EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TANI VE TEDAVİ AMAÇLI YAPILAN RADYOLOJİK İŞLEMLERİN GEBELİK ÜZERİNE ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF RADIOLOGICAL PROCEDURES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT ON PREGNANCY )

Author : Barış Sever  İlker ÇAKIR, Duygu ADIYAMAN, İbrahim ÖMEROĞLU, Hakan GÖLBAŞI, Mehmet ÖZER, Alkım YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 457-467
Cite : Barış Sever İlker ÇAKIR, Duygu ADIYAMAN, İbrahim ÖMEROĞLU, Hakan GÖLBAŞI, Mehmet ÖZER, Alkım YILDIRIM, (2021). TANI VE TEDAVİ AMAÇLI YAPILAN RADYOLOJİK İŞLEMLERİN GEBELİK ÜZERİNE ETKİLERİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 457-467. Doi: .
    


Summary

Teknolojik gelişmelerle birlikte, tıbbi uygulamalarda çok ivmeli bir şekilde iyileşmeler izlenmektedir. Sıklıkla görüntüleme yöntemlerine yenileri eklenmekte, var olanlarda da gelişmeler izlenmektedir. Gebelik esnasında tanı ve tedavi amaçlı radyolojik prosedürlerin uygulanması, günlük pratikte çok sık kullanılır hale gelmiştir. Bu yöntemleri kullanarak elde edilen veriler ciddi kazanımlar oluşturmaktadır. Ancak tüm bu radyolojik görüntüleme yöntemlerinin, hastaya belli miktarlarda etkileri söz konusudur. Kullanılan yönteme bağlı olarak değişik derecelerde hastaya radyasyon verilmektedir. Bu radyasyon miktarı arttıkça hastada belli sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle gebelerde fetal gelişimin kompleks yapısı nedeniyle, radyasyonun fetal etkileri çok daha fazla olmaktadır. Gebelik haftası ne kadar küçükse, radyasyona bağlı fetal dokularda etkilenme riski de o kadar artmaktadır. Aynı zamanda gebelik haftası ile ilişkisi kadar, kullanılan yöntemin de hastaya verilen radyasyon miktarıyla yakın ilişkisi mevcuttur. Klinikte çok sık kullandığımız ultrasonun bile belli durumlarda gebelik üzerinde negatif etkilerinin olabileceği birkaç yayında tartışılmıştır. Radyolojik yöntemleri kullanırken, hastaya hangi dozda radyasyon verildiğinin bilinmesi ve hangi usullerle bu dozun etkisinin azaltılabileceğinin bilinmesi gereklidir. Tanı ve tedavi amaçlı olarak kullandığımız bu yöntemlerin öncelikle faydalı olması sağlanmalı, zararlarının minimalize edilmesi gerekir. Bu koşulları sağlayabilmek için de kullanılacak yöntemler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak gereklidir. Biz bu çalışmamızda, güncel veriler ışığında, günlük pratiğimizde çok sık kullandığımız radyolojik görüntüleme yöntemlerinde olası maternal/fetal riskleri inceledik. Bu yöntemleri kuulanırken neler dikkat edilmesi gerektiğini araştırdık.Keywords
Radyasyon, Gebelik, Teratojenite

Abstract

Technological developments provide rapid improvements in medical applications. Often, new imaging methods are added, and improvements are observed in existing ones. The application of diagnostic and therapeutic radiological procedures during pregnancy has become very common in daily practice. The data obtained using these methods constitute serious gains. However, all these radiological imaging methods have certain effects on the patient. Depending on the method used, different degrees of radiation are given to the patient. As the amount of this radiation increases, it brings certain problems in the patient. Due to the complex nature of fetal development, the fetal effects of radiation are much higher in case of pregnancy. The possibility of being affected by radiation in the early weeks of pregnancy is more than the late weeks of pregnancy. At the same time, the method used has a close relationship with the amount of radiation given to the patient as well as the pregnancy week. It has been discussed in several publications that even ultrasound, which we use frequently in the clinic, can have negative effects on pregnancy in certain situations. When using radiological methods, it is necessary to know what dose of radiation is given to the patient and to know with which methods the effect of this dose can be reduced. These methods, which we use for diagnosis and treatment, should primarily benefit, and their damages should be minimized. In order to meet these conditions, it is necessary to have detailed information about the methods to be used. In this study, in the light of current data, we examined possible maternal / fetal risks in radiological imaging methods that we use frequently in our daily practice. We searched what should be considered when using these methods. Keywords: Radiation, Pregnancy, TeratogenicityKeywords
Radiation, Pregnancy, Teratogenicity

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri