EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Varisli Damar Tedavisinde Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Radyofrekans Ablasyon Sistemlerinin İncelenmesi, Modellenmesi ve Simülasyonu
(Investigation, Modeling, and Simulation of Radiofrequency Ablation Systems with Finite Element Method for Varicose Vein Treatment )

Author : Batur Alp AKGÜL  Ercüment Karapinar  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 817-825
Cite : Batur Alp AKGÜL Ercüment Karapinar, (2020). Varisli Damar Tedavisinde Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Radyofrekans Ablasyon Sistemlerinin İncelenmesi, Modellenmesi ve Simülasyonu. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 16, p. 817-825. Doi: 10.38063/ejons.333.
    


Summary

Varisli damarlar (VV) için modern termal tedavi yöntemi, son derece yaygın olan radyofrekans ablasyonudur (RFA). VV, yaşam kalitesini bozar ve RFA VV'yi tedavi etmek için kullanılabilir. Bu teknoloji son zamanlarda VV tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. FEM, biyolojik sistemlerin etkileşimli simülasyonlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Analitik tekniklerle çözülemeyen karmaşık geometrilerin hesaplanması sonlu elemanlar yöntemi (FEM) kullanmayı gerektirir. Bu nedenle, Biyo-Isı denklemleri FEM tabanlı olarak formüle edilerek kullanılmıştır. Bu yöntem RFA operasyonlarının verimli simülasyonu için çok uygundur. Bu doğrultuda bu çalışma, RFA'nın VV tedavisi için kan akışı ve damar duvarına ilişkin araştırılmasını ve FEM Multifizik uygulaması kullanılarak simülasyonunu sunmaktadır. Bu araştırmada, RFA'nın damar duvarı ve kan üzerindeki etkilerini ölçmek ve değerlendirmek için bir model oluşturulmuş ve RFA cihazından üretilen ısının kan akışındaki etkisini hesaplamak için bilgisayar tabanlı bir simülasyon gerçekleştirilmiştir. Etkin bir analiz yapmak için, damar duvarındaki sıcaklık profillerini ölçmek ve akan kanın termal özelliklerini analiz etmek için basitleştirilmiş bir 3D damar geometrisi kullanılmıştır. Elde edilen sayısal sonuçlar ve simülasyonlar gelecekteki çalışmalarda bir varlık olarak kullanılabilir.Keywords
RFA, VV, FEM, Kan, Isı, Simülasyon.

Abstract

The modern thermal method of a treatment process for varicose veins (VV) is radiofrequency ablation (RFA) which is extremely prevalent. VV impairs quality of life, and RFA may be used to treat VV. This technology has been used widely recently for treating VV. The finite element method (FEM) plays an important role in performing interactive simulations of biological systems. FEM requires complex geometries to be computed that cannot be solved by analytical techniques. Therefore, Bio-Heat equations are formulated and used based on FEM. It is very suitable for the efficient simulation of RFA operations. This paper presents the investigation and simulation of RFA using the application of FEM Multiphysics regarding the flow of the blood and vein wall for VV treatment accordingly. In this study, a model has been constructed to measure and evaluate the effects of RFA for the vein wall and the blood, and a computer-based simulation is performed to calculate the influence of heat generated from the RFA device on the blood flow. For an effective analysis, a simplified 3D vein geometry is used to measure temperature profiles in the vessel wall and to analyze the thermal properties of flowing blood. Obtained numerical results and simulations can be used as an asset in future studies.Keywords
RFA, VV, FEM, Temperature, Blood, Heat, Simulation.

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri