EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİYOFİLİK TASARIM VE İYİLEŞTİREN MİMARLIK: SAĞLIK YAPILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(BIOFILIC DESIGN AND HEALING ARCHITECTURE: AN EVALUATION ON HEALTHCARE BUILDINGS )

Author : Hilal KAYA  Semra ARSLAN SELÇUK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 3
Page :
Cite : Hilal KAYA Semra ARSLAN SELÇUK, (2018). BİYOFİLİK TASARIM VE İYİLEŞTİREN MİMARLIK: SAĞLIK YAPILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 3, p. . Doi: .
    


Summary

Biyofili kavramı insanın doğadaki canlılara karşı doğuştan gelen duygusal yakınlığı olarak tanımlanmaktadır. Bu hipotez insanın diğer tüm yaşam sistemlerine içgüdüsel olarak bağlı olduğunu iddia etmektedir. İnsana dair pek çok bilim alanında sorgulanabilecek bu kavram, mimarlık alanında da farklı platformlarda tartışılmaktadır. Mimarlıkta biyofilik tasarım, yapılı çevrelerde insan-doğa etkileşiminin ve doğanın yararlı etkilerinin sürdürülmesine olarak veren tasarım olarak ifade edilir. Doğal aydınlatma, doğal havalandırma, manzara vb. gibi biyofilik unsurların kullanıldığı binalar, kullanıcılarını doğaya yakınlaştırmakla kalmayıp, bina kabuğu içindeki ısı, ışık, havalandırma performansını arttırarak kullanıcı dostu mekanlar sunmaktadır. Bu makalede, biyofilik tasarımın günümüz sağlık yapıları mimarisindeki uygulama alanları sorgulanmıştır. Çalışmada, “biyofilik tasarım yaklaşımı ile tasarlanan mekanların iyileştiriciliği artmaktadır” şeklinde kurgulanan hipotezi sonuçlandırmak için öncelikle kavramsal bir alt yapı oluşturulmuş ve geçmişten günümüze biyofilik tasarım uygulamaları örnekler ışığında ele alınmıştır. Bu amaçla, Uluslararası Yaşayan Gelecek Enstitüsü’nün (ILFI) bünyesinde bulunan Biyofilik Tasarım Girişimi tarafından oluşturulan ve tasarımı süresince biyofilik tasarım ilkelerinden yararlanıldığı ifade edilen örnek çalışmaların bulunduğu veri bankasından seçilen projeler değerlendirilmiştir. Seçilen projeler (Khoo Teck Puat Hastanesi, Malezya ve Lady Cilento Çocuk Hastanesi, Avusturalya) bu tasarım yaklaşımının mimarlık alanında nasıl yaygınlaşarak kullanılabileceğinin anlaşılabilmesi açısından değerli bulunmuştur. Günümüzün bilgi birikimi ve teknolojisi ile gerçekleştirilen bu projelerin içinde bulunduğumuz yüzyılın yapılaşma sorunlarına karşı çözüm üreten iyi uygulamalar olarak geleceğin kentlerine şekil vereceği düşünülmektedir.Keywords
Biyofili, biyofilik mimarlık, iyileştiren mekanlar

Abstract

The notion “biophilia” is described as the innate tendency to seek connections with nature and other forms of life. Biophilia hypothesis suggests that the human beings have been connected to nature instinctively. The researchers have been arguing the hypothesis in the field of architecture like as in many others, and a new term, i.e., biophilic design, is proposed. Biophilic design proposes environments where the human-nature interacts, and beneficial effects of nature maintain. The buildings including some biophilic components such as natural lighting, natural ventilation and landscape provide user-friendly environments by increasing the performance of light, ventilation and heat inside the building envelope as well as make humans close to nature. In this paper, the application areas of biophilic design in the today’s healthcare architecture are questioned. In the study, firstly a conceptual background is formed in order to conclude the hypothesis “the healing performance of the places designed with the approach of biophilic design understanding is augmented” and the biophilic design applications from past to present is examined regarding the examples. After that, the examination with the selected projects from the data bank which were created by the Biophilic Design Initiative in the International Living Future Institute (ILFI) is made and used to illustrate the use of biophilic design principles during design. The selected projects (Khoo Teck Puat Hospital, Malaysia and Lady Cilento Children’s Hospital, Australia) are considered valuable as a guide to understand how this design context can be used in the field of architecture. These projects are realized with the today’s knowledge and technology, and it’s expected that such conceptual ideas will shape the cities of the future as good practices producing solutions for settlement problems of this century.Keywords
Biophilia, biophilic architecture, healing environments

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri