EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ATASAL POPÜLASYON BÜYÜKLÜĞÜNÜN Thlaspicerasas F. K. MEYER TÜR KOMPLEKSİNDE TÜR SAYISINA ETKİSİ VE BU TÜRLERİN BİYOİKLİMSEL TERCİHLERİ
(ANCESTRAL POPULATION SIZE EFFECT TO SPECIES NUMBER OF Thlaspicerasas F. K. MEYER SPECIES COMPLEX AND THEIR BIOCLIMATIC PREFERENCES )

Author : Kurtuluş Özgişi    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 604-613
Cite : Kurtuluş Özgişi , (2020). ATASAL POPÜLASYON BÜYÜKLÜĞÜNÜN Thlaspicerasas F. K. MEYER TÜR KOMPLEKSİNDE TÜR SAYISINA ETKİSİ VE BU TÜRLERİN BİYOİKLİMSEL TERCİHLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 604-613. Doi: 10.38063/ejons.290.
    


Summary

Yaklaşık 75 taksonla temsil edilen Thlaspi L. cinsinin sistematiği, 351 Brassicaceae cinsi arasında en tartışmalı olanlardan biridir. Schulz'dan etkilenen Meyer, Thlaspi cinsini 11 farklı cinse ayırmıştır. Bu cinslerden biri olan Thlaspicerasas F. K. Meyer, daha sonra Noccaea cinsi altında bir tür kompleksi olarak kabul edilmiştir. Bu tür kompleksi dokuzu Türkeye’ye endemik olan toplam 11 türden oluşmaktadır. Sınıflandırmada sıklıkla kullanılan meyve karakterindeki konvergensin ve varyasyonun varlığı toplam tür sayısı hakkında tartışmalara neden olmaktadır. Bu çalışmada Bayesian İstatistiksel Metoduna dayalı BPP tür sınırlandırma programı tür sınırlandırma çalışmaları için kullanılmıştır. Çekirdek DNA’sına ait Internal Transcribed Spacers (ITS) ile plastid DNA’sına ait trnL-F ve trnQ-5'rps16 moleküler belirteçleri kullanılarak tür sınırlandırma çalışmaları üç farklı senaryo (Küçük, orta ve büyük atasal popülasyon büyüklüğü) altında incelenmiştir. Ayrıca biyoklimatik veriler (19 biyoklimatik verinin yanı sıra aylık en düşük, ortalama, en yüksek sıcaklık değerleri ve aylık ortalama yağış miktarları) kullanılarak türlerin biyoklimatik tercihleri tespit edilmiştir. Tür sınırlandırma çalışmalarında küçük atasal popülasyon büyüklüğü modeli altında gerçekleştirilen çalışmalara göre 0.63 ardıl olasılık değeri ile tür kompleksi altı türden oluşmaktadır. Orta atasal popülasyon büyüklüğü modeline göre ise 0.78 ardıl olasılık değeri ile üç farklı türün varlığı tespit edilmiştir. Büyük atasal popülasyon büyüklüğü modeli ise 1.00 ardıl olasılık değeri ile kompleksin sadece tek bir türden oluştuğunu göstermiştir. Türlerin biyoklimatik isteklerini belirlemeye yönelik çalışmada ise Noccaea huber-morathii (F.K.Meyer) Al-Shehbaz türünün daha soğuk ve nemli alanları tercih ederken Noccaea meyerii (F.K.Meyer) Al-Shehbaz türünün daha kuru ve sıcak alanları tercih ettiği tespit edilmiştir.Keywords
Thlaspiceras, BPP tür sınırlandırma, Brassicaceae.

Abstract

The systematics of the genus Thlaspi L., which was represented by approximately 75 taxa was one of the most controversial among the 351 Brassicaceae genera. Meyer, influenced by Schulz, split the genus Thlaspi into 11 additional genera. Thlaspicerasas F. K. Meyer which was one of these genera was laterally accepted as a species complex under genus Noccaea. This species complex consists of 11 species, 9 of which are endemic to Turkey. Since the convergence and variation in fruit features which is mainly used for classification, exact number of the species is debated. Here, BPP species delimitation, which is based on Bayesian Statistical Method, is used for species delimitation. Three different markers, Internal Transcribed Spacers (ITS); trnL-F and trnQ-5'rps16 were used under three different scenario (small, medium and large ancestral population size) for species delimitation analysis. Also specific bioclimatic data values (19 bioclimatic variables plus data on monthly minimal, maximal, average temperatures and average precipitation) were used for bioclimate space evaluation. According to the small ancestral population size the species complex consist of six different species with 0.63 posterior probability. According to the medium ancestral population size the species complex consist of three different species with 0.78 posterior probability whereas large ancestral population size scenario indicates that there is one species with 1.00 posterior probability. Bioclimatic data shows that Noccaea huber-morathii (F.K.Meyer) Al-Shehbaz prefers wet and cold habitats whereas Noccaea meyerii (F.K.Meyer) Al-Shehbaz prefers dry and hot habitats. Rest of the taxa are highly tolerated to the bioclimatic factors and distribute in a high range.Keywords
Thlaspiceras, BPP species delimitation, Brassicaceae

Advanced Search


Announcements

    Aralık Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Aralık ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Kasım Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri