EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fatty Acid Analysis for Seeds of Some Orchid Species Spreading in Van Province
(Fatty Acid Analysis for Seeds of Some Orchid Species Spreading in Van Province )

Author : Sinan İŞLER    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 468-473
Cite : Sinan İŞLER , (2021). Fatty Acid Analysis for Seeds of Some Orchid Species Spreading in Van Province. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 468-473. Doi: .
    


Summary

Yağ asitleri enerji, metabolik ve diğer yapısal aktiviteler gibi birçok önemli biyokimyasal özelliğe sahiptir. Orkideler dünya genelinde yaygın türler arasında yer alan ve toplumlarda içecek, gıda katkı maddesi ve ilaç olarak kullanılmaktadır. Orkide tohumları doğal olarak en küçük tohumlar arasında ve yağ asitleri bakımından zengindir. Oda sıcaklığında kurutulan bitkiler klorofom/metanol (2:1) kullanılarak ekstraksiyonu yapıldı. Metil esteri Gaz Kromatografisi cihazı kullanılarak analizleri yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda toplam 16 adet yağ asit belirlendi. Bunlardan palmitik asit (16:0), oleik asit (18:1n-9) ve linoleik asit (18:2n-6) major yağ asitleri olarak belirlendi. Diğer yağ asitleri olan miristik, pentadekanoik, stearik, linolenik, araşidonik ve dokosapentaenoik asit iz miktarda belirlendi. Palmitik asit yüzde dağılımı incelendiğinde %16,76 ile %25,32 arasında dağılım gösterdiği ve en yüksek Orchis collina tespit edildi. Stearik asittin de türler arasında benzer dağılım gösterdiği belirlendi. Oleik asit Orchis simia (%27,33), Orchis pinetorum (%25,16) ve Orchis spitzelii (%25,66)’de diğer türlere göre en yüksek yüzde de dağılım gösterdiği görülmüştür. Linoleik asit türler arasında farklı dağılım göstermiştir. En düşük yüzde de Orchis tridentata (%15,13)’da ve en yüksek yüzde de ise Orchis pinetorum (%34,02) tespit edilmiştir. Yağ asitleri üzerine yapılan bu çalışma, endüstriyel uygulamalarda kullanılması umularak doğal biyoaktif ürünlerin ve yağ asitlerinin kullanımı üzerine yapılan çalışmanın bir parçasını oluşturmaktadır.Keywords
Orchidaceae, Orchids Türleri, Yağ asidi

Abstract

Fatty acids have many important biochemical properties such as energy, metabolic and other structural activities. Orchids, which are among the common species worldwide, are used as beverages, food additives and drugs in societies. Orchid seeds are one of the smallest seeds that do not contain nutrient tissue naturally and are rich in fatty acids. Plants dried at room temperature were extracted using chloroform/methanol (2:1). Their methyl esters were analyzed using a Gas Chromatography device. As a result of the analysis, a total of 16 fatty acids were determined. Out of these, palmitic acid (16:0), oleic acid (18:1n-9) and linoleic acid (18:2n-6) were found as major fatty acids. Other fatty acids, myristic, pentadecanoic, stearic, linolenic, arachidonic and docosapentaenoic acid were detected in trace amounts. When the percentage distribution of palmitic acid was considered, it was observed that it ranged between 16.76% and 25.32%, and the highest one was in Anacamptis collina. It was also found that the distribution of stearic acid was similar among species. Oleic acid exhibited the highest distribution as percentage in Orchis simia (27.33%), Orchis mascula subsp. pinetorum (25.16%) and Orchis spitzelii (25.66%). Linoleic acid showed different distribution among species. The lowest percentage was found in Orchis tridentata (15.13%), while the highest one was in Orchis mascula subsp. pinetorum (34.02%). This study carried out on fatty acids is a part of the study on the use of natural bioactive products and fatty acids, hoping to be used in industrial applications.Keywords
Orchidaceae, Types of Orchids, Fatty Acids

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri