EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜRESEL EKONOMİDE VE TÜRKİYEDE SEBZELERİN YERİ VE ÖNEMİ
(THE ROLE AND IMPORTANCE OF VEGETABLES IN THE GLOBAL ECONOMY AND TURKEY )

Author : Aybüke KAYA  Dilek BOSTAN BUDAK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 17
Page : 88-97
Cite : Aybüke KAYA Dilek BOSTAN BUDAK, (2021). KÜRESEL EKONOMİDE VE TÜRKİYEDE SEBZELERİN YERİ VE ÖNEMİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 17, p. 88-97. Doi: .
    


Summary

Küresel tarım ticareti, gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemlidir. Tarım ve gıda ticareti serbestleştirmesinin küresel kazanımlarının sağlamlığı tarım sektörünü ciddi ölçüde etkilemektedir. Bu kapsamda ülkelerin mevcut politikaları yetersiz kaldığından ticaret sorunları ortaya çıkmaktadır. Hem küresel hem de iç politikaların değerlendirilmesinde DTÖ müzakereleri kapsamında tarımsal konular dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı dünya piyasalarında yaş sebze üretim potansiyelini değerlendirerek, ülkelerin konumunu ortaya koymaktır. 2017 yılı FAO verilerine göre dünyada toplam 58,2 hektar alanda 1,1 milyar ton sebze üretimi gerçekleştirilmiştir. Çin, Hindistan ve ABD en önemli sebze üreticisi ülkelerdir. Türkiye dünya sebze üretiminde 4. sırada yer almaktadır. Dünyada en fazla üretilen sebze ise domatestir. Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen sebzeler arasında sofralık domates 8,4 milyon tonluk üretim miktarı ile ilk sırada yer almaktadır. Ancak Türkiye'de sebze tüketim miktarının tam olarak bilinmemesi nedeniyle gerçek değişimler net bir şekilde ortaya konulamamaktadır. Türkiye'de sebze üretiminde en önemli sorun hasat edilen ürünlerin pazarlanmasıdır. Türkiye yaş meyve ve sebze sektörünün küresel piyasalarda fiyat, kalite ve güvenilirlik açısından rekabet gücünün artırılması gerekmektedir. Tüketici tercihlerine uygun üretim yapılması, ürünlerimizin dünya piyasalarında ikame edilebilir olması ülkelerin gelişme ve kalkınmasına olan katkısını artıracaktır.Keywords
Sebze, üretim, pazarlama, ticaret, dünya.

Abstract

Global agricultural trade is very important for developing countries. The global gains of agriculture and food trade liberalization seriously affect the agricultural sector. In this context, the insufficiency of policies the countries’ causes trade problems. Agricultural issues draw attention in the evaluation of both global and domestic policies in the WTO negotiations. The aim of this study is to evaluate the fresh vegetable production in world markets. It is also to reveal the potential of countries. According to FAO data for 2017, total vegetable production was 1.1 billion tons on an area of 58.2 hectares in the world. China, India and the USA are the most important vegetable producing countries. Turkey is fourth in the world vegetable production. The most produced vegetable is tomato in the world. Among the vegetables produced it ranks first in Turkey, also. Turkey's tomato amount of production is 8.4 million tons. However, the amount of vegetable consumption is not known exactly. For this reason, the real changes cannot be clearly demonstrated. The most important problem in vegetable production is the marketing of products. The competitive power of the fresh fruit and vegetable in terms of price, quality and reliability should be increased in global markets. Production should be made in accordance with consumer preferences. The products should be able to be substituted in the world markets. Thus, it will increase its contribution to the improvement and development of countries.Keywords
Vegetable, production, marketing, trade, world.

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri