EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MİMARİ TEKTONİĞİN EVRİMİ: DİJİTAL ÇAĞ MİMARİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(EVOLUTION OF ARCHITECTURAL TECTONIC: AN ASSESSMENT ON DIGITAL TECTONICS )

Author : Hafize Büşra SABUR  Semra ARSLAN SELÇUK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 3
Page :
Cite : Hafize Büşra SABUR Semra ARSLAN SELÇUK, (2018). MİMARİ TEKTONİĞİN EVRİMİ: DİJİTAL ÇAĞ MİMARİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 3, p. . Doi: .
    


Summary

21. yüzyılda hızla gelişen ve yaygınlaşan sayısal tasarım ve üretim teknolojileri tüm tasarım alanlarında olduğu gibi mimari tasarım ve üretim alanlarında da yenilikçi ve devrimsel nitelikteki çalışmalara yön vermiştir. Özellikle bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD ve CAM) teknolojileri ile tasarım ve yapım süreçleri için yeni bakış açıları geliştirilmiş ve son ürünün tasarımı yerine “sürecin tasarımı” odaklı bir yaklaşım benimsenmeye başlamıştır. İlk dönemlerde, karmaşık yapıların tasarımı ve üretimi için uçak tasarımı ve otomatik üretiminde kullanılan CATIA programının mimari tasarımda kullanımının önü açılmış ve dosyadan fabrikaya (file to fabrication) olarak adlandırılan sayısal üretim teknolojilerinin tasarım ve yapım sürecine dahil edilmesi sağlanmıştır. Zamanla, mimarın artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni yazılımlar geliştirilmiş ve yaygınlaşmış böylece CAD/CAM teknolojileri hesaplamalı mimarlık süreçlerinde tasarım ve üretimin önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Söz konusu teknolojilerle şekillenen bu tasarlama ve üretme biçimleri kendi tektoniğini yaratmaya başlamış ve “dijital tektonik” olarak adlandırılabilecek yeni yapma biçimleri, mimarın malzeme ve strüktürle olan diyaloğunu da yeniden biçimlendirmiştir. Bir başka ifade ile, yapı pratiğindeki geleneksel inşaat eylemi üretim, fabrikasyon ve montajla çok daha karmaşık biçimlerde yan yana gelirken, yeni malzemelerin tasarlanması ya da var olanların farklı biçimlerde kullanılması, hibridleşmesi, sonuçta yeni tektoniklerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda bu bildiride tektonik kavramı, farklı kuramcıların görüşleri çerçevesinde irdelenmiş ve yüzyıllar içerisinde özellikle 4 farklı endüstri devrimi gibi mimarlık tarihindeki önemli dönüm noktaları gözetilerek bir sınıflandırma çalışması yapılmıştır. CAD/CAM kavramlarının mimariyle bütünleşmesi sonucu yapım/üretim tekniklerinin geldiği son nokta ve dijital tektonik kavramı son yıllarda uygulanmış öncül örnekler ışığında tartışılmıştır. Sonuç olarak hesaplamalı araçların/ortamların mimaride kullanımının yaygınlaşması ile mimarın yapı sanatını değiştirmek, geliştirmek ve tasarım ve yapımdaki mevcut sorunları çözmek için ileri otomasyon teknolojilerini nasıl kullanabilecekleri konusunda bir değerlendirme yapılmıştırKeywords
Tektonik, Dijital tektonik, Dijital mimari, Hesaplamalı teknolojiler

Abstract

Numerous design and production technologies that are rapidly developing and widespread in the 21st century have given direction to innovative and revolutionary works in architectural design and production areas as well as in all design fields. New perspectives for design and construction processes have been developed, especially with computer-aided design and manufacturing (CAD and CAM) technologies, and a “design processes” approach has been adopted instead of final product design. In the early periods, the use of CATIA program in architectural design for the design and production of complex structures, which has been used in aircraft design and automatic production, has been opened and digital production technologies, called file to fabrication, have been included into the design and construction processes. By the time of progress, new software has been developed and expanded to supply the increasing needs of architects, thus CAD / CAM technology has become an important component of design and production in computational architectural processes. These forms ofdesign and manufacturing, shaped by these technologies, have begun to create their own tectonics, and new forms of construction termed as “digital tectonic” have also reshaped the communication of architect with the material and structure. In other words, while the traditional construction practice in building application consist of much more complex forms with manufacturing, fabrication and assembly, design of new materials or use of existing ones in different forms, hybridization, ultimately leads to the emergence of new tectonics. In this regard, the tectonic concept in this context is examined within the framework of the different theoreticians’ views and a classification study is carried out over the centuries, especially considering the significant crossroads such as four different industrial revolutions in architectural history. The end of the construction/fabrication methods resulted by integration of CAD / CAM concepts with architecture and the term of digital tectonics is discussed by the examples that have been applied in recent years. As a result, an evaluation about how architects can use advanced automation technologies to modify, develop and solve the existing problems in design and construction with widespread of the computational tools/ environments uses in architecture is carried out.Keywords
Tectonic, Digital tectonic, Digital architecture, Computational Technologies

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri