EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Antepfıstığında Farklı Evapotranspirasyon Yöntemlerine Göre Hesaplanan Bitki Katsayılarının Zamansal Değişimi
(Temporal Change of Plant Coefficients Calculated According to Different Evapotranspiration Methods in Pistachio )

Author : Mine Pakyürek  Yusuf AYDIN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 15
Page : 796-807
Cite : Mine Pakyürek Yusuf AYDIN, (2020). Antepfıstığında Farklı Evapotranspirasyon Yöntemlerine Göre Hesaplanan Bitki Katsayılarının Zamansal Değişimi. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 15, p. 796-807. Doi: 10.38063/ejons.345.
    


Summary

Sulama, bitkisel verim ve verimlilik üzerine etki eden en önemli kültürel uygulamadır. Doğru sulama uygulamaları yapabilmek, uygun sulama programlarını geliştirmek için bitki su tüketiminin doğru olarak belirlenmesi bir zorunluluktur. Bitki su tüketiminin belirlenmesinde kullanılan pek çok ampirik model geliştirilmiştir. Ampirik modeller yoluyla belirlenen kıyas bitki su tüketimi değerleri, gerçek bitki su tüketiminin belirlenmesi amacıyla o bitkiye ilişkin bir katsayı (Kc) ile çarpılarak elde edilir. Bu çalışmada, farklı ampirik modellerle belirlenen bitki su tüketimi değerleri ve damla sulama yöntemi ile sulanan antepfıstığında su bütçesi tekniği ile hesaplanan gerçek bitki su tüketimi değerlerinden yararlanarak belirlenen Kc değerleri mukayese edilmiştir. Standart yöntem olarak FAO-PM ile Hargreaveas (H), Penman-1948, Priestley&Taylor (PT) yöntemleri ile tahmin edilen referans ETo değerleri kullanılarak elde edilen Kc değerleri yarı kurak iklim koşullarında kıyaslanmıştır. Çalışma sonunda, hesaplamaların yapıldığı 4 yıl boyunca (1999-2002) standart PM yöntemiyle hesaplanan Kc değerleri diğer yöntemlere göre daha yüksek değerler vermiş; en yüksek Kc değeri 1.49 ile Temmuz ayında, en düşük Kc değeri ise 0.40 ile Kasım ayında belirlenmiştir. Kıyaslanan diğer yöntemlere göre en yüksek Kc değerleri standart yöntemden elde edilmiştir. En düşük Kc değerleri ise Penman-1948 yoluyla hesaplanan değerlerden elde edilmiştir. En yüksek ve en düşük Kc değerleri sırasıyla 0.63 ve 0.01 değerleri ile Temmuz ve Kasım aylarında belirlenmiştir.Keywords
Bitki katsayısı, FAO-PM eşitliği, Hargreaves eşitliği, Penman-1948 eşitliği

Abstract

Irrigation is the most important cultural practice affecting vegetative yield and productivity. It is an obligation to determine the correct water consumption of the plant in order to make suitable irrigation practices and to develop appropriate irrigation programs. Many empirical models used in determining plant water consumption have been developed. The comparative plant water consumption values determined through empirical models are obtained by multiplying by a coefficient (Kc) for that plant in order to determine the actual plant water consumption. In this study, the plant water consumption values determined by different empirical models and the Kc values determined by using the actual plant water consumption values calculated by the water budget technique in pistachio irrigated by drip irrigation method were compared. The Kc values obtained by using the reference ETo values estimated by the methods of Hargreaveas (H), Penman-1948, Priestley & Taylor (PT) with FAO-PM as the standard method were compared under semi-arid climatic conditions. According to the results, during the 4 years (1999-2002) when the calculations were made, the Kc values calculated with the standard PM method gave higher values compared to other methods, the highest Kc value was determined in July with 1.49 and the lowest Kc value was determined in November with 0.40. The highest Kc values compared to other compared methods were obtained from the standard method. The lowest Kc values were obtained from the values calculated through Penman-1948. The highest and lowest Kc values were determined in July and November with values of 0.63 and 0.01, respectively.Keywords
Crop coefficient, FAO-PM equation, Hargreaves-Samani equation, Penman-1948 equation

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri