EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Seasonal Variation of Fatty Acid composition of Phospholipid Subclasses in Muscle Tissue in Male, Alburnus Mussulensis
(Seasonal Variation of Fatty Acid composition of Phospholipid Subclasses in Muscle Tissue in Male, Alburnus Mussulensis )

Author : Veysi KIZMAZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 17
Page : 32-43
Cite : Veysi KIZMAZ , (2021). Seasonal Variation of Fatty Acid composition of Phospholipid Subclasses in Muscle Tissue in Male, Alburnus Mussulensis. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 17, p. 32-43. Doi: .
    


Summary

Canlı sistemler için yağ asitleri hem enerji kaynağı olarak hemde canlı sistemler için fonksiyonel görevinin bulunması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca bu bileşikler biyokimyasal açıdan ekolojik faktörlere bağlı olarak en fazla değişim görülen yapılardır. Canlıda memran bütünlüğü ve permeabilitesi üzerine oldukça önemli fonksiyonları bulunan bu yağ asitlerinin analizi, canlı için oldukça önem taşımaktadır. Hücre zarında biyokimyasal işleve sahip olan fosfolipitlerin miktarı dokular arasında da farklılık göstermektedir. Bundan dolayı fosfolipid düzeyinde yağ asit analizleri önem taşımaktadır. Bu çalışmada fosfolipit alt sınıflarının yağ asitlerini mevsimsel değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Batman Baraj Göl’ünde yakalanan Alburnus mussulensi eşey tayini yapılmıştır. Erkek bireye ait kas dokusu ait total lipid exraksiyonu yapıldıktan sonra ince kağı kromotografisi ile fosfolipit alt sınıflarına ayrılmıştır. Metilasyon işlemi sonrası örnekler Gaz Kromatografisi cihazı ile kalitatif olarak % yağ asidi olarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda doymuş yağ asitlerinden 16:0, 18:0; tekli doymuşlarda 16:1n-7 ve 18:1n-9, çoklu doymuşlarda 20:4n-6, 20:5n-3 22:5n-3 ve 22:6n-6 majör yağ asitleri olmak üzere toplam 16 yağ asidi analiz tespit edilmiştir. Yağ asit dağılımı incelendiğinde 16:0 PC’de; 18:0 PI ve PS’de; 18:1n-9 PC ve PS’de; 20:4n-6 PI’de; 20:5n-3 PC ve PI’de; 22:6n-3 ve n-3 PE’de ve n-6’nın ise PI’de diğerlerine oranla daha yüksek seviyede olduğu belirlenmiştir. Nisan ayında PC, PE ve PI’da total PUFA ve n-3; PS’de kasım ve ocak ayında total SFA’nın diğer aylara oranla daha yüksek tespit edilmiştir. Araştırmamızda balıkların PI altsınıfı n-3/n-6 oranı PC, PE ve PS’ye göre en düşük seviyede olmuştur.Keywords
Yağ asidi, Fosfatidilkolin, Fosfatidiletanolamin, Fosfatidilinositol, Fosfatidilserin,

Abstract

Fatty acids are quite important both as an energy source and in terms of functional tasks for living systems. In addition, these compounds are the structures that have the greatest change depending ecological factors in terms of biochemical. These biochemical compounds are located in the cell structure. So, Analysis of these fatty acids, which have very important membrane integrity and permeability in life, is very important for living things. Therefore, fatty acid analysis at the phospholipid level is quite important. In this study, it was aimed to determine the seasonal variation of the fatty acids of phospholipid subclasses in muscle tissue. In our study, sexes of the samples caught from Batman Dam Lake were determined in the laboratory. After the total lipid extraction of the muscle tissue belonging to the male one was made, it was separated into phospholipid subclasses by thin layer chromatography. After the methylation process, samples were analyzed qualitatively as % fatty acid with Gas Chromatography. As a result of analysis, a total of 16 fatty acids were determined. As a results of analyses, out of saturated fatty acids, 16:0 and 18:0; out of monosaturated ones, 16:1n-7 and 18:1n-9; out of polyunsaturated ones, 20:4n-6, 20:5n-3 22:5n-322:5n-3 and 22:6n-6 were identified as the major fatty acids. When the fatty acid distribution is examined, 16:0 in PC; 18:0 in PI and PS; 18:1n-9 in PC and PS; in 20:4n-6 PI; 20:5n-3 in PC and PI; 22:6n-3 and n-3 in PE and n-6 were found to be higher in PI than others. It is detected that in April, total PUFA and n-3 in PC, PE and PI; in November and January, total SFA in PSs are higher than the other months. In our study, the PI subclasses n-3/n-6 rate of the fish has been at the lowest level according to PC, PE and PS.Keywords
Fatty Acid, Phosphatidylcholin, Phosphatidylethanolamin, Phosphatidylinositol,

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri