EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şanlıurfa Yöresi Silajlarının Ham Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi
(Determination of Crude Nutrient Content of Silages in Sanliurfa Province )

Author : Ayfer BOZKURT KİRAZ  İbrahim Halil Kirkiz  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page :
Cite : Ayfer BOZKURT KİRAZ İbrahim Halil Kirkiz, (2021). Şanlıurfa Yöresi Silajlarının Ham Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 18, p. . Doi: .
    


Summary

Yetiştirilen yem bitkilerinin iklim, toprak ve bölgeye göre değiştiği bilinmektedir. Şanlıurfa yöresinde yetiştirilen ve muhafaza edilen ya da silajı yapılan yem bitkilerinin besin madde içerikleri hakkındaki araştırmalar sınırlıdır. Bu çalışmada Şanlıurfa İlinde Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Haliliye 1, Haliliy2, Hilvan, Siverek ve Viranşehir İlçelerinden temin edilen mısır silajlarının besin madde içeriklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 8 İlçe grubunda pH, kuru madde, ham protein, ham yağ, ham kül, NDF, ADF, Flieg puanları ve ham selüloz değerleri tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda pH değerleri (3.74-4.36), %KM (28.52 -30.76), HP (7.21-8.02) HY (1.94-2.17), HK (5.99-6.57), HS (24.76-26.63), NDF (46.10-50.49), ADF (27.84-32.53), Flieg Puanı (93-117) tespit edilmiştir. pH, KM ve Flieg puanları bakımından işletme grupları arasındaki farklılıklar çok önemli bulunmuştur (P<0.01). Sonuç olarak çalışmada elde edilen veriler, bölgedeki işletmelerin mısır silajı yapımı konusunda iyi olduklarını ve hayvanlarında kaba yem bakımından besin maddesinden dengeli şekilde beslendikleri söylenebilir.Keywords
Besin madde içeriği, Mısır silajı, Kaba yem

Abstract

It is known that the feed fodder grown varies according to climate, soil and region. Research on the nutrient content of forage crops grown or preserved in the Sanliurfa region or silage is constrained.In this study, it was aimed to determine the pH, dry matter, crude protein, crude fat, crude ash, crude fibre, NDF, ADF and Fleig scores nutrient contents of maize silages obtained from Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Haliliye1, Haliliye2, Hilvan, Siverek and Viransehir districts of Şanlıurfa. In this research,pH values (3.74-4.36), DM% (28.52-30.76), CP (7.21-8.02) CF (1.94-2.17), CA (5.99-6.57), CC (24.76-26.63), NDF 46.10-50.49), ADF (27.84-32.53) and Fleig Score (93-117) were determined. Differences in pH, DM, and Flieg scores were figured out to be significant (P<0.01). Consequently, the results obtained from the study have suggested that the enterprises in the region are valuable to make maize silage in order for animals to be fed a balanced diet with regard to roughage.Keywords
Nutrient content, Maize silage, Forage

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri