EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Beş Eksenli Bilyalı Vidalı Mil Tahrikli Robot Kolunun Mach3 Kartıyla Ve Visual Studio 2010 C# Programında Hazırlanan Arayüz Programı İle Kontrolü
(Control of the Five Axis Ball Screw Ball Drive Robot Arm with Mach3 Card and Interface Program Prepared in Visual Studio 2010 C # Program )

Author : nülifer gündoğan  CENGİZ DOĞAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 14
Page : 431-443
Cite : nülifer gündoğan CENGİZ DOĞAN, (2020). Beş Eksenli Bilyalı Vidalı Mil Tahrikli Robot Kolunun Mach3 Kartıyla Ve Visual Studio 2010 C# Programında Hazırlanan Arayüz Programı İle Kontrolü. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 14, p. 431-443. Doi: 10.38063/ejons.270.
    


Summary

Bu çalışmanın amacı beş eksenli bir kartezyen kaynak robotunun tasarımını ve imalatını gerçekleştirmektir. Endüstride kullanılan robotların yurt dışından yüksek dövizlerle ithal edilmesi, robotun arızalanması durumunda tamir edilememesi, yazılımların üretici firmalar tarafından verilmemesi gibi nedenlerden dolayı ülkemizde robot tasarımı ve imalatı yaygınlaşamamıştır. Böylece ithal edilen robotlara ödenen dövizin %5-10’u kadar daha az bir maliyetle robot imalatı sağlanmış olacak ve millî servetin yurt dışına gitmesi engellenmiş olacaktır. Mach3 kontrol kartı, G kodlarının tab veya text dosyaları şeklinde kaydedilmesi ile CNC router makinaları yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca LazyCam gibi çizim programları ile şekillerin G kodları oluşturularak dxf türünde çizim dosyalarını da kullanabilmektedir. Bu çalışmamızda redüktörlerin yerine itme-çekme kuvvetiyle hareketi sağlayan zincir-dişli bağlantılı rulmanlı vidalı miller kullanılmaktadır. Rulmanlı vidalı mil sisteminin mevcut yöntemlerden maddi olarak daha avantajlı olması ve kullanılan robot parçalarının hareketlerinden kaynaklı olan atalet momentlerinin etkisini azaltarak kontrolün sağlanmasında kolaylıklar sağlamaktadır. Kaynak yapılacak düzlemin hareket koordinatları Visual Studio 2010 C# programında hazırlanan arayüz programı ile oluşturularak G Kodlarını çalıştırmak amacıyla Mach3 destekli bir kontrol kartı, step motorlar ve bu motorların hareketini sağlayacak sürücüler kullanılmaktadır.Keywords
Kaynak Robot Tasarımı, Vidalı Mil-Zincir Dişli Mekanizması, Arayüz Programı, Mach3 Programı

Abstract

The purpose of this study is to design and manufacture a five-axis cartesian welding robot. Robot design and manufacturing could not become widespread in our country due to reasons such as the import of robots used in the industry with high foreign currencies from abroad, the robot cannot be repaired in case of malfunction, and the software is not given by the manufacturer companies. Thus, robot production will be provided with a cost of 5-10% of the foreign currency paid to imported robots and national wealth will not be prevented from going abroad. Mach3 control card is used in CNC router machines construction by saving G codes as tab or text files. In addition, using drawing programs such as LazyCam, G codes of shapes can be created and can use dxf type drawing files. In this study, ball screw shafts with chain-gear connection, which provide movement with push-pull force, are used instead of reducers. The ball screw system with bearings is more advantageous than the current methods and provides ease of control by reducing the effect of the moments of inertia due to the movements of the robot parts used. The motion coordinates of the plane to be welded are created with the interface program prepared in Visual Studio 2010 C # program, and a Mach3 supported control card, stepper motors and drivers that will move these motors are used in order to run the G Codes.Keywords
Welding Robot Design, Ball-Screw-Chain gear mechanism, Interface Program, Mach3 Program.

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri