EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CNC TORNA TEZGAHLARINDA PUNTALARIN TEZGAH ÜZERİNDE TAŞLANMASI İÇİN SİSTEM TASARIMI
(THE SYSTEM DESIGN FOR GRINDING OF THE TAIL SPINDLE AT CNC TURRET LATHE )

Author : İslam Çağrı ÖZDEMİR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 662-673
Cite : İslam Çağrı ÖZDEMİR , (2020). CNC TORNA TEZGAHLARINDA PUNTALARIN TEZGAH ÜZERİNDE TAŞLANMASI İÇİN SİSTEM TASARIMI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 662-673. Doi: 10.38063/ejons.310.
    


Summary

CNC tezgahlarında, parçaları tezgaha bağlamak için kullanılan puntaların konik uçları sürekli çalışma sonucunda hassas formunu kaybetmektedir ve işlenen parçalarda boyutsal hatalara neden olmaktadır. Bunun önüne geçmek için tezgah üzerinde bulunan puntalar sökülerek taşlama tezgahlarında koniklikleri düzeltilmektedir. Bu çalışmada; CNC torna tezgahlarında parçaları işlemek için kullanılan puntaların tezgahtan sökülmeden, tezgah üzerinde taşlanması için sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan sistem CNC tezgah üzerinde bağlı bulunan puntanın yerinden sökülmeden, redüktör, düz kayış, kasnak, saç plaka, pnömatik motor ve taşlama taşından oluşan bir tasarım ile tezgah üzerinde puntaların taşlama işlemini kapsamaktadır. CNC tezgah üzerine monte edilen sistem ile puntalar sökülmeden yerinde taşlanarak, işlenen parçalardaki boyutsal hatalar ortadan kaldırılmış; ayrıca punta taşlama işlemindeki kayıp işçilik ve zamandan tasarruf sağlanmıştır.Keywords
CNC, Punta, Taşlama

Abstract

At the CNC lathes; tapered tips that used for wire up the parts to the lathe is lost its sensitive form and this situation is induced dimensional defects in workpiece. For prevent these defects, the tail spindles that on the lathe dismantling from the lathe and then its tapers are revised at the grinding lathes. At this work; the system design is composed for without dismantling from the CNC turret lathe processing the parts for grinding that used the tail spindles on the lathe. Designed system involves reducer, flat belt, tambour, metal sheet, pneumatic motor, grinding wheel and grinding process of tail spindles. With the system mounted on the CNC lathe, the tail spindles were grinding on-site without dismantling and dimensional defects in processed parts were removed and besides, were achieved savings from the labor and the time at the process of the grinding tail spindle.Keywords
CNC, Center, Grinding

Advanced Search


Announcements

    Aralık Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Aralık ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Kasım Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri