EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN NÖRODİAGNOSTİK TEST ALGISI: İSTANBUL’DA ÖZEL BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ
(NEURODIAGNOSTIC TEST PERCEPTION OF STUDENTS IN THE VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES: AN EXAMPLE AT A SPECIAL UNIVERSITY IN ISTANBUL )

Author : ÖZGE ALTINTAŞ KADIRHAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 422-430
Cite : ÖZGE ALTINTAŞ KADIRHAN , (2020). SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN NÖRODİAGNOSTİK TEST ALGISI: İSTANBUL’DA ÖZEL BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 422-430. Doi: 10.38063/ejons.263.
    


Summary

Bu çalışma, ankete katılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yu¨ksekokulunun değişik alanlarında öğrenim gören 291 sağlık teknikeri adayının, nörodiagnostik testler hakkında  bilgilerini değerlendirmek ve algılarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Mart-Mayıs 2020 tarihleri arasında özel bir üniversitenin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda çeşitli bölümlerde eğitim gören (n=291 kişi) oluşturmuştur. Araştırmanın yapıldığı dönemde derslere aktif katılmayan ve anket çalışmasına katılmayı red edenler dışında 291 öğrenciye ulaşılmıştır.  Araştırmanın verileri; araştırmacılar tarafından  literatür incelenerek oluşturulan sosyodemografik, nörodiagnostik testler olan elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG) ve trankranial manyetik stimülasyon içeren sorulardan oluşan veri toplama formunun sınıf ortamında yaklaşık 10-12 dakika süre içinde yüzyüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Öğrencilerin hepsi tetkiklerin uygulanan hastaya yönelik bir zararı olmayacağını ortak görüş olarak ifade etmiştir. EEG çekimini 192 (%66) öğrenci sadece teknikerin, 72 (%24.7) öğrenci sadece teknisyenin, 9 (%3.1) öğrenci ise sadece doktorun yapması gerektiğini ifade etmiştir. Hem tekniker hem doktorun EEG çekimini yapabileceğini 3 öğrenci (%1) ifade etmiştir. Araştırma sonucunda, sağlık kuruluşlarında yaygın olarak kullanılmakta olan nörodiagnostik testlerin öğrenciler arasındaki niteliği, kullanım alanları ve oluşturduğu algının farklı olduğu gözlenmiştir. Eğitim- öğretim dersleri, bu konularda yapılacak eğitici toplantılar ve görsel broşürlerle daha profesyonel ve kaliteli alanında yetkin sağlık teknikerleri yetiştirilebilir.Keywords
Elektroensefalografi, Elektromiyografi, Transkranial Manyetik Stimülasyon

Abstract

The study was evaluated the perceptions and knowledge of 291 technician candidates of Vocational School of Health Services about neurodiagnostic tests by a questionnaire. The study was conducted by participation of health services students (n=291), who educate different programs at Vocational School of special university between march and may 2020. During the study period, 291 students were reached except for those who did not actively participate in the courses and refused to participate in the survey study. The study data, which was consisted of sociodemographic, neurodiagnostic tests including electroencephalography (EEG), electromyography (EMG) and trancranial magnetic stimulation according to current literature was collected by face-to-face interview method in the classroom environment in approximately 10-12 minutes by the researchers. 41.2% of the students included in the study are male (n = 120), 58.8% (n = 171) are female students. All of the students stated that the tests can not cause any harm to the patient. Among the study participants, 192 (66%) students stated that only technicians, 72 (24.7%) students only technologist, and 9 (3.1%) students only doctors can perform EEG. 3 students (1%) stated that both the technician and the doctor can perform the EEG. As a result, it could be said that the existence of different perceptions among health service students on neurodiagnostic tests which has a multiple variable application in health institutions. The educational activities could be supported with training meetings and visual brochures in order to aim to train qualified and professionally competent health technicians.Keywords
Electroencephalography, Electromyography, Transcranial Magnetic Stimulation

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri