EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİİRT İLİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARININ NOHUTTA (Cicer arietinum L.) VERİM VE BAZI VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECTS OF DIFFERENT PLANT DENSITIES ON YIELD AND SOME YIELD CHARACTERISTICS OF CHICKPEA (Cicer arietinum L.) ON THE ECOLOGICAL CONDITIONS OF SİİRT PROVINCE )

Author : Sipan SOYSAL  Özge UÇAR, Murat ERMAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 785-795
Cite : Sipan SOYSAL Özge UÇAR, Murat ERMAN, (2020). SİİRT İLİ EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARININ NOHUTTA (Cicer arietinum L.) VERİM VE BAZI VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 785-795. Doi: 10.38063/ejons.336.
    


Summary

Bu çalışma, Siirt ili ekolojik koşullarında nohutta (Cicer arietinum L.) farklı ekim sıklıklarının verim ve bazı verim öğelerine etkilerini belirlenmesi amacıyla 2017 ve 2018 yıllarında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada farklı ekim sıklıklarının (40, 50, 60, 70 ve 80 tohum/m2 ) Azkan nohut çeşidi üzerine verim ve verim ile ilgili özelliklere olan etkisi incelenmiştir. İki yıllık ortalamalara göre bitki boyu 47,4-56,9 cm, ilk bakla yüksekliği 27,5-35,8 cm, ana dal sayısı 2,96-3,50 adet/bitki, bitkide bakla sayısı 34,2-42,0 adet/bitki, bitkide tane sayısı 33,0-40,8 adet/bitki, 100-tane ağırlığı 31,3-33,9 g, tane verimi 77,6-119,8 kg/da, biyolojik verim 345,5-423,6 kg/da ve hasat indeksi %27,1-31,4 arasında değişim göstermiştir. Bu çalışma sonucunda tane verimi bakımından en yüksek değer (119,8 kg/da) 60 tohum/m2 ekim sıklığından elde edilmiştir. Siirt ili koşullarında nohut yetiştiriciliğinde 60 tohum/m2 ekim sıklığı önerilmektedir.Keywords
nohut, bitki sıklığı, verim, tane, Cicer arietinum L.

Abstract

This study was carried out in 3 replicates according to a randomized block trial design in 2017 and 2018 in order to determine the effects on yield and some yield characteristics on chickpea (Cicer arietinum L.) of different plant densities in ecological conditions of Siirt province. In the research, the effects of different plant densities (40, 50, 60, 70 and 80 seeds/m2) on yield and yield properties on Azkan variety of chickpea were investigated. According to the two-year averages, plant height, first pod height, number of pods per plant, number of seeds per plant, 100-seed weight, grain yield, biological yield and harvest index varied between 47,4-56,9 cm, 27,5-35,8 cm, 34,2-42,0 pcs/plant, 33,0-40,8 pcs/plant, 31,3-33,9 g, 77,6-119,8 kg/da, 345,5-423,6 kg/da and 27,1-31,4%. As a result of this study, the highest value in terms of grain yield (119.8 kg / da) was obtained from 60 seeds / m2 plant density. In chickpea cultivation in the conditions of Siirt province, 60 seeds / m2 of plant density is recommended.Keywords
chickpea, plant density, yield, grain, Cicer arietinum L.

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri