EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Seasonal Variations of Fatty Acid Content of Phospholipid Subclasses in Muscle Tissue of Female and Male Individuals of Capoetta trutta
(Seasonal Variations of Fatty Acid Content of Phospholipid Subclasses in Muscle Tissue of Female and Male Individuals of Capoetta trutta )

Author : Veysi KIZMAZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 649-661
Cite : Veysi KIZMAZ , (2020). Seasonal Variations of Fatty Acid Content of Phospholipid Subclasses in Muscle Tissue of Female and Male Individuals of Capoetta trutta. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 649-661. Doi: 10.38063/ejons.308.
    


Summary

Canlı sistemler için enerji kaynağı olan balık ve diğer deniz ürünleri, insanlık tarihi boyunca temel besim kaynağı olarak hayatımızda yer almaktadır. Bundan dolayı balıklarda yapılacak analizler hem sağlık açısından gerekli olacak yağ asitlerinin belirlenmesi hemde balık için fonsiyonel özelliği bulunan yağ asitlerinin analizleriyle ortaya konulabilir. Bu analizler sonucunda temel enerjide kullanılan yağ asitlerinin dağılımı ve canlı için büyüme, gelişme ve üremlerindeki fizyoljik septomların belirlenmesi açısında da oldukça önemlidir. Ayrıca ekolojik faktörlere bağlı olarak yağ ve yağ asitleri en fazla değişim görülen biyokimyasal bileşiklerdir. Bundan dolayı balık biyolojisi ile ilgili çalışmalarda üreme, adaptasyon, büyüme ve gelişme gibi durumlarda balığın yağ asidi bileşimini ve esansiyel yağ asidi ihtiyacını bilmek oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Posfolipit fraksiyonlarındaki yağ asidi değişimlerini daha iyi anlamak için, fosfolipit alt sınıfları olan fosfatidilkolin, fosfatidiletanolamin ve fosfatidilinositol’deki yağ asitlerinin mevsimsel değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Cyprinidae familyasına ait olan Capoetta trutta yaygın bulunan ve temel besin kaynağı olarak tüketilen bir türdür. Çalışmamızda Batman baraj gölünde yakalanan örnekler labaratuvar ortamında eşey tayini yapılan bireylerin kas dokusuna ait fosfolipit alt sınıflarının ayrılmasında Vaden ve arkadaşlarının (2005) yöntemi ile ince tabaka kromatografisi (TLC) ile fosfolipid (PL) altsınıflarının birbirinden ayrılması sağlandı. Metil esterlerine dönüştürülen yağ asitlerinin analizleri Gaz Kromatografisi cihazı ile yapıldı. Sonuçlar kalitatif değer olarak % yağ asidi üzerinden verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda toplamda 16 yağ asiti analizi yapılmıştır. Bunlardan doymuş yağ asitlerinden 16:0 ve 18:0, tekli doymuşlarda 18:1n-9 ve çoklu doymuş 22:6n-3 majör yağ asitleri olarak tespit edildi. Diğer yağ asitleri ise minör miktarda olduğu belirlenmiştir. Fosfolipit altsınıfları incelendiğinde Fosfatidilkolin (PC) ve Fosfatidiletanolamin (PE)’de 16:0; Fosfatidilinositol (PI) ve Fosfatidilserin (PS)’de 18:0; PI’de 20:4n-6; PC ve PE’de 22:6n-3; PI’de n-6, PI ve PS’de ?SFA yüksek iken PI’de 22:6:n-3, ?PUFA ve n-3 PS’de, n-3/n-6 oranı diğer altsınıflara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu verilerden PS ve PI’da ?SFA açısından, PC ve PE’de ?PUFA açısından oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Mevsimsel değişimler göz önünde bulundurulduğunda en çok etkilenenlerin ?SFA ve ?PUFA’ların olduğu, ?MUFA’ların ise neredeyse etkilenmediği görülmüştür.Keywords
Yağ aside, Fosfatidilkolin, Fosfatidiletanolamin, Fosfatidilinositol, Fosfatidilserin

Abstract

Fish and other seafood, which are energy sources for living systems, it has been located in our lives as a main food source throughout human history. Therefore, the analysis to be carried out in fish can be executed both by determining the fatty acids that will be necessary for health and by analyzing the fatty acids that have a functional property for the fish. As a result of these analyses, the distribution of fatty acids used for basic energy and the determination of physiological symptoms in growth, development and reproduction of living things are also important. Furthermore, fat and fatty acids are the most changing biochemical compounds depending on ecological factors. Thus, in the studies on fish biology, it is very important to know the fatty acid composition and essential fatty acid requirement of fish in the events such as reproduction, adaptation, growth and development. In the present study, it was aimed to determine seasonal variations of fatty acids in phosphatidylcholin, phosphatidylethanolamine and phosphatidylinositol, which are phospholipid subclasses, to better understand changes in fatty acid in phospholipid fractions. Capoetta trutta, which belongs to the Cyprinidae family, is a species that widely exists and is consumed as a basic food source. In our study, sexes of the samples caught from Batman Dam Lake were determined in the laboratory. Then, phospholipid (PL) subclasses in muscle tissue of these individuals were separated from each other by Thin Layer Chromatography (TLC) using Vaden et al. (2005) method. Fatty acids that were converted to their methyl esters were analyzed by Gas Chromatography. The results were given as % fatty acids quantitatively. A total of 16 fatty acids were determined as a result of the analysis. According to the results, out of saturated fatty acids, 16:0 and 18:0; out of monounsaturated ones, 18:1n-9 and out of polyunsaturated ones, 22:6n-3 was found as predominant fatty acids. Other fatty acids were present onlyin trace proportions. When phospholipid subclasses were considered, it was observed that 16:0 was high in Phosphatidylcholin (PC) and Phosphatidylethanolamin (PE), 18:0 was high in Phosphatidylinositol (PI) and Phosphatidylserine (PS), 20:4n-6 was higher in PI, 22:6n-3 was higher in PC and PE, n-6 was higher in PI, and ?SFA was higher in PI and PS, while 22:6:n-3, ?PUFA and n-3 were lower in PI, and the ratio of n-3/n-6 was lower in PS than the other subclasses. From these data, it was determined that PS and PI were rather high in ?SFA, whereas PC and PE were high in ?PUFA. When the seasonal changes are considered, it was determined that ?SFA and ?PUFA were the most influenced, while ?MUFA’s were hardly ever influenced.Keywords
Fatty Acid, Phosphatidylcholin, Phosphatidylethanolamin, Phosphatidylinositol

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri