EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DISTRIBUTION OF PHOSPHOLIPID FATTY ACID CONTENT IN THE MUSCLE TISSUE OF FEMALE AND MALE INDIVIDUALS OF ALBURNUS MOSSULENSIS DURING THE REPRODUCTION PERIOD
(DISTRIBUTION OF PHOSPHOLIPID FATTY ACID CONTENT IN THE MUSCLE TISSUE OF FEMALE AND MALE INDIVIDUALS OF ALBURNUS MOSSULENSIS DURING THE REPRODUCTION PERIOD )

Author : Veysi KIZMAZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 881-887
Cite : Veysi KIZMAZ , (2020). DISTRIBUTION OF PHOSPHOLIPID FATTY ACID CONTENT IN THE MUSCLE TISSUE OF FEMALE AND MALE INDIVIDUALS OF ALBURNUS MOSSULENSIS DURING THE REPRODUCTION PERIOD. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 16, p. 881-887. Doi: 10.38063/ejons.349.
    


Summary

Canlı sistemler için yağ asitleri fonksiyonel görevi açısından oldukça önemlidir. Bu yağ asitlerinin ekolojik faktörlere bağlı olarak değişim gösteren yapılar olması bunların canlı için önemini artırmaktadır. Özellikle hücre membran bütünlüğü hem canlının hayatta kalması hemde memran bütünlüğü ve permeabilitesi için oldukça önemlidir. Hücre zarında biyokimyasal işleve sahip olan fosfolipitlerin miktarı dokudan dokuya farklılık göstermektedir. Bundan dolayı fosfolipid düzeyinde yağ asit analizleri canlılar için büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca balıkların lipidleri memeliler gibi adipoz dokusunda değil kas ve karaciğerde depoladıkları bilinmektedir. Bundan dolayı çalışmamızda kas dokusunda fosfolipit alt sınıflarındaki yağ asitlerinin üreme dönemindeki değişiminin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmamızda Batman Baraj Göl’ünde yakalanan Alburnus mossulense ait balıkların eşey tayini yapılmıştır. Her iki bireye ait kas dokusu ait total lipid exraksiyonu yapıldıktan sonra ince kağı kromotografisi ile fosfolipit alt sınıflarına ayrılmıştır. Örnekler Gaz Kromatografisi cihazı ile kalitatif olarak % yağ asidi olarak analiz edilmiştir. Yağ asiti dağılımı incelendiğinde doymuşlardan PC ve PE’de 16:0, PI’ 18:0 ve PS’de 16:0 ile 18:0; bütün alt sınıflarda tekli doymuşlarda 18:1n-9; çoklu doymamışlarda ise PC ve PE’de 20:5n-3 ve 22:6n-3, PI’ 20:4n-6, 20:5n-3 ve 22:6n-3, PS’de ise 22:6n-3 majör yağ asitleri olarak belirlenmiştir. Fosfolipit altsınıfları incelendiğinde en fazla PUFA, sonra SFA ve en az MUFA olduğu belirlenmiştir. n-3/n-6 oranı 20:4n-6’a bağlı olarak PI’de diğer altsınıflara oranla 2 kat en düşük olduğu gözlenmiştir.Keywords
Yağ aside, Fosfatidilkolin, Fosfatidiletanolamin, Fosfatidilinositol,

Abstract

For living systems, fatty acids are very important for their functional functions. Since these fatty acids change depending on ecological factors, they are very important for living things. Therefore, in our study, it was aimed to investigate the change of fatty acids in phospholipid subclasses in muscle tissue in the reproduction period. In our study, the sexes of Alburnus mossulensis fish caught in Batman Dam Lake was determined. After the total lipid extraction from muscle tissue of both individuals, it was separated into phospholipid subclasses by thin-paper chromatography. Samples were analyzed qualitatively as % fatty acid with Gas Chromatography. When the fatty acid distribution was considered, out of the saturated ones, 16:0 in PC and PE; 18:0 in PI; 16:0 and 18:0 in PS; out of monounsaturated ones, 18:1n-9 in all subclasses; out of polyunsaturated ones, 20:5n-3 and 22:6n-3 in PC and PE; 20:4n-6, 20:5n-3 and 22:6n-3 in PI; and 22:6n-3 in PS were found as major fatty acids. When the phospholipid subclasses were taken into account, it was observed that the most one was PUFA, then SFA and the least one was monounsaturated fatty acids (MUFA). Depending on 20:4n-6, the ratio of n-3/n-6 was two times lower in PI than the other subclasses.Keywords
Fatty Acid, Phosphatidylcholin, Phosphatidylethanolamin, Phosphatidylinositol,

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri