EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARIM VE PANDEMİ: COVİD-19 SONRASI TÜRK TARIMI NASIL DEĞİŞMELİ?
(AGRICULTURE AND PANDEMIC: HOW SHOULD TURKISH AGRICULTURE CHANGE AFTER COVID-19? )

Author : Yüksel AKIN  Buket ÇELEN, Mehmet Fatih ÇELEN, Alper KARAGÖZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 904-914
Cite : Yüksel AKIN Buket ÇELEN, Mehmet Fatih ÇELEN, Alper KARAGÖZ, (2020). TARIM VE PANDEMİ: COVİD-19 SONRASI TÜRK TARIMI NASIL DEĞİŞMELİ?. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 16, p. 904-914. Doi: 10.38063/ejons.353.
    


Summary

Tarım, yaşamımız için gerekli hayvansal ve bitkisel ürünleri elde etmek amacıyla belirli bir biyolojik ve sosyo-ekonomik ortamda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerdir. Tarım Sektörü, beslenmeyle ilgili tüm maddelerin (tarımsal ürünler, su ürünleri, maden suları, mayalar, orman ürünleri vb.) insan ve hayvan beslenmesinde doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak (hammadde) kullanılmak üzere işlenmesine, hazırlanmasına ve son tüketiciye sunulmasına ilişkin tüm işlemleri içeren geniş istihdam alanına sahip bir sektördür. Covid-19 pandemisinin, tarım ürünlerinin yetiştirilmesinden, hasat edilmesine, lojistik hizmetlerinden son tüketiciye ulaştırılmasına kadar tarım sektörüne olumsuz etkileri olmuştur. Hastalığın bulaş riskinin yüksek olması da gıda güvenliği noktasında tüketicilerin daha hassas olmasına neden olmakla beraber sınırların kapatılması ile gıda temininde arz talep dengesizlikleri yaşanmıştır. Salgın boyunca Tarım ve Orman Bakanlığı; veteriner hekimlere, hayvancılık işletmelerine, çiftçilere, ekmek ve unlu mamul işletmelerine, vb. covid-19 tedbirlerini içeren özel broşürler hazırlamış ve rutin denetimlerini gerçekleştirmiştir. Türkiye, farklı iklim özelliklerinde birçok tarımsal ürünün yetiştirildiği, jeopolitik öneme sahip bir ülkedir. Modern tarım yöntemlerini kullanarak genç nüfus potansiyelini tarım sektöründe değerlendirdiği takdirde dünyada tarım sektöründe söz sahibi ülke olabilecektir.Keywords
Tarım, covid-19, pandemi, Türk tarımı.

Abstract

Agriculture is the activities we carry out in a specific biological and socio-economic environment in order to obtain animal and plant products necessary for our lives. The Agricultural Sector includes all processes regarding the processing, preparation and delivery of all nutritional products (agricultural products, aquaculture, mineral water, yeast, forest products, etc.) to be used directly or indirectly (raw materials) in human and animal nutrition. It is a sector with a wide range of employment. The Covid-19 pandemic has had a negative impact on the agricultural sector, from growing and harvesting agricultural products, from logistics services to delivery to the end consumer. The high risk of disease transmission also caused consumers to be more sensitive about food safety, but supply and demand imbalances were experienced in food supply with the closing of the borders. Ministry of Agriculture and Forestry during the epidemic; to veterinarians, livestock businesses, farmers, bread and bakery products businesses, etc. prepared special brochures containing covid-19 measures and carried out routine inspections. Turkey, where many agricultural products grown in different climatic conditions, is a country with a geopolitical importance. If the young population potential is evaluated in the agricultural sector by using modern agricultural methods, it will be a country that has a say in the agricultural sector in the world.Keywords
Agriculture, covid-19, pandemic, Turkish agriculture.

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri