EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİYOLOJİK SİLAH; BİYOLOJİK SAVAŞLAR, PANDEMİLER VE COVID-19
(BIOLOGICAL WEAPON; BIOLOGICAL WARS, PANDEMICS AND COVID-19 )

Author : Ayşe Handan Dökmeci  Ayşe Handan DÖKMECİ*, Betül CAVLAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 841-859
Cite : Ayşe Handan Dökmeci Ayşe Handan DÖKMECİ*, Betül CAVLAN, (2020). BİYOLOJİK SİLAH; BİYOLOJİK SAVAŞLAR, PANDEMİLER VE COVID-19 . EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 16, p. 841-859. Doi: 10.38063/ejons.338.
    


Summary

Dünya tarihinde biyolojik ajanların kazara, kasıtlı ya da doğal olarak oluşturduğu afet niteliğindeki salgınlar, can kayıpları ile birlikte çevresel, sosyal veya ekonomik boyutta pek çok sonucun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Koronavirüsler her ne kadar biyolojik savaş ajanı olmasa da, gelecekte pandemiye sebebiyet verebilecek bir biyolojik savaş/terör eylemi gerçek olabilir. Bugün Covid-19 salgını için verilen küresel mücadele, toplumların doğal ve insan yapımı biyolojik tehditlere karşı savunmasızlığını ortaya çıkarmıştır. Salgının kaynağı ister hükümetler ister hükümetler dışı aktörler tarafından doğal, kazayla veya kasıtlı olsun, toplumların pandemilerin etkilerini önlemek, hafifletmek veya bunlarla yüzleşmek için daha hazırlıklı olmaları gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Biyolojik savaş tarihinden alınacak dersler, gelecekte bir biyolojik silah ajanı kullanımına yönelik hazırlık, önlem, tespit, müdahale gibi afet yönetim basamaklarını oluşturmada, eylem planlarının hazırlanmasında etkili olacaktır. Bu çalışma, biyolojik silahlar hakkındaki bazı temel unsurlar ve bilgiler ile 21. yüzyılın en büyük pandemisi olan Covid-19 ile ilgili “Biyolojik silah mı?” tartışmalarına ışık tutmak ve gelecekte ki biyolojik tehlikelere karşı hazırlıklı olmak amacıyla derlenmiştir.Keywords
Biyolojik Savaşlar, Biyolojik Silah Ajanı, Biyolojik Afet, Pandemi, Covid-19

Abstract

Catastrophic outbreaks caused by biological agents accidentally, purposely or naturally have caused many enviromental, social or economic consequences together with loss of life in the world history. Although coronaviruses are not biological warfare agents, it is possible to a biological war/terrorist action will cause a pandemic in the future. Today, the global struggle for the Covid-19 pandemic has revealed the vulnerability of societies to natural and man-made biological threats. The natural, accidental or intentional source of an epidemic whether by government or non-governmental administration doesn’t change that societies need to be better prepared to prevent, mitigate or confront effects pandemics. The lessons to be learned from the history of biological warfare will be effective in building disaster management steps such as preparation, prevention, detection, response and in preparation of action plans for use of a biological weapon in the future. In this study aim to shed light on the 21st century of the biggest pandemic Covid-19 related to discussion “Is a biological weapon?” and it compiled to prepare for future biological hazards with some primary elements and information about biological weapon.Keywords
Biological Wars, Biological Weapon Agent, Biological Disaster, Pandemic, Covid-19

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri