EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOZ METALURJİSİ İLE BİYOMEDİKAL Ti5Ag ALAŞIMININ ÜRETİMİ
(PRODUCTION OF BIOMEDICAL Ti5Ag ALLOY BY POWDER METALLURGY )

Author : RIDVAN YAMANOGLU  Seda Karayünlü Bozbaş, Fetiye Kolaylı, Sümeyye Erkan, Hüseyin Uzuner, Onur Muratal, Hasan İsmail Yavuz  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 549-559
Cite : RIDVAN YAMANOGLU Seda Karayünlü Bozbaş, Fetiye Kolaylı, Sümeyye Erkan, Hüseyin Uzuner, Onur Muratal, Hasan İsmail Yavuz, (2020). TOZ METALURJİSİ İLE BİYOMEDİKAL Ti5Ag ALAŞIMININ ÜRETİMİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 549-559. Doi: 10.38063/ejons.279.
    


Summary

Bu çalışmada Ti5Ag alaşımı toz metalürjik yöntemlerle üretilmiş, mekanik ve biyolojik özellikleri incelenmiştir. Ti ve Ag partikülleri bilyalı değirmende karıştırılmış ardından tek eksenli sıcak presleme ile sinterlenmiştir. Sinterleme 950 oC’de eş zamanlı olarak 50 MPa basınç altında 30 dakika süre ile gerçekleştirilmiştir. Sinterleme işlemleri kullanılan partiküllerin oksitlenmesini önlemek için vakum atmosferi altında yapılmıştır. Üretim sonrası elde edilen numunelerin sertlik ve kuru sürtünme aşınma testleri gerçekleştirilmiştir. Ti5Ag alaşımının saf titanyuma göre karşılaştırmalı olarak antibakteriyel özellikleri Staphylocuccus aureus ATCC 29213 ve Escherichia coli ATCC 25922 bakterileri kullanılarak belirlenmiştir. Sitotoksisite tepkileri ise HeLa kanser hücreleri (ATTC, CCL-2) ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, Ti5Ag alaşımının saf titanyuma göre daha yüksek sertlik ve aşınma dayanımı ortaya koyduğunu göstermiştir. Biyolojik test sonuçları Ag içeriğinin antibakteriyel özellikleri önemli derecede geliştirdiğini ve numune yüzeylerinde E. Coli ve S. Aureus kolonilerinin oluşumunu önlediğini göstermiştir. Tüm numuneler maksimum sitotoksisite değerlerinin çok daha altında kalarak çok iyi bir biyouyumluluk davranışı sergilemişlerdir.



Keywords
Ti5Ag, toz metalürjisi, sıcak pres, antibakteriyel özellikler, sitotoksisite

Abstract

In the current study, Ti5Ag alloy was produced by powder metallurgical techniques and its mechanical and biological properties were carried out. Pure Ti and Ag particles were mechanically mixed by a ball milling equipment and then sintered uniaxial hot pressing. Sintering was conducted at 950 oC under 50 MPa pressure for 30 minutes. Sintering was applied under a vacuum atmosphere to prevent oxidation of the used particles. Hardness and dry sliding wear tests of the produced samples were studied. The antibacterial behaviour of the Ti5Ag alloy compared to pure titanium were determined using Staphylococcus Aureus ATCC 29213 and Escherichia Coli ATCC 25922 bacterias. Cytotoxicity properties were investigated with HeLa cancer cells (ATTC, CCL-2). The results showed that the Ti5Ag alloy showed higher hardness and wear resistance than pure titanium. Biological test results have also revealed that Ag content significantly improved antibacterial properties and prevents the formation of E. Coli and S. Aureus colonies on the sample surfaces. All the samples exhibited excellent biocompatibility remaining below the maximum cytotoxicity values.



Keywords
Ti5Ag, powder metallurgy, hot press, antibacterial properties, cytotoxicity

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı Yükleyebilirsiniz



Address :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri