EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE ULUSAL ÇEVRE STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI: TARIM SEKTÖRÜ UYGULAMALARI VE GÜNCEL DURUM
(TURKISH NATIONAL ENVIRONMENTAL STRATEGY AND ACTION PLAN: AGRICULTURAL SECTOR PRACTICES AND CURRENT STATUS )

Author : Buket Çelen    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 474-501
Cite : Buket Çelen , (2021). TÜRKİYE ULUSAL ÇEVRE STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI: TARIM SEKTÖRÜ UYGULAMALARI VE GÜNCEL DURUM. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 474-501. Doi: .
    


Summary

İnsan faaliyetleri kaynaklı doğaya salınan sera gazları iklim değişikliğini hızlandırmaktadır. Tarım sektörünün hem sera gazı emisyonlarına, hem de karbon yutak alanı olarak emisyonların azaltımını neden olan en önemli faaliyetlerden biri olduğu bilinmektedir. Türkiye’de sera gazı emisyonlarının tarım sektörü kaynaklı olanları enterik fermantasyon, tarım toprakları, gübre yönetimi gibi alt sektörlerden meydana gelmektedir. Küresel ısınmayla ortaya çıkan küresel çevre sorunlarının çözülmesi küresel boyutta işbirliğinin yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Sera gazı salınımlarını sınırlandırma, azaltma stratejilerinin küresel boyutta değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye, uluslararası iklim değişikliği politikalarını ulusal politikalara entegre ederek uygulayacağı iklim değişikliği ile mücadele politikalarını, stratejilerini belirlemektedir. Bu şekilde Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı: Tarım Sektörü Uygulamaları ve güncel durum hakkında ikincil veriler (planlar, raporlar ve makaleler vb.) incelenip tablo ve grafiklerle analiz edilmiştir. Bu çalışma ile Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı’nda tarım sektörü uygulamaları ve güncel durum tartışılmıştır.Keywords
Türkiye, çevre, strateji, eylem planı, tarım sektörü

Abstract

Greenhouse gases emitted to nature due to human activities accelerate climate change. It is known that the agricultural sector is one of the most important activities that cause both greenhouse gas emissions and the reduction of emissions as a carbon sink area. The greenhouse gas emissions originating from the agricultural sector in Turkey consist of sub-sectors such as enteric fermentation, agricultural land, fertilizer management. Solving the global environmental problems that arise with global warming has revealed the necessity of cooperation on a global scale. Strategies to limit and reduce greenhouse gas emissions need to be evaluated globally. Turkey determines the policies and strategies to combat climate change, which it will implement by integrating international climate change policies into national policies. In this way, Turkey's National Environmental Strategy and Action Plan is being prepared. In this study, Turkey's National Environmental Strategy and Action Plan: Agricultural Sector Practices and secondary data (plans, reports and articles, etc.) about the current situation were analyzed and analyzed with tables and graphs. With this study, the agricultural sector practices and current situation in the Turkish National Environmental Strategy and Action Plan were discussed.Keywords
Turkey, environment, strategy, action plan, agriculture sector

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri