini değerlendirip sağlıklı insanlar ve basit horlaması olanların GHK ve RSLT’leri ile karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2016-2018 yılları arasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Polikliniğine başvuran polisomnografi yapılıp tanısı konulan 132 (264 göz) hasta ile 88 (136 göz) sağlıklı gönüllü çalışmaya alındı. Apne Hipopne İndeksi (AHİ)’ ne göre katılımcılar gruplara ayrıldı. Grup 5=G5 (ağır OUAS, AHİ>30), Grup 4=G4 (orta OUAS, AHİ 16-30), Grup 3=G3 (hafif OUAS, AHİ 5-15), Grup 2=G2 (basit horlama, AHİ< 5) ve Grup 1=G1 sağlıklı gönüllülerden oluştu. Tüm katılımcılara düzeltilmiş görme keskinliği, göz içi basıncı ölçümü, damlalı fundus muayenesini içeren ayrıntılı göz muayenesi yapıldı ve spektral domain optik kohorens tomografi (S-OKT) cihazı ile RSLT ve GHK kalınlığı ölçüldü. Bulgular: Çalışmaya alınan 132 hastanın 29’u basit horlama, 22’si hafif, 24’ü orta, 57’si ağır OUAS idi. Bilateral ortalama, superior, inferior, temporal, nasal RSLT ve ortalama, superior, inferior GHK kalınlıkları açısından gruplar karşılaştırıldığında tüm değerlerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilemedi (p>0.05). Sonuç: Çalışmamızda OKT ile ölçülen ortalama RSLT kalınlığı ve dört kadran RSLT kalınlıkları ve ortalama GHK kalınlığı ve iki kadran GHK kalınlıkları OUAS grubunda kontrol grubundan farklı bulunmamıştır. Dolayısıyla OUAS tanısı olan hastalarda glokom gelişme riski olduğundan düzenli olarak göz muayenelerini yaptırmaları uygun olacaktır.Keywords
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Retina Sinir Lif Tabakası, Ganglion Hücre Kompleksi, Optik Koherans Tomografi

Abstract

In this study, we aimed to identify the effect of oxygen desaturation due to comparing ganglion cell complex (GCC), retinal nerve fiber layer (RNFL) between patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), simple snoring and healthy individuals.132 total patients with OSAS and simple snoring who were diagnosed with polysomnography between 2016 -2018 and 88 healthy individuals were included in the prospective-case control study. The patients were grouped according to the Apnea Hypopnea Index (AHI). Healthy volunteers and the patients with simple snoring (the AHI index value lower than 5) were grouped as respectively Group 1(G1) and Group 2 (G2). Groups 3 to 5 were separated according to the AHI index as mild OSAS (Group 3 (G3); AHI=5-15), moderate OSAS (Group 4(G4);AHI=16-30), and severe OSAS (Group 5(G5); AHI>30). All study participants underwent an examination of both eyes including corrected visual acuity, intraocular pressure measurement, dilated-pupil fundus examination, with RNFL and GCC thickness which were measured with optical coherence tomography (OCT). Of the 132 patients included in the study, 29 had simple snoring, 22 mild, 22 moderate, and 57 severe OSAS. When bilateral mean, superior, inferior, temporal, and nasal RNFL thickness and mean, superior and inferior GCC values were compared among the study groups; no statistically significant difference was found (p>0.005). No significant difference was evaluated between mean RNFL thickness, four quadrants RNFL thicknesses, mean GCC thickness, two quadrants GCC thickness with OCT in the study patients. Indeed, because the patients with diagnosed OSAS could more likely to develop glaucoma, it would be appropriate for these patients to have a regular optic examination.Keywords
Sleep Apnea, Retinal Nerve Fiber Layer, Ganglion Cell Complex, Optical Coherence Tomography

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri