EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Helleborus orientalis Lam. (RANUNCULACEAE) TÜRÜNÜN ÇİÇEK, TOHUM VE MEYVE YAPISININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF FLOWER, SEED AND FRUIT STRUCTURE OF Helleborus orientalis Lam (RANUNCULACEAE) TAXA )

Author : Derviş Öztürk    
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
Cite : Derviş Öztürk , (). Helleborus orientalis Lam. (RANUNCULACEAE) TÜRÜNÜN ÇİÇEK, TOHUM VE MEYVE YAPISININ İNCELENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, , p. . Doi: 10.38063/ejons.298.
    


Summary

Bu çalışmada Helleborus orientalis Lam. (Ranunculacaae) türünün çiçek morfolojisi, tohum ve meyve yapısı incelenmiştir. Helleborus L., düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından orta, güney ve doğu Avrupa'dan Kafkasya sınırlarına kadar yayılmış yaklaşık 20 türü bulunan zehirli bir bitki cinsidir. Helleborus L. cinsi Türkiye’de iki tür ile temsil edilmektedir. Bunlar H. vesicarius Aucher ve H. orientalis Lam. türleridir. Ülkemizde “çöpleme” olarak bilinen bu tür, Türkiye’de doğal olarak yetişir. H. orientalis halk arasında Bohça otu, Kara çöpleme, Siyah harbak, Boynuz otu, Danabağırtan, Danakıran gibi yöresel isimlerle anılır. Çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövdeleri yapraksız 60 cm’ye kadar, taban yaprakları her daim yeşildir. Uzun yaprak saplı, yaprakları geniş, digitat biçiminde olup çiçek yapısı simozdur. Sepaller yeşilimsi beyaz, bazen morumsu, ovat, 20-30(-35) mm dir. Tek bir çiçeğin tamamen açıldıktan sonraki ortalama ömrü yaklaşık 6 gündür. Çiçek örtüsü iki sıra üzerine dizili, sepale yada petale benzeyen dışta 5 geniş halkalı, meyvede kalıcı, içteki halkada bulunanlar küçük, tüpsü, 2-dudaklı parçalı (nektaryum) bulunur. Uzun tepecikte kısa anterler, nadiren küttür. Anterler en azından tabanda birleşmiş birkaç tohumlu folikül grubu meyve bulunmaktadır. Tohumlar genellikle 6 dan daha fazladır. Çiçeklenme genellikle mart- mayıs arasındadır. H. orientalis türü genel olarak Karadeniz bölgesinde yayılış göstermekte olup genel dağılımı Yunanistan ve Kafkasya’dır. Genellikle orman açıklıkları ve orman altlarında, çalılık habitatlarda 1-2200 metre arasında bulunmaktadır. Türkiye’ de A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 ve B3 karelerinde yayılış göstermektedir. Çalışma materyalini A3 karesi içinde yer alan Bilecik ilinin Çiçekli yayla mevkiinden 23.05.2020 tarihinde toplanarak herbaryum materyali haline getirilmiştir. Morfolojik çalışmalar canlı örnekler üzerinde ölçümler yapılarak incelenmiştir.Keywords
Helleborus orientalis, Morfoloji, Tohum, Meyve, Bilecik

Abstract

In this study, flower morphology, seed and fruit structure of Helleborus orientalis Lam. (Ranunculacaae) species were investigated. Helleborus L. is a poisonous plant species with about 20 species spread from the Ranunculus (Ranunculaceae) family to the borders of central, southern and eastern Europe to the Caucasus. Helleborus L. genus is represented by two species in Turkey. These are H. vesicarius Aucher and H. orientalis Lam. species. In our country, "hellebore", known as such, grows naturally in Turkey. H. orientalis is popularly referred to by local names such as Bohça grass, Black hellebore, Black harp, Horn horn, Danabağırtan, Danakıran. It is a perennial herbaceous plant. Their leaves are up to 60 cm without leaves and the base leaves are always green. It has a long petiole, broad leaves, in the form of a digitate, and the flower structure is simose. Sepals are greenish white, sometimes purplish, ovate, 20-30 (-35) mm. The average life of a single flower after it is fully opened is about 6 days. The flower cover is lined on two rows, it has 5 wide rings on the outside, which looks like a sepal or petal, the fruit is permanent, the ones in the inner ring are small, tubular, 2-lip pieces (nectarium). Short anthers on the long hillock are rarely blunt. Anthers are at least a few seeded follicle groups of fruits united at the bottom. Seeds are usually more than 6. Flowering is usually between March and May. H. orientalis species generally spreads in the Black Sea region and its general distribution is Greece and the Caucasus. It is usually between 1-2200 meters in forest openings and under forests, in bush habitats. Turkey, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 and B3 shows the distribution frame. The study material was collected from the flowery plateau location of Bilecik province in A3 square on 23.05.2020 and turned into a herbarium material. Morphological studies were examined by making measurements on live samples.Keywords
Helleborus orientalis, Morphology, Seed, Fruit, Bilecik

Advanced Search


Announcements

    Aralık Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Aralık ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Kasım Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri