EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAYINDIR ÇAYI (ANKARA) BALIK BİYOÇEŞİTLİLİĞİ
(FISH BIODIVERSITY IN BAYINDIR STREAM (ANKARA) )

Author : Kübra Aydemir  Nurcan Uzel, Ali Gül  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 216-228
Cite : Kübra Aydemir Nurcan Uzel, Ali Gül, (2021). BAYINDIR ÇAYI (ANKARA) BALIK BİYOÇEŞİTLİLİĞİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 18, p. 216-228. Doi: .
    


Summary

Bu araştırma, Kirmir Çayı kollarından Bayındır Çayı’ndaki balık biyoçeşitliliği ve türlerin bazı biyolojik özellikleri ile çeşitlilik indekslerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Nisan-Kasım 2017 ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklerin avlanmasında elektroşoker cihazı ve kepçeler kullanılmıştır. Balıklar %4’lük formaldehit içinde laboratuvara getirilerek teşhisleri yapılmış ve metrik ve meristik özellikleri belirlenmiştir. Bayındır Çayı’nda; Cyprinidae familyası (4) Alburnoides fasciatus, Alburnus escherichii, Capoeta tinca ve Squalius pursakensis; Nemacheilidae familyası (1) Oxynoemacheilus angorae ve Cobitidae familyası (1) Cobitis simplicispina olmak üzere 3 familyaya ait 6 tür tespit edilmiştir. Türlerden populasyon yoğunluğu en yüksek S. pursakensis (%31) ve en düşük C. simplicispina (%2) olarak belirlenmiştir. Çeşitlilik indekslerinden Shannon-Wiener çeşitlilik indeksi 1,533; Simpson çeşitlilik indeksi 4,182, Margalef tür zenginliği indeksi 2,301 ve Pielou’nun düzenlilik indeksi 0,856 olarak tespit edilmiştir. Bayındır Çayı’ndaki balık populasyonlarının homojen dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bayındır Çayı’nın biyolojik çeşitliliği Simpson çeşitlilik indeksine göre yüksek, Shannon-Wiener çeşitlilik indeksine göre ise daha düşük bulunmuştur. Bayındır Çayı balık türlerinin yayılım, beslenme ve üreme faaliyetleri açsından önemli bir alan olarak değerlendirilmiş olup ihtiyofauna çeşitliliğinin korunması açısından izleme çalışmaları yapılması önemli ve yararlı olacaktır.Keywords
Balık faunası, Bayındır Çayı, biyoçeşitlilik

Abstract

This research was carried out to determine fish biodiversity in Bayındır Stream, which is one of the branches of Kirmir Stream, and some biological characteristics and diversity indexes of the species. The study was conducted between April-November 2017. Electroshooker device and ladles were used in the hunting of the specimens. Fishes were brought to the laboratory in 4% formaldehyde, they were diagnosed, and their metric and meristic properties were determined. In Bayındır Stream, 6 species belonging to three familias were identified and they are: Cyprinidae familia (4) Alburnoides fasciatus, Alburnus escherichii, Capoeta tinca and Squalius pursakensis; Nemacheilidae familia (1) Oxynoemacheilus angorae and Cobitidae familia (1) Cobitis simplicispina. Among the species, the highest population density was determined as the S. pursakensis (31%) and the lowest is C. simplicispina (2%). From the diversity indices, it is determined that Shannon-Wiener diversity index is 1,533; The Simpson diversity index is 4.182, the Margalef species richness index is 2.301 and Pielou's regularity index is 0.856. The fact that fish populations in Bayındır Stream show a homogeneous distribution is detected. Biodiversity of Bayındır Stream is high according to the Simpson diversity index and low for the Shannon-Wiener diversity index. Bayındır Stream has been considered as an important area in terms of distribution, feeding and breeding activities of fish species, and monitoring studies will be important and useful in terms of preserving ichthyofauna diversity.Keywords
Fish fauna, Bayındır Stream, biodiversity

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri