EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK İŞLETMELERİNDE UYGULANAN ÜCRETLENDİRME, ÖDÜLLENDİRME VE TAKDİR ETME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
(THE REVIEW OF THE METHODS OF PAYMENT, REWARDING AND APPRECIATION AT THE HEALTH ORGANIZATIONS )

Author : AŞKIN KARADUMAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 17
Page : 58-70
Cite : AŞKIN KARADUMAN , (2021). SAĞLIK İŞLETMELERİNDE UYGULANAN ÜCRETLENDİRME, ÖDÜLLENDİRME VE TAKDİR ETME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ . EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 17, p. 58-70. Doi: .
    


Summary

Sağlık, her birey için hem kendi iç dünyasında dengeli bir hayat sürdürmek hem de dış dünya ile olan ilişkilerinde başarılı olmak açısından üzerinde durulması gereken sadece bedenen değil, ruhsal, bilişsel ve sosyal ilişkiler anlamında da kişiyi etkileyen önemli bir kavramdır. Sağlıklı olmak bir anlamda herhangi bir hastalığa sahip olmamak şeklinde de düşünülebilir. Günümüz dünyasında ortaya çıkan teknolojik ve bilimsel alandaki gelişmelerin insan sağlığına olan olumlu etkileri neticesinde insanlar daha uzun ve daha sağlıklı bir hayat sürdürmeye giderek daha fazla önem vermeye başlamıştır. Bu durum da çok sayıda hastalığın teşhis ve tedavi gibi süreçlerinin daha etkili ve daha verimli bir şekilde yürütülmesini gerektirmektedir. Şüphesiz bu süreçlerin işleyişinin düzgün olması sağlık alanında sunulan hizmetlerin kalitesi ve hizmetleri sunmakta olan işletmelerin kalitesi ile büyük ölçüde doğru orantılıdır. Sağlık işletmelerinin sunduğu hizmetlerin niteliği diğer işletmeler ile kıyaslandığı zaman kapsadığı alan sebebi ile de daha büyük bir önem taşımaktadır. Sağlık işletmelerinin bütün bu hizmetleri en iyi şekilde sunmanın dışında çalışanlarının motivasyonlarını arttırmaları ve performanslarını daha iyi düzeyde tutmalarına yardımcı olmaları da bu işletmelerin etkili bir şekilde hizmet vermesi açısından oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Sağlık işletmelerinde çalışan bireylerin yüksek performans göstermeleri için bağlı bulundukları işletmelerde ücretlendirme, ödüllendirme ve takdir etme gibi çeşitli güdülenme araçlarının olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışan bireylerin kişisel özellikleri ve ihtiyaç duydukları hizmetlerin belirlenmesi sonucu yapılan ücretlendirme ve ödüllendirme gibi motivasyonu arttırıcı uygulamalar, çalışanlar üzerinde olumlu bir etki oluştururken hizmet alan diğer bireylerin memnuniyetini de dolaylı olarak etkilemektedir. Sağlık işletmelerinin kalite ve verimlilik açısından gelişmesi ve topluma daha iyi hizmet verebilmesi için çalışanlarının motivasyonlarını en iyi seviyede tutmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde uygulanan ücretlendirme, ödüllendirme ve takdir etme kavramlarını genel hatları ile incelemek ve bu kavramların çalışanın performansı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmanın sonuç kısmında ise sağlık işletmelerinde uygulanan bu kavramlar ile ilgili ileriye dönük alternatif çalışmalar konusunda önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Sağlık, Sağlık İşletmesi, Ücretlendirme, Ödüllendirme, Takdir Etme.

Abstract

For each individual in his inner world health both in its relations with the outside world but also to maintain a balanced life you need to focus on in terms of being successful, not only physically, spiritual, cognitive, and social relationships is an important concept that affects people in terms of. Being healthy can also be considered as not having any disease in a sense. In today's world of emerging technological and scientific developments have positive effects on human health as a result, people have started to give more importance to lead longer and healthier lives. This, in turn, requires more effective and efficient execution of processes such as diagnosis and treatment of a large number of diseases. There is no doubt that the smooth functioning of these processes is largely directly proportional to the quality of the services provided in the field of health and the quality of the enterprises providing the services. The nature of the services offered by health enterprises is also of greater importance because of the area it covers when compared to other enterprises. In addition to providing all these services in the best way, health care companies also play a very important role in ensuring that their employees increase their motivation and help them maintain their performance at a better level. In order for individuals working in health enterprises to perform high, it is necessary to have various motivational tools such as remuneration, reward and appreciation in the enterprises to which they are connected. Motivation-enhancing practices such as payment and reward, which are made as a result of determining the personal characteristics of working people and the services they need, have a positive impact on employees, while indirectly affecting the satisfaction of other people receiving services. In order for health enterprises to develop in terms of quality and efficiency and to better serve the community, they need to keep their employees ' motivations at the best level. The aim of this study is to examine the concepts of remuneration, rewarding and appreciation applied in the enterprises operating in the health sector in our country with their general lines and to reveal the effects of these concepts on the performance of the employee. In the conclusion part of the study, suggestions were made on alternative future studies related to these concepts applied in health enterprises.Keywords
Health, Health Enterprises, Payment, Rewarding, Appreciation.

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri