EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARBONİZASYONDAN ÖNCE %1 DEMİR KLORÜR (FeCl3) SULU ÇÖZELTİSİ VE ALKOL ÇÖZELTİSİ İLE ÖN İŞLEME TABİ TUTULAN TERMAL OLARAK STABİLİZE EDİLMİŞ PA6 LİFLERİNİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMASI
(A COMPARATIVE STUDY OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE THERMALLY STABILIZED PA6 FIBERS PRETREATED WITH AQUEOUS AND ETHANOL SOLUTION OF 1% FERRIC CHLORIDE (FeCl3) BEFORE CARBONIZATION )

Author : tuba demirel  Mahbubor RAHMAN Ismail KARACAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 520-537
Cite : tuba demirel Mahbubor RAHMAN Ismail KARACAN , (2021). KARBONİZASYONDAN ÖNCE %1 DEMİR KLORÜR (FeCl3) SULU ÇÖZELTİSİ VE ALKOL ÇÖZELTİSİ İLE ÖN İŞLEME TABİ TUTULAN TERMAL OLARAK STABİLİZE EDİLMİŞ PA6 LİFLERİNİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 520-537. Doi: .
    


Summary

Polyamid 6 (PA6) liflerinin termal stabilizasyon reaksiyonları sırasında demir iyonların (Fe+3) dahil edilmesinin rolü üzerine deneysel bir çalışma yapılmıştır. Termal olarak stabilize edilmiş PA6 liflerinin yapısı ve özellikleri, lif çapı, hacim yoğunluğu, çekme testi, oksijen içeriği (%), kızılötesi spektroskopi (FT-IR) ve termogravimetrik (TGA) analiz ölçümleri ile belirlenmiştir. Demir klorür (FeCl3) emdirilmesinde hızlandırıcı etkisinin, karbonizasyon aşamasından önce termal stabilizasyon deneyleri yapmak için çok faydalı olduğu bulunmuştur. %1 demir klorür ön işleme tabi tutulmuş ve termal olarak stabilize edilmiş PA6 liflerinin lif çapı ve doğrusal yoğunluk değerlerinde azalma olduğu bildirilmiştir. FT-IR analizi, oksijen içeren fonksiyonel grupların oluşumuyla desteklenen hızlı ve eşzamanlı aromatizasyon ve dehidrojenasyon reaksiyonlarını göstermiştir. TGA termogramları, zaman içinde karbon verimliliğindeki artışla gösterildiği gibi, termal stabilitede nispi gelişmeyi göstermiştir. TGA ölçümlerinden termal stabilitede bir artış gözlemlenmiştir. Karbon verimi, demir klorür emdirilmiş PA6 lifleri için 1000°C'de maksimum %58 değerine ulaştı, ferrik klorür ile ön işleme tabi tutulmuş ve termal olarak stabilize edilmiş PA6 lifleri için 120 dakika stabilize edilmiştir. FT-IR ve TGA ölçümlerinin sonuçları, polimer yapısına demir iyonlar (Fe+3) dahil edildiğinde termal stabilitede bir gelişme olduğunu göstermiştir. Demir iyon bağlarının oluşumu, aromatize ve çapraz bağlı yapıların gelişimini teşvik ederek termal stabilizasyonu arttırmıştır. Deneysel sonuçlar, demir klorür eklenmesinin termal stabilize edici reaksiyonları teşvik etmede oldukça etkili olduğunu göstermektedir.Keywords
FeCl3, FT-IR, TGA

Abstract

An experimental study was carried out on incorporating ferric ions (Fe+3) in thermally stabilization reactions of polyamide PA6 fibers. The structure and properties of the thermally stabilized PA6 fibers were determined by fiber diameter, volume density, tensile testing, oxygen content (%), infrared spectroscopy (FT-IR), and thermogravimetric (TGA) analysis measurements. The accelerator effect of ferric chloride (FeCl3) impregnation was beneficial for performing thermal stabilization experiments before the carbonization stage. 1% Ferric chloride pretreated, and thermally stabilized PA6 fibers have been reported to decrease fiber diameter and linear density values. FT-IR analysis indicated rapid and concurrent aromatization and dehydrogenation reactions assisted by the formation of oxygen-containing functional groups. TGA thermograms have shown a relative improvement in thermal stability, as shown by increasing carbon efficiency over time. A thermal stability improvement was observed using TGA measurements. The carbon yield of the ferric chloride impregnated 120 min stabilized PA6 fibers reached a maximum of 58% at 1000°C. FT-IR and TGA measurements show improved thermal stability when ferric ions (Fe+3) have been incorporated into the polymer structure. The formation of ferric ionic bonds has improved thermal stabilization by promoting aromatized and cross-linked structures. Experimental results suggest that ferric chloride incorporation has been highly effective and effective in promoting thermal stabilizing reactions.Keywords
FeCl3, FT-IR, TGA

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri