EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OTOIMMUN TİROİDİT BOZUKLUĞU OLAN FARKLI YAŞ GRUBU HASTALARDA Anti-TPO İLE VIT D ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN ANTI-TPO AND VIT D IN DIFFERENT AGE GROUP PATIENTS WITH OTOIMMUN THYROIDITIS DISORDER )

Author : Ünsal Gündoğdu    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 638-648
Cite : Ünsal Gündoğdu , (2020). OTOIMMUN TİROİDİT BOZUKLUĞU OLAN FARKLI YAŞ GRUBU HASTALARDA Anti-TPO İLE VIT D ARASINDAKİ İLİŞKİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 638-648. Doi: 10.38063/ejons.299.
    


Summary

ÖZET Amaç: Otoimmün tiroid hastalıkları (AITD) ile D vitamini arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapılan çalışmaların sonuçları birbirinden farklıdır. Çalışmamızın amacı, otoimmuntiroid bozukluğu olan farklı yaş gruplarına ayrılmış hastalarda ,anti-TPO ile D vitamini arasındaki ilişkiyi araştırmak, incelemektir. Yöntem: Ocak 2019 ve Temmuz 2019 arasında, laboratuvarımıza otoimmüntiroid hastalığı tanısı ile gelen 625 hastanın test verileri retrospektif olarak incelendi.447 hasta dört gruba (0-25), (25-65, (66-90) ayrıldı. Vit-D düzeyi düşük ve normal 178 hasta iki ayrı grupta incelendi (Grup A, Grup B) (Tablo 2) D vitamini düzeyi <20 ng / mL'den az olan hastalar Grup A ve Vit D düzeyi ?20 ng / mL'den yüksek olan hastalar Grup B'yi oluşturdu. Bulgular:D vitamini eksikliği olan hastaların oranı yaklaşık% 56 olarak bulundu. Çalışmamızda pozitif otoimmün antikor testi olan 625 hasta altı gruba ayrıldı ve incelendi. Altı grubun tamamında Vit D düzeyleri ile Anti-TPO arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (P> 0.05). Sonuç: Hastaların spesifik yaş gruplarına göre AITD hastalığının patogenezi ile Vit D düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulamadık. Otoimmüntiroid bozukluğunda D vitamini seviyelerinin rolünü tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.Keywords
Otoimmun Hipotiroidizm, Vit-D, Antitiroid Peroksidaz Antikorları (anti-TPO).

Abstract

ABSTRACT Objective: The results of studies conducted to investigate the relationship between autoimmune thyroid diseases (AITD) and vitamin D are different. The aim of our study is to investigate the relationship between anti-TPO and vitamin D in patients divided into different age groups with autoimmuntyroid disorder. Methods:Between January 2019 and July 2019, test data of 625 patients who came to our laboratory with the diagnosis of autoimmuntyroid disorder were retrospectively examined.447 patients were divided into four groups (0-25), (25-65, (66-90), (20-84). 178 patients with low and normal Vit-D levels were examined in two separate groups (Group A, Group B) (Table 2). Patients with a vitamin D level less than <20 ng / mL constituted Group A, and patients with a Vit D level higher than ?20 ng / mL constituted Group B. Results: The proportion of patients with vitamin D deficiency was approximately 56%. In our study, 625 patients with positive autoimmune antibody test were divided into six groups and examined. No significant relationship was found between Vit D levels and Anti-TPO in all six groups (P> 0.05). Conclusion: We could not find a significant relationship between the pathogenesis of AITD disease according to the specific age groups and Vit D levels of the patients. More research is needed to fully understand the role of vitamin D levels in autoimmuntyroid disorder.Keywords
Autoimmun Hypothyroidism, Vit-D,Antithyroid Peroxidase Antibodies(anti-TPO).

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri