EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİİRT CAS EVLERİ MİMARİ İNCELEMESİ ve BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN RESTORASYON ÖNERİLERİ
(SİİRT CAS HOUSES ARCHITECTURAL EXAMINATION AND RESTORATION SUGGESTIONS THROUGH AN EXAMPLE )

Author : Bahar NAS    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 761-769
Cite : Bahar NAS , (2020). SİİRT CAS EVLERİ MİMARİ İNCELEMESİ ve BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN RESTORASYON ÖNERİLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 761-769. Doi: 10.38063/ejons.331.
    


Summary

Siirt, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan birçok kültüre ev sahipliği yapmış Türkiye’nin bir ilidir. Doğu ile Batının arasında, kültür ve sanat açısından her dönemin izlerini taşıyan bir geçiş köprüsüdür. Bu araştırmanın odak noktası olan Siirt kent merkezi içerisinde her dönemin varlığını hissettiren, şaşırtacak kadar önemli yapılara sahip olan bir kültür mirası saklamaktadır. Ancak kültür mirası olan Cas Evleri'ne ilişkin detaylı çalışmalar yapılmamıştır. Bu kültürel miras ihmal edilmiş ve yok olmaya başlamıştır. Bu araştırmadaki amaç bu bölgede bir farkındalık yaratarak kültürel ve mimari miras varlıklarına sahip çıkıp, bu mirası belgelemek ve korunması için bilgi birikimi oluşturmaktır. Aynı zamanda mevcut restorasyon örneklerini inceleyerek öneri sunmaktır. İklimsel konforun, geleneklerin, kültürün ve mahremiyetin beraberinde getirdiği; Siirt'in geleneksel konut mimarisindeki, plan ve cephe tipolojilerindeki zenginliği bu bölgeyi geleneksel mimari kimliği bağlamında özel ve zengin kılmıştır. Mimari değeri yüksek olan bu geleneksel konut binalarının çoğu, önemli ölçüde hasarlıdır ve korunmalıdır. Yöntemsel olarak bu araştırma seçilen bir bölgeye odaklı bir ‘Durum Çalışması’ dır ve arazi çalışması gerektirmektedir. Bu nedenle odaklanan bölgede yapılan bazı çalışmalar şunlardır: arazi gezileri düzenlenmiştir, arazi üzerinde serbest el çizimi ile mevcut durumun tespiti için röleve çalışması yapılmış, ölçü alınmıştır. Daha fazla bilgi edinmek için yerli halkla görüşme yapılmıştır. Belgeleme yapmak için birçok fotoğraf çekilmiştir.Keywords
Mimari farkındalık, Kültürel miras, Geleneksel Mimari, Cas Evleri, Restorasyon.

Abstract

As a South-eastern province of Turkey, Siirt has hosted many cultures. In terms of culture and art, this region is a transition bridge between West and East that bearing the traces of each period. This research focuses on Siirt that stashes surprisingly an important cultural heritage that has some trail from every period. But there has not been any detailed research about this heritage. As a result; the cultural and architectural heritages were ignored and has begun to disappear one by one. This research aims to create an awareness of cultural heritage in the region and to protect the cultural heritage. At the same time, the existing restoration samples are examined and offer suggestions. With its climatic comfort, customs, culture and The richness in plan and typology Siirt’s traditional house architecture made this region special with its’ traditional architectural identity. With high architectural values these traditional buildings are mostly damaged and they must be well protected. Methodologically this research is a ‘Case Study’ that is focused on a specific area in Tillo and requires field works. Therefore; some works that were done focuses on areas like these; site trips to focused area were done, surveying studies on the site and some sketches were done, interview with indigenous people to get more information were done, so many photos were taken for documentation.Keywords
Architectural awareness, cultural heritage, traditional architecture, cas houses, restoration.

Advanced Search


Announcements

    Aralık Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Aralık ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Kasım Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri