EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Melliferous plants of Işıklar (Ganos) Mountain (Tekirdağ)
(Melliferous plants of Işıklar (Ganos) Mountain (Tekirdağ) )

Author : Nevin Şafak Odabaşı  Levent CAN, Osman EROL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 461-474
Cite : Nevin Şafak Odabaşı Levent CAN, Osman EROL, (2020). Melliferous plants of Işıklar (Ganos) Mountain (Tekirdağ). EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 461-474. Doi: 10.38063/ejons.265.
    


Summary

Tekirdağ il sınırları içerisinde yer alan Işıklar (Ganos) Dağı, Trakya'nın en yüksek ikinci dağıdır ve coğrafi konumu nedeniyle bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Tekirdağ'dan Sarköy'e kadar, güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanır. Deniz seviyesinden 924 metreye ulaşır ve 40° 35' ile 40° 52' kuzey enlemi, 26° 58' ile 27° 27' doğu boylamları arasında bulunur. Bu çalışmanın amacı, bölgedeki arılarının en çok tercih ettiği bal yapan bitkilerine özel vurgu yaparak, dağın floristik zenginliğini ortaya koymaktır. Bitkiler 24 aylık süre zarfında toplandı, fotoğraflandı ve taksonomik olarak tanımlandı. Polen preparatları incelendi ve gelecekte bal yapan bitkilerin tanımlanmasında kullanılacak referans kaynağı olarak kullanılmak üzere bir koleksiyon oluşturuldu. Çoğunlukla Fabaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Rosaceae, Brassicaceae ve Boraginaceae'den 33 familyaya ait 98 takson listelendi. Bunlardan hangileri arıları polen, hangileri nektar ve/veya tatlı özsu ile ödüllendirdiği ve bunları üretme potansiyelleri belirtildi. En fazla temsil edilen ve yaygın olan taksonlar vurgulandı. Tüm taksonların polen morfolojisi sunuldu.



Keywords
Işıklar (Ganos) Dağı, Tekirdağ, ballı, polen, flora

Abstract

Located within the boundaries of the province of Tekirdağ, Işıklar (Ganos) Mountain, the second highest mountain in Thrace, is rich in plant diversity due to its geographical location. This highland stretches in the southwest-northeast direction from Tekirdağ to Sarköy. Reaching almost 924 meters above the sea level, it is located between 40°35' to 40°52' north latitude and 26°58' to 27°27' east longitude. The present work reveals the floristic richness of the mountain with special emphasis on the most melliferous taxa used by honey bees (Apis mellifera L.) for honey production in the region. The plants were collected during a 24-month period, photographed and taxonomically identified. Pollen preparations were examined, and a collection was established to serve as a reference source for use in identification of melliferous plants in honey in the future. Mostly from Fabaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Rosaceae, Brassicaceae and Boraginaceae 98 taxa from 33 families were listed. Of these, which plants reward bees with pollen, nectar and/or honeydew; and the potential to produce them were mentioned. Furthermore, the most represented and widespread taxa were highlighted. Pollen morphology of all taxa was presented.



Keywords
Işıklar (Ganos) Mountain, Tekirdağ, melliferous, pollen, flora

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı Yükleyebilirsiniz



Address :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri