EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAYA ÖNCELİKLİ YOL AĞLARINDA HIZ KONTROLÜ ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR TRAFİK SAKİNLEŞTİRME UYGULAMALARI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ
( )

Author : Mustafa Sinan YARDIM  Merve YETİMOĞLU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 3
Page :
Cite : Mustafa Sinan YARDIM Merve YETİMOĞLU, (2018). YAYA ÖNCELİKLİ YOL AĞLARINDA HIZ KONTROLÜ ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR TRAFİK SAKİNLEŞTİRME UYGULAMALARI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 3, p. . Doi: .
    


Summary

Yaya öncelikli yol ağına sahip olan, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde, hız sınırı bina girişleri tarafındaki yollarda 20 km/sa, diğer yollarda 30 km/sa olarak belirlenmiştir. Sürücülerin bir kısmının bunlara uymadığı gözlenmiştir. Son yıllarda kampüsü yol ağında çok sayıda trafik kazası meydana gelmesi bu durumu onaylamaktadır. Bu çalışmanın amacı, öncelikle kampüs ağı boyunca gerçekleşen trafik hızlarını belirleyerek, yüksek olduğunu gözlem ve ölçüm yöntemleriyle ortaya koymaktır (Hipotez-1). Sonrasında da bulunan hızların, mevcut şartlarda, bazı basit trafik sakinleştirme yöntemlerinin uygulanmasıyla, düşürülebilme potansiyeli bulunduğunun (Hipotez-2) gösterilmesidir. Bu çerçevede, ilk aşamada RTMS sensörleri ile 26 Nisan- 2 Mayıs 2018 tarihleri arasında 24’er saatlik ölçümler yapılarak hızların genelde yüksek seyrettiği belirlenmiştir. İkinci aşamada belirli günlerde kampüs genelinde e-posta ve broşürlerle, akademik/idari personel, öğrenci, teknopark çalışanları ve ziyaretçilere bilgilendirme/eğitim çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca fark edilebilirliği arttıracak şekilde, kampüs giriş ve çıkış alanlarında yatay ve düşey trafik işaretleri elden geçirilmiş, gerekli yerlerde yenileri eklenmiştir. Bilgilendirme/eğitim çalışmalarının önce ve sonrasında ölçülen hızlar karşılaştırılmıştır. Farkların istatistiksel olarak bir anlamlılık düzeyinde olduğu ve YTÜ Davutpaşa Kampüsü trafik akımlarının yavaşlatılarak trafiği sakinleştirilebileceği ispat edilmiştir.Keywords
Üniversite kampüsü, sürdürülebilir ulaştırma, yaya öncelikli yol, trafik sakinleştirme...

Abstract

Yildiz Technical University has pedestrian priority road networks in Davutpasa Campus. Speed limit is determined as 20 km/h and 30 km/h for building entrances and the other roads of the campus respectively. It has been observed that some of the drivers do not meet these speed limits. In this case, campus road network has witnessed so many traffic accidents. Aims of this study are determining traffic speeds through the campus network and indicating these speed limits are too high by using observation and measurement methods (Hypothesis-1). Then, under current conditions, these calculated speeds may have potential to be reduced by applying some simple traffic calming techniques (Hypothesis-2). In this scope, the speeds were determined as generally high when the RTMS sensors performed 24 hourly measurements between April 26th – May 2nd 2018. In the second stage, information and training activities were made to the academic and administrative staff, students, techno-park employees and visitors by e-mail and brochures throughout the campus. Besides, horizontal and vertical traffic signs in the entrance and exit areas of the campus have been elaborated and new ones have been added where necessary. The calculated speeds of before and after informing/training studies were compared. It has been proved that the differences are statistically significant and the traffic calming applications are useful in YTU Davutpasa Campus and its traffic flow can be slowed down by raising the awareness of public.Keywords
University campus, sustainable transportation, pedestrian priority road...

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri