EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


UÇUŞ VERİLERİNİN KABA KÜME YÖNTEMİ KULLANILARAK İNDİRGENMESİ
(Flight Data Reduction via Rough Set )

Author : Mehtap Taşcı  Mustagime Tülin YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 625-637
Cite : Mehtap Taşcı Mustagime Tülin YILDIRIM, (2020). UÇUŞ VERİLERİNİN KABA KÜME YÖNTEMİ KULLANILARAK İNDİRGENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 625-637. Doi: 10.38063/ejons.297.
    


Summary

ÖZET Uçakların emniyetli uçuş gerçekleştirebilmesi için bakımlarının prosedürlere uygun ve düzenli bir şekilde yapılması büyük öneme sahiptir. Uçak komponentlerinden motorun sağlık durumunun izlenmesi, büyük arızalar meydana gelmeden önleyici bakım yöntemleri ile tedbirler alınması uygulanan bakım yöntemlerindendir. Uçaklarda uçuş sırasında kaydedilen veriler yerde değerlendirilerek motor bakımı yapıldığı gibi uçuş esnasında verilerin anlık değerlendirilmesiyle motor arıza tahmini yapılarak bakım yöntemlerinin belirlendiği çalışmalar da bulunmaktadır. Anlık motor arızası tahmini yapılan çalışmalarda motorun sağlık durumu hakkında bilgi verebilecek parametreler ile bunları etkileyen parametre grupları birlikte değerlendirilerek olası arıza durumları üzerinde durulmaktadır. Motor sağlık durumu izlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda karar vermede kullanılan parametrelerden bir tanesi egzoz gaz sıcaklık (EGT) değeridir. Bu çalışmada veri madenciliği yöntemlerinde ön işlem olarak kabul edilen kaba küme yöntemi uçak verileri üzerinde kullanılarak verideki bazı niteliklerin indirgenmesi sağlanmıştır. Bu çalışma ile çeşitli niteliklerden oluşan veri kümeleri elde edilmiştir. Elde edilen veri kümelerinin belli kritere göre ayrıştırılmasının ardından arıza tahmini işlemi gerçekleştirilecektir ancak bu çalışma ile bir sonraki adımda yapılacak arıza tahmini basamağının ön aşaması gerçekleştirilmiştir.Keywords
Motor durum izleme, kaba küme teorisi, veri indirgeme

Abstract

It is of great importance that the maintenance of the aircraft is carried out in accordance with the procedures in order to ensure a safe flight. Monitoring of the health conditions of the engine from the aircraft components, preventive maintenance methods to take measures to prevent the occurrence of major failures are applied. The data recorded during the flight in the airplanes are evaluated on the ground and the engine maintenance is done as well as the engine evaluation of the data during the flight, and there are also some studies that determine the maintenance methods. The parameters which can give information about the health conditions of the engine are evaluated together with the parameter groups that affect them and the possible fault conditions are emphasized. One of the parameters used in decision making in order to monitor engine health conditions is exhaust gas temperature (EGT) value. In this study, some properties in the data are reduced by using the rough set method on the aircraft data which is considered as a pre-process in data mining methods. In this study, data sets of various qualities were obtained. After the obtained datasets are separated according to certain criteria, the fault prediction operation will be carried out. With this study, the preliminary stage of the fault prediction step to be performed in the next step has been realized.Keywords
Engine health monitoring, rough set theory, data reduction

Advanced Search


Announcements

    Aralık Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Aralık ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Kasım Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri