EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’nin Güneydoğu Toros Dağları’nda Geleneksel Yaşam Tarzı Değişikliği ve bunun Arazi Kullanımı Üzerine Etkisi
(Traditional Lifestyle Changes and Impact on Land Use in Southeastern Turkey's Taurus Mountains )

Author : Yıldız Güneş    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 888-903
Cite : Yıldız Güneş , (2020). Türkiye’nin Güneydoğu Toros Dağları’nda Geleneksel Yaşam Tarzı Değişikliği ve bunun Arazi Kullanımı Üzerine Etkisi. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 16, p. 888-903. Doi: 10.38063/ejons.350.
    


Summary

Çevre şartlarının insanların yaşantısı ve ekonomik faaliyetleri üzerine olan etkisi tüm Dünya’da açıkça görülmektedir. Özellikle yaz döneminde, Akdeniz Bölgesi’nde sıcaklığın aşırı derecede artması hayvancılıkla yaşamlarını sürdüren, geleneksel toplulukları yaşadıkları bölgeden, daha serin ve nemli olan yüksek dağ kesimlerinde göçe zorlamıştır. Bu geleneksel yaşam tarzına sahip insanlar, göç ettikleri bölgelerde doğaya bağlı olarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 1996 yılından sonraki dönemlerde geleneksel yaşam tarzı süren insanlar büyük oranda yerleşik hayata geçmişlerdir. İnsan faaliyetlerinin daha da arttığı son yüzyılda bu durumdan en çok etkilenen doğal alanların başında orman örtüsü yer almaktadır. Geçmişten günümüze kadar devam eden geleneksel yaşam tarzı, orman alanlarının bozulmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada Güneydoğu Toroslar bünyesinde yer alan Kahramanmaraş ili çevresinde geleneksel yaşam tarzı değişikliğinin arazi kullanımı üzerine etkileri araştırılmıştır. Seçilen 3 model alanda (Karaçam Tepe, Boyuntepe ve Çiftardıç Tepe) yapılan araştırmada, geleneksel yaşam tarzı değişikliğinin son 60 yılda orman örtüsüne verdiği zararlar ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda var olan verilerle değişimi gözlemlemek adına Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılmış ve sonuç değerlendirilmiştir. Analizler neticesinde genel olarak bakıldığında seçilen model alanlarda genellikle orman alanlarının azaldığı ve bu alanların yerini tarım ve yerleşmeye bıraktığı görülmektedir.Keywords
Güneydoğu Toroslar, Geleneksel Yaşam Tarzı Değişikliği, Arazi Kullanımı, Orman Varlığı

Abstract

The traditional lifestyle change that continues from the past to the present causes the degradation of forest areas. In this study, the effects of traditional lifestyle changes on land use around, in the Southeast Taurus Mountains, were investigated. The damages caused by the traditional lifestyle change in the last 60 years have been revealed. In this direction, Geographical Information Systems were used to observe the change with the existing data and the result was evaluated. As a result of the analysis, it is seen that in the selected model areas, forest areas are generally reduced and these areas are replaced by agriculture and settlement. In recent years, agriculture from extensive grazing areas in this region It has been observed that there is a transformation to the fields. In addition, intensive reduction in forest areas and It was determined that there were deteriorations. The study on model areas showed that forest cover in the 60s It is 80%. In the following years, a reduction of over 20% in forest areas, In addition, it was observed that there was an increase in agricultural lands, pastures and settlements. By the 90's, grazing and forest areas (average 20%) turned into agricultural land and settlement.Keywords
Southeast Taurus, Traditional Lifestyle Change, Land Use, Forest Existence

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri