EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ENDÜSTRİ BİNALARINDA GÜRÜLTÜ VE BİR ÖRNEKLEM: PRESHANE GÜRÜLTÜ HARİTASI
(NOISE IN INDUSTRIAL BUILDINGS AND A CASE STUDY: NOISE MAP OF A PRESS SHOP )

Author : Ezgi Dadaş  Füsun DEMİREL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 17
Page : 131-138
Cite : Ezgi Dadaş Füsun DEMİREL, (2021). ENDÜSTRİ BİNALARINDA GÜRÜLTÜ VE BİR ÖRNEKLEM: PRESHANE GÜRÜLTÜ HARİTASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 17, p. 131-138. Doi: .
    


Summary

Endüstri binalarında farklı sektörlerde üretim yapılmakta, birçoğunda yüksek düzeyde gürültü ortaya çıkmaktadır. Gürültünün, çalışanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler yarattığı bilinmektedir. Ayrıca yüksek düzeyli gürültü; işitme kayıplarına, zihinsel faaliyetlerin yavaşlaması ile iş kazalarına sebep olmaktadır. Endüstri tesislerinde üretim faaliyeti, en sık karşılaşılan gürültü kaynağı olmakla beraber, çalışanların sosyal etkinlikleri ve yapı teknik destek elemanları çeşitli rahatsız edici sesler ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, endüstri tesislerindeki gürültüye dair Türkiye’de ve dünyada geçerli yasal düzenlemeler incelenmiştir. Edinilen bilgiler ışığında endüstriyel tesislerde akustik konforu sağlamaya yönelik performans kriterleri oluşturulmuştur. Bir preshane binası örneğinde iç gürültü kriteri, yerinde ölçüm ve hacim içi gürültü haritasının hazırlanması yoluyla değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde üretim hacminin önemli bir bölümünde sınır değerlerin aşıldığı belirlenmiştir. Çalışmada; risk altındaki alanlarda, gürültünün kaynakta kontrolü için titreşim sönümleyici malzemeler ve kısmi pres muhafazaları kullanımı önerilmiştir. Gürültünün çalışanlar üzerindeki önemli etkileri göz önüne alındığında, mevzuatlarda verilen gürültü maruziyet sınır değerlerinin daha düşük değerler olarak güncellenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlikleri üzerinde olumlu etki yaratacağı düşünülmektedirKeywords
Gürültü Kontrolü, Gürültü Haritalama, Endüstriyel Gürültü, Preshane

Abstract

In industrial buildings, production is made in different sectors, and many of them generate high levels of noise. It is known that, noise creates physiological and psychological effects on employees. Also high level noise causes, hearing loss, slowing of mental activities and work accidents. Production activity in industrial facilities is the most common source of noise. Employees' social activities and building technical support staff also generate various disturbing noises. In this study, regarding the noise in industrial facilities in Turkey and it examined the current regulations in the world. In the light of the information obtained, performance criteria have been established to provide acoustic comfort in industrial facilities. In an example of a press shop, the indoor noise criterion was evaluated through on-site measurement and preparation of an indoor noise map. In the conclusion, it has been determined that the limit values are exceeded in a significant part of the production volume. In the study; the use of vibration-damping materials and partial press guards have been proposed to control noise at the source in areas at risk. Considering the significant effects of noise on employees, it is thought that updating the noise exposure limit values given in the legislation as lower values will have a positive effect on the health and safety of the employees.Keywords
Noise Control, Noise Mapping, Industrial Noise, Press Shop

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri