EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR MESLEK HASTALIĞI OLARAK TÜBERKÜLOZ: TÜRKİYE VE DÜNYA GERÇEĞİ
(TUBERCULOSIS AS AN OCCUPATIONAL DISEASE: THE REALITY OF TURKEY AND THE WORLD )

Author : ALİ BİLGİLİ  Başak HANEDAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 17
Page : 71-80
Cite : ALİ BİLGİLİ Başak HANEDAN, (2021). BİR MESLEK HASTALIĞI OLARAK TÜBERKÜLOZ: TÜRKİYE VE DÜNYA GERÇEĞİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 17, p. 71-80. Doi: .
    


Summary

İnsanlarda görülen hastalıkların büyük bir kısmının hayvanlardan kaynaklandığı gerçeği göz önüne alındığında, hayvan sağlığının doğrudan insan sağlığını etkilediği ve hayvansal ürünlerin insan beslenmesinde tartışmasız gereksinimi gerçeği düşünüldüğünde, insan sağlığının hayvan sağlığına bağlı olduğu sonucuna varılmaktadır. Dünyada birçok evcil ve yabani hayvanda Mycobacterium (M.) genusunda bulunan türler tarafından oluşturulan, bakteriyel bir hastalık olan tüberküloz yetiştiricilerimizin ekonomik kayıplarına sebep olan, sürdürülebilir hayvancılığımızı olumsuz etkileyen ve halk sağlığını tehdit eden önemli bir zoonotik hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılı raporlarına göre 2017 yılında dünya genelinde 1.7 milyar insanın, dünya nüfusunun %23’ünün latent tüberküloz enfeksiyonu olduğu bildirildi. İnsanlar yaşamları sırasında aktif tüberküloz hastalığı gelişme riski altındadırlar. M. tuberculosis kompleksi içinde yer alan M. tuberculosis, M. cannettii, M. africanum, M. bovis, M. caprae, M. microti adlı bakterilerle enfekte olan hayvanlar insanlara tüberküloz hastalığını bulaştırırlar. Yaban hayvanları, kontamine mera, yem ve su tüberküloz hastalığının sığırlara bulaşmasında önemli faktörlerdendir. İnsanlar ise pastörize edilmeden tüketilen süt ürünleri, eldeki yaralar, enfekte karkas ürünleri, hayvanlara doğrudan temas ve solunum yoluyla enfekte olabilir. Bunlara bağlı olarak bu bildiri kapsamında başta veteriner hekimler olmak üzere mezbaha işçileri, kasaplar, veteriner teknisyenler, laboratuvar çalışanları, hayvan yetiştiricileri de dahil tüm riskli meslek grupları hakkında özlü bilgiler verildi. Ayrıca Türkiye’de ve dünyada hayvanlarda ve insanlardaki tüberküloz prevalans verileri tablolar halinde sunularak tüberküloz hastalığının önemi, mevcut durum ve sorunlar özetlendikten sonra tanı, tedavi ve belirlenen sorunlara yönelik çözüm önerileri ile kontrol yöntemleri hakkında güncel bilgiler sunuldu.Keywords
İnsan ve hayvan sağlığı, Tüberküloz, Kontrol önlemleri.

Abstract

When it is considered the fact that a major part of emerging diseases in humans are caused by animals, it is taken into account the fact that animal health directly affects human health and animal products are undisputedly necessary in human nutrition, it is concluded that human health is linked with animal health. Tuberculosis that is a bacterial disease, is caused by the species in Mycobacterium (M.) genus, in many domestic and wild animals in the world is an important zoonotic disease that causes the economic losses of our breeders, negatively affects sustainable livestock production, and threaten public health. According to the report in 2018 of World Health Organization, 1.7 billion people, 23% of world population, have been determined to have latent tuberculosis infection across the world in 2017. Humans are at risk of the development of active tuberculosis during their life. Animals infected by the bacteria M. tuberculosis, M. cannettii, M. africanum, M. bovis, M. caprae, M. microti in M. tuberculosis complex transmit tuberculosis to humans. Wild animals, contaminated pasture, forage, and water are important factors for the transmission of tuberculosis to cattle. Humans can become infected by consumption of unpasteurized milk products, wounds on hand, infected carcass products, direct contact to animals, and respiration way. Depending upon these, in the context of this report, brief knowledge was given about all occupational groups at risk including especially veterinarians, slaughterhouse workers, butchers, veterinary technicians, laboratory employees, breeders. In addition, current knowledge was given about diagnosis, treatment, and solution proposals for determined concerns and control measures after the importance of tuberculosis disease, present condition and concerns were summarized by presenting in tables the data of tuberculosis prevalence in humans and animals in Turkey and the world.Keywords
Tuberculosis, Human and animal health, Control measures.

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri