EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKSARAY EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARINDA ÇÖREKOTU (Nigella sativa L.)’NUN VERİM, KİMYASAL İÇERİK VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF YIELD, CHEMICAL CONTENT AND ANTIOXIDANT CAPACITY OF BLACK CUMIN (Nigella sativa L.) AT DIFFERENT PLANTING TIMES IN AKSARAY ECOLOGICAL CONDITIONS )

Author : Mehmet Fuat Gülhan  Seyfi Taner  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 475-488
Cite : Mehmet Fuat Gülhan Seyfi Taner, (2020). AKSARAY EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARINDA ÇÖREKOTU (Nigella sativa L.)’NUN VERİM, KİMYASAL İÇERİK VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 475-488. Doi: 10.38063/ejons.268.
    


Summary

Bu çalışmada 2016 ve 2017 yıllarının ilkbahar vejetasyon döneminde Aksaray ekolojik koşullarında çörekotu’nun farklı ekim zamanlarına verim, sabit ve uçucu yağ oranları, toplam antioksidan kapasitelerinin belirlenmiştir. Ekimler 2016 ve 2017 yıllarına ait 1-9 Mart, 15-20 Mart, 1-5 Nisan, 15-20 Nisan, 1-5 Mayıs ve 15-20 Mayıs tarihlerinde 6 farklı zamanında gerçekleştirilmiştir. Tohum verimi açısından yıllar arasında istatistiksel (p>0,05) olarak önemli bir fark olmadığı belirlenmiştir. En yüksek tohum verimi (62,3 kg da-1) 1. ekim zamanında alınmış, ekim zamanı geciktikçe verim azalmıştır. Sabit yağ oranı 2016 ve 2017 yıllarının 1. ekim zamanlarında sırasıyla % 36,4 ve % 38,2, uçucu yağ oranı ise 2016 yılının 1. ekim (% 0,45), 2. ekim (% 0,43) zamanında ve 2017 yılının 1. ekim (% 48), 2. ekim (% 45) zamanında en yüksek oranlara ulaştığı görülmüştür. Toplam fenolik madde miktarı 2016-2017 yıllarında 1., 2., ve 3. ekim zamanlarında; toplam flavonoid madde miktarı 1. ve 2. ekim zamanlarında, DPPH radikal süpürme gücünün ise 1. ekim zamanında en yüksek değerlere ulaştığı belirlenmiştir. Sonuç olarak Aksaray koşullarında tohum verimi, sabit-uçucu yağ oranları ve antioksidan kapasite bakımından çörekotu için en uygun ekim zamanının 1. (1-9 Mart) ve 2. (15-20 Mart) olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Çörekotu, ekim zamanı, tohum verimi, sabit yağ, uçucu yağ, antioksidan kapasite

Abstract

In this study, yield, fixed and essential oil ratios and total antioxidant capacities were determined for different sowing times of Nigella sativa under the ecological conditions of Aksaray in the spring vegetation period of 2016 and 2017. Sowing was carried out in 6 different times of 2016 and 2017 between 1-9 March, 15-20 March, 1-5 April, 15-20 April, 1-5 May and 15-20 May. It was determined that there was no statistically significant difference (P> 0.05) between the years in terms of seed yield. The highest seed yield (62.3 kg da-1) was taken at the 1st sowing time, the yield decreased as the sowing time delayed. The fixed oil rate is 36.4% and 38.2% in the 1st sowing times of 2016 and 2017, and the essential oil rate is the 1st sowing (0.45%), the 2nd sowing (0.43%) time in 2017 and 2017. It was observed that the year reached the highest rates in the 1st October (48%) and 2nd October (45%) time. Total amount of phenolic substances in 2016-2017 in the 1st, 2nd and 3rd sowing times; It was determined that the total flavonoid substance amount reached the highest values in the 1st and 2nd sowing times and the DPPH radical sweeping power reached the highest values in the 1st sowing time. As a result, it has been determined that the most suitable sowing time for Nigella is 1. (1-9 March) and 2. (15-20 March) in terms of seed yield, fixed-essential oil rates and antioxidant capacity.Keywords
Black seed, sowing time, seed yield, fixed oil, essential oil, antioxidant capacity

Advanced Search


Announcements

    Haziran Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Haziran ayında yayınlanacak Sayımız için  20 Mayıs Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri