EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


‘TEK SAĞLIK’ KAPSAMINDA CORONAVİRÜS COVID-19, SARS ve MERS ile DİĞER VİRAL ENFEKSİYONLAR; KORUNMA ve KONTROL.
(CORONAVIRUS COVID-19, SARS, MERS, AND OTHER VIRAL INFECTIONS WITHIN THE SCOPE OF ' ONE HEALTH'; PROTECTION and CONTROL. )

Author : Bilge Kaan Tekelioğlu  Ebru Demir, Emel Kılıç  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 506-522
Cite : Bilge Kaan Tekelioğlu Ebru Demir, Emel Kılıç, (2020). ‘TEK SAĞLIK’ KAPSAMINDA CORONAVİRÜS COVID-19, SARS ve MERS ile DİĞER VİRAL ENFEKSİYONLAR; KORUNMA ve KONTROL. . EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 506-522. Doi: 10.38063/ejons.271.
    


Summary

Aralık 2019'un sonlarında, Wuhan, Çin'de ortaya çıkan salgın hastalık, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aracılığıyla yeni ağır akut solunum sendromu (SARS CoV-2) coronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) olarak adlandırılmıştır. Dünya genelinde vaka sayısı 6 milyonu ve ölümler ise 370.000’i aşmıştır ve artmaktadır. Coronavirüs enfeksiyonunun başlıca belirtileri arasında ateş, kuru öksürük, solunum güçlüğü, ishal ve boğaz ağrısı bulunmakta olup hasta kişilerde çoklu organ yerleşimli ve ölümden asemptomatik enfeksiyonlara kadar değişen şiddette seyretmektedir. COVID-19 coronavirüsler (CoV'lar) adı altında bilinen geniş bir virüs ailesine aittir, zarflı ve pozitif kutuplu RNA virüsleridir. Zoonoz enfeksiyonlar yaparlar, pandemi potansiyeli taşırlar ve yarasalar, kemirgenler ile kanatlılar virüsü taşımaktadırlar. Alışılmadık derecede büyük bir RNA genomu ve benzersiz bir çoğaltma stratejisi ile karakterizedirler. Memelilerde, kanatlılarda, sığırlarda ve domuzlarda şiddeti değişen ve çoklu organı etkileyen enterit ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olurken, insanlarda üst solunum yolu hastalıklarından ölümcül potansiyeli olabilen enfeksiyonlara kadar çeşitli hastalıklara neden olurlar. Virüslerin bulaşması, küçük parçacıkların (10 nm) ve havadaki damlacıkların doğrudan solunması, kontamine yüzeylerden (eller, atıklar vb.) ve göz, burun, boğaz ve hava yolu mukozasından alınması yoluyla olmaktadır. Özellikle hava yoluyla bulaşan viral enfeksiyonların kontrolü daha güç olmaktadır. Kontaminasyonu azaltmak için çeşitli dezenfektanlar kullanılmakta olup insan ve hayvan sağlığı ile çevreye zarar vermeden kokusuz ve ekonomik olmalı, yüzeye uyum göstermeli, aşındırma ve bozulmaya neden olmamalıdır. Etkili bir dezenfektan; geniş bir antimikrobiyel spektruma sahip olmalı, organik maddelerden ve kullanılan diğer kimyasallardan etkilenmemelidir. Yüz maskelerinin yaygın kullanımının faydası sınırlı olmakla birlikte dezenfektanlar ile birlikte kullanıldığında özellikle sosyalleşme ve ortak alanlarda bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını engellemede etkilidirler. Hava temizleyicileri ise parçacıklardan ve bazen kokulardan geçen havayı gidermek için çeşitli farklı tasarımlar ve teknolojiler kullanırlar. Bu derlemenin amacı öncelikle COVID-19 enfeksiyonu ile diğer hava yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlardan korunma yolları, dezenfektanlar ve havanın dezenfeksiyonu konusunda ‘Tek Sağlık’ konseptine uygun olarak bilgilendirme yaparak enfeksiyonlardan korunma ve kontrolünde fayda sağlamaktır. Sosyal izolasyonda dikkat ve kısıtlama gerektiren ve COVID-19 enfeksiyonuyla temas etmemeyi gerektiren 'Sosyal Aşı' şu anda en etkili ve genel olarak kabul edilen önleme yöntemidir.Keywords
COVID-19, SARS-CoV, MERS-CoV, viral enfeksiyon, dezenfektan, maske.

Abstract

In late December 2019, the epidemic disease that occurred in Wuhan, China was named the new severe acute respiratory syndrome (SARS CoV-2) coronavirus disease 2019 (COVID-19) through the World Health Organization (WHO). The number of cases worldwide has exceeded 6 million and deaths have exceeded 370,000 at 01.06.2020. The main symptoms of coronavirus infection include fever, dry cough, dyspnoea, diarrhoea and sore throat, and progresses in severity ranging from multiple organ locations and death to asymptomatic infections in patients. COVID-19 belongs to a large family of viruses known as coronaviruses (CoVs), enveloped and positive polar RNA viruses. They cause zoonotic infections, have pandemic potential, and bats, rodents and poultry are natural reservoirs and vectors of the virus. They are characterized by an unusually large RNA genome and a unique multiplication strategy. While they cause enteritis and upper respiratory tract infections, which vary in severity and affect multiple organs in mammals, poultry, cattle and pigs, and they cause various diseases in humans, from upper respiratory tract diseases to infections that can have fatal potential. The transmission of viruses is by direct inhalation of small particles (10 nm) and airborne droplets, from contaminated surfaces (hands, wastes, etc.) and from the eye, nose, and throat and airway mucosa. Control of viral infections transmitted by air is more difficult. Various disinfectants are used to reduce contamination and should be odourless and economical without harming human and animal health and the environment, they should adapt to the surface, and do not cause abrasion and deterioration. An effective disinfectant; it should have a broad antimicrobial spectrum and should not be affected by organic substances and other chemicals used. Although the benefit of widespread use of face masks is limited, they are effective in preventing the spread of an infectious disease, especially in socialization and in common areas when used with disinfectants. Air cleaners use a variety of different designs and technologies to remove air passing through particles and sometimes odours. The purpose of this review is primarily to provide information on COVID-19 infection and other airborne viral infections, ways of protection from viral infections, disinfectants and air disinfection, in accordance with the concept of 'One Health', and to benefit from the protection and control of infections. 'Social Vaccine', which requires attention and restriction in social isolation and not to contact against COVID-19 infection, is currently the most effective and generally accepted prevention method.Keywords
COVID-19, SARS-CoV, MERS-CoV, viral infection, disinfectant, face mask

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri