EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AB UYUM SÜRECİNDE YUNANİSTAN SÜT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(ANALYSIS ON THE DAIRY SECTOR OF GREECE IN THE EU ACCESSION PERIOD AND EVALUATION FROM THE ASPECT OF TURKEY )

Author : Hakan GÜLER    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 16
Page : 915-922
Cite : Hakan GÜLER , (2020). AB UYUM SÜRECİNDE YUNANİSTAN SÜT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 16, p. 915-922. Doi: 10.38063/ejons.356.
    


Summary

Bu çalışma, Yunanistan’ın Avrupa Ekonomi Topluluğu’na üyeliği ile başlayan müzakere sürecinde OTP Süt ve süt ürünleri piyasa düzenlemelerinde meydana gelen yapısal ve politik gelişmelerden nasıl etkilendiğini araştırılarak, Türkiye’nin olası AB’ye tam üyeliğinin sütçülük sektöründe meydana getireceği olası etkileri ortaya çıkarmak maksadındadır. Uzun zamandır devam eden Avrupa Birliği yolculuğunda Türkiye’nin henüz yolun neresinde olduğunu tam olarak kestirmek mümkün değildir. AB’nin kırk yıl önce katılım konusunda Yunanistan’a çizdiği yol haritası ile günümüzde Türkiye’ye izletilen yol haritası arasında çok büyük farklar vardır. Yunanistan uyum süreci boyunca AB’nin üç büyük fonu olan Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu ile Avrupa Tarımsal Yönverme ve Garanti Fonu Yönverme fonlarından en çok faydalanan ülkelerden biri olmuştur. Günümüzde ise AB’nin son genişleme sürecinde yer almış aday ülkelerin tecrübelerinden özellikle mali destek ve taleplerinin çoğunun Birlik tarafından kabul edilmediği görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin olası Avrupa Birliği’ne üyeliği halinde yüksek finansal kaynaklardan yararlanması ve böylece kırsal anlamda altyapı sorunlarını çözeceğine ilişkin düşüncelerin artık kolay olmayacağı bellidir. Çünkü AB’nin Türkiye’den beklentileri yüksek olmasına rağmen, komisyon tarafından tahsis edilen fonları maalesef sınırlı olacaktır. Türkiye, Avrupa Birliği’ne üye olma sürecinde hiç vakit kaybetmeden süt sektöründe ulaşacağı hedefleri belirlemeli ve stratejik açıdan güçlü maliye politikaları üreterek, ihtiyacı olan finansal desteği sağlamalıdır.Keywords
Süt, Yunanistan, Avrupa Birliği, Ekonomi, Politika

Abstract

This study aims to uncover the effects that Turkey's possible full membership to the EU would likely to bring about in the dairy industry, through investigating how Greece was affected by the structural and political developments on the OTP Milk and dairy products market regulations during the negotiation process that started with its membership to the European Economic Community. In the long-running journey to the European Union, it is not yet possible to pinpoint exactly where Turkey is on the road. There are huge differences between the EU's road map on accession drawn for Greece forty years ago and the road map required to be pursued by Turkey today. During its accession period, Greece has been one of the countries that has benefited the most from the EU's three major funds; the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund. As for today and as per the experiences of the candidate countries involved in the recent enlargement process of the EU, it seems that financial support and demands of most of these candidates have not been accepted by the Union. Consequently, it is clear that Turkey will benefit from high financial resources in the event of possible membership to the European Union and thus solve its rural infrastructure problems will no longer be an easy option. Because although the EU's expectations from Turkey are high, the funds allocated by the commission will unfortunately be limited. Within the process of becoming a member to the European Union, Turkey should almost immediately set the goals expected to be achieve in the dairy sector and secure the financial support it needs by producing strategically strong fiscal policies.Keywords
Milk, Greece, European Union, Economy, Politics

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri