EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HASEKİ SULTAN CAMİSİNİN YAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ
(STRUCTURAL ASSESSMENT OF HASEKI SULTAN MOSQUE )

Author : Esra Şahin    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 17
Page : 44-57
Cite : Esra Şahin , (2021). HASEKİ SULTAN CAMİSİNİN YAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 17, p. 44-57. Doi: .
    


Summary

Tarihi yığma yapılar, geçmişten günümüze kültürel değerleri yansıtan ve her biri dönemine göre belli öneme sahip olan anıtlardır. Bu anıtların gelecek nesillere aktarılması için mimari ve mühendislik açısından değerlendirilmesi ve korunması gerekmektedir. Bu çalışmada, 16. yüzyılda Osmanlı mimarisine büyük katkı sağlayan Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk eseri olan Haseki Sultan camisi örnek yapı olarak seçilmiştir. Cami Sinan’ın erken dönem eseri olması açısından büyük öneme sahiptir. Camide yer alan kubbeler, kubbe geçiş elemanları (pandantif, tromp…), kemerler ve payandaların yapısal açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapı elemanlarından kubbe ve kemerler için statik değerlendirmeye bağlı olarak hesaplamalar yapılmıştır. Bu hesaplamalarda kubbe basıklık oranı yorumlanmıştır. Kubbe geçiş elemanları için ise, diğer taşıyıcı elemanlarla ilişkisine değinilmiştir. Ayrıca, yapıda hangi kemerlerin kullanıldığı, kullanılan kemer türünün yapıya etkisi ve daha sonradan eklenen ikinci kubbenin kemerlerle bağlantısı ele alınmıştır. Bu yapı elemanları dışında cami ana kubbelerinin dışında bulunan payandaların konumları ve yapıya ne gibi katkı sağladığı açıklanmıştır. Sonuç olarak, tarihi caminin yapı elemanları statik açısından güvenlidir. Güvenliliğini uzun yıllar sürdürebilmesi için yapıda uzmanlar tarafından birtakım koruma yöntemlerinin uygulanması amaçlanmalıdır.Keywords
Kubbeler, Kubbe Geçiş Elemanları, Kemerler, Payandalar

Abstract

Historical masonry structures are monuments that reflect cultural values from the past to the present and each has a certain importance according to its period. These monuments need to be evaluated and preserved in terms of architecture and engineering in order to be passed on to future generations. In this study, Haseki Sultan mosque, the first work in İstanbul of Mimar Sinan, who contributed greatly to the Ottoman architecture in the 16th century, was chosen as an case study. The mosque is of great importance in terms of being an early work of Sinan. It is aimed to evaluate the domes, dome transition elements (pendant, tromp…), arches and buttresses in the mosque in terms of structure. Calculations based on the static evaluation were applied for the dome and arches of the structural elements. In these calculations, the dome flatness ratio is interpreted. For dome transition elements, its relationship with other load bearing elements is mentioned. In addition, which arches were used in the building, the effect of the type of arch used on the structure, and the connection of the second dome added later with the arches were discussed. Apart from these building elements, the positions of the buttresses outside the main domes of the mosque and how they contribute to the building are explained. As a result, the structural elements of the historical mosque are statically safe. In order to maintain its safety for many years, it should be aimed to apply some protection methods by the experts in the structure.Keywords
Domes, Dome Transition Elements, Arches, Buttresses

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri