EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİNÜSOİDAL GERİLİM İLE BESLENEN NON-LİNEER YÜKLÜ DEVREDE GÜÇ FAKTÖRÜNÜN DÜZELTMESİ
(CORRECTİON OF POWER FACTOR İN A NON-LİNEAR LOADED CİRCUİT FED BY SİNUSOİDAL VOLTAGE )

Author : Süleyman ADAK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 3
Page :
Cite : Süleyman ADAK , (2018). SİNÜSOİDAL GERİLİM İLE BESLENEN NON-LİNEER YÜKLÜ DEVREDE GÜÇ FAKTÖRÜNÜN DÜZELTMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 3, p. . Doi: .
    


Summary

Günümüzde güç elektroniği tabanlı cihazların kullanımının yaygınlaşması yüzünden güç sistemlerinde güç faktörünün düzeltilmesi büyük bir sorun haline gelmiştir. Herhangi bir güç sistemindeki düşük güç faktörü, sadece istenmeyen bir durum değildir, aynı zamanda uygun şekilde düzeltilmediğinde ek maliyetlere, ısı kayıplarına ve düşük verimlilik gibi ciddi sorunlara neden olur. Güç sistemindeki doğrusal olmayan yüklerin arttırılması, güç kalitesi üzerinde istenmeyen birçok etkilere neden olurlar. Güç sistemlerinde bir çok harmonik üreten cihaz bulunmakta ve bunlar güç faktörü düzeltme devreleri tasarlanırken dikkate alınmalıdırlar. Bu çalışma harmonik bileşen içeren güç sisteminde güç faktörünü düzeltmek için yapılmıştır. Güç sistemlerinde güç faktörünü iyileştirmenin en yaygın yolu, güç faktörünü düzeltme kondansatörlerini kullanmaktır. Güç faktörü düzeltme kondansatörü (GFDK), kaynak ve non-lineer yük arasında bağlanmıştır. GFDK kaynak ile non-lineer yük arasına bağlandığında, güç faktörünün sisteminde 0,733'ten 0,9965'e yükselmiştir. Güç sistemi Matlab/Simulink programı kullanılarak modellenmiştir. Analitik hesaplamanın sonuçlarının simülasyon sonuçları ile örtüştüğü görülmüştürKeywords
Güç faktörü, sinüsoidal kaynak, non-lineer yük, harmonik bileşenler

Abstract

Power factor correction (PFC) in power system has become a major problem nowadays because of the spread use of power electronic based devices. Poor power factor in any power system is not only undesirable, but also it can cause serious issues, such as additional costs, increased heat losses and low efficiency when PFC is not corrected properly. Increasing non-linear loads in power system causes various undesirable effects on power quality. There are many harmonic generating devices in power systems, and they should be taken into account when designing power factor correction circuits. This study was carried out to correct power factor in power system containing a harmonic components. The most common way to improve the power factor in power systems is to use power factor correction capacitors. The power factor correction capacitor (PFCC) is connected between the source and the non-linear load. When, PFCC is connected between the source and the non-linear load, the power factor has been increased from 0.733 to0.9965 in the power system. Power system is modeled by using MATLAB/Simulink program. It has been seen that the results of the analytical calculation and the results of the simulation are overlapped.Keywords
Power factor, sinusoidal source, nonlinear load, harmonic components

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri