EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPLAM EKİPMAN ETKİNLİĞİ VE BİR İMALAT İŞLETMESİNDE UYGULAMA
(OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS AND IMPLEMENTATION IN A MANUFACTURING FACILITY )

Author : Selen AVCI  Ceyda Özçelik, Zerrin Aladağ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 186-198
Cite : Selen AVCI Ceyda Özçelik, Zerrin Aladağ, (2021). TOPLAM EKİPMAN ETKİNLİĞİ VE BİR İMALAT İŞLETMESİNDE UYGULAMA. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 18, p. 186-198. Doi: .
    


Summary

Günümüzün rekabetçi koşullarında işletmeler için verimlilik ve performans kavramlarının öneminin artmasıyla Toplam Ekipman Etkinliği (TEE) uygulamalarının hız kazandığı söylenebilir. Bu çalışmada, lastik imalatı yapan bir işletmede yarı mamul hazırlık sürecinde yer alan bir makinenin TEE değerleri hesaplanmış ve bu değerlerin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle, makinenin mevcut durumu, çalışma prensibi ve işleyişi incelenmiştir. Makinede zaman etüdü gerçekleştirilmiş ve elde edilen değerler üzerinden TEE hesaplamaları yapılmıştır. Mevcut durumda hesaplanan etkinlik değerlerinin hedeflenen değerin altında kaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, makinedeki kayıplar sınıflandırılmış ve iyileştirme önerileri sunulmuştur. Vardiya düzeninin değiştirilmesi ile ilgili önerinin uygulanması durumunda meydana gelecek sonuçların öngörülmesi amacıyla bir simülasyon modeli hazırlanmıştır. Modelin çıktılarında boş kalma sürelerinin azaldığı, operasyon sürelerinin ise arttığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, iyileştirme önerisinin hayata geçirilmesine karar verilmiştir. İyileştirilmiş durum için yeniden TEE hesaplamaları yapılmış ve önerilen metotta makinenin etkinlik değerinin hedeflenen seviyenin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yapılan iyileştirme TEE’nin “kullanılabilirlik”, “performans” ve “kalite” bileşenlerinin her birine olumlu olarak yansımıştır. Ayrıca yeni durumda, makinenin boş kalma süresi ortadan kalktığı için makinede 60 dakikalık bir planlı süre kazanılmış ve buna bağlı olarak ıskarta oranları azalmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada, gerçek bir uygulama ile TEE’nin doğru ve sistemli bir şekilde hayata geçirildiği taktirde işletmeye sağlayacağı katkı aşamalı bir mühendislik çalışması ile gösterilmiştir.Keywords
İyileştirme, Kalite, Kullanılabilirlik, Performans, Toplam Ekipman Etkinliği (TEE).

Abstract

In today's competitive conditions, the importance of efficiency and performance has increased for businesses. Accordingly, it can be said that Overall Equipment Efectiveness (OEE) practices have increased in companies. In this study, the OEE values of a machine that takes part in the semi-product preparation process in a tire manufacturing facility are calculated and it is aimed to improve these values. Firstly, the current state, working principle and functioning of the machine have been examined. Time study was performed on the machine and OEE calculations were made based on the obtained values. It has been determined that the currently efficiency values are below the targeted value. For this reason, the downtimes in the machine have been classified and suggestions for improvement are presented. A simulation model has been prepared in order to predict the consequences that will occur in case the proposal for changing the shift order is implemented. In the outputs of the model, it was determined that the idle times decreased and the operation times increased. Accordingly, it was decided to implement the improvement suggestion. OEE calculations were made again for the new situation and it was determined that the efficiency value of the machine was above the targeted level in the proposed method. In addition, the improvement made positively reflected in each of the "availability", "performance" and "quality" components of OEE. In addition, in the new case, as the idle time of the machine is eliminated, a planned time of 60 minutes has been gained in the machine and accordingly the scrap rates have decreased. As a result, in this study, the contribution that OEE will provide to the companies if it is implemented correctly and systematically has been shown with a real application.Keywords
Availability, Improvement, Overall Equipment Effectiveness (OEE), Performance, Quality.

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri