EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF TOR SIGNALLING PATHWAY ON THE RESERVE CARBOHYDRATE METABOLISM IN SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(THE EFFECT OF TOR SIGNALLING PATHWAY ON THE RESERVE CARBOHYDRATE METABOLISM IN SACCHAROMYCES CEREVISIAE )

Author : Tülay TURGUT GENÇ  Melih GÜNAY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 559-566
Cite : Tülay TURGUT GENÇ Melih GÜNAY, (2021). THE EFFECT OF TOR SIGNALLING PATHWAY ON THE RESERVE CARBOHYDRATE METABOLISM IN SACCHAROMYCES CEREVISIAE. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 559-566. Doi: .
    


Summary

Saccharomyces cerevisiae maya hücreleri tarafından depo karbonhidratı trehaloz ve glikojen olarak biriktirilir. Trehaloz ayrıca stres koruyucu özelliğe sahip olup ve maya hücrelerini fizyolojik streslerden korur. Maya hücreleri düşük besin içeren ortamdan zengin besin içeren ortama geçirildiğinde depo karbonhidratları hızlı bir şekilde glikoza parçalanır. Trehaloz biyosentezi TPS kompleksi tarafından ve trehaloz yıkımı nötral trehalaz enzimi tarafından katalizlenir. Glikojen sentezi glikojenin, glikojen sentaz ve dallanma enziminin aktiviteleri ile gerçekleştirilir. Glikojenin parçalanması ise glikojen fosforilaz ve glukoamilaz tarafından katalizlenir. Maya hücrelerinde TOR (Target of rapamisin) sinyal yolağı normal büyüme koşullarında farklı hücresel süreçleri ve sinyal yolaklarını aktive eder. Rapamisin ve kafein uygulamasına ilave olarak zayıf azot kaynağıda TOR sinyal yolunu inhibe eder. Bu araştırmada, TOR sinyal yolağının depo karbonhidrat metabolizması üzerindeki etkileri ?tor1 ve yaban tip maya suşları kullanılarak azot açlığında belirlendi. Azot açlığında ve normal üreme koşullarında trehaloz birikiminin yaban tip ve ?tor1 maya hücrelerinde benzer olduğu gözlendi. Mutant maya hücrelerinin glikojen birikiminin normal üreme koşullarında yaban tip maya hücrelerinden daha fazla olduğu belirlendi. Fakat azot açlığının glikojen birikimini yaban tip hücrelerde 25 kat ve mutant maya hücrelerinde 2 kat tetiklediği tespit edildi. Besin yenilenmesinin yaban tip ve mutant maya hücrelerinin trehaloz ve glikojen birikimi üzerinde değişikliğe sebep olmadığı gözlendi. Bununla birlikte, mutant maya hücrelerinde trehaloz ve glikojen birikiminin besin yenilenmesi yapılmayan ortamda devamlı olarak arttığı belirlendi. Bu sonuçlar, TOR sinyal yolağının glikojen metabolizması üzerinde daha etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca TOR1 geninin silinmesi ile gen ürününün inaktivasyonu trehaloz ve glikojen metabolizması üzerinde aynı etkiyi oluşturmamaktadır.Keywords
Azot açlığı, Glikojen, Trehaloz, TOR1, Saccharomyces cerevisiae

Abstract

Trehalose and glycogen are deposited by Saccharomyces cerevisiae yeast cells as storage carbohydrates. Trehalose also serves as a stress protectant and protects yeast cells from physiological stresses. Reserve carbohydrates rapidly degraded to glucose when the yeast cells transferred from nutritionally poor to rich medium. The biosynthesis of trehalose is catalyzed by the TPS complex and the breakdown of trehalose is catalyzed by a neutral trehalase enzyme. The glycogen synthesis requires the activities of glycogenin, glycogen synthase and the branching enzyme. The breakdown of glycogen is catalyzed by glycogen phosphorylase and glucoamylase. TOR (Target of rapamycin) signalling pathway activates many cellular processes and signalling pathways under normal growth conditions in yeast. Besides rapamycin and caffeine treatment, a poor nitrogen source inhibits the TOR pathway. In this research, the effects of the TOR pathway on the reserve carbohydrate metabolism were investigated using ?tor1 mutant and its isogenic wild-type yeast strain during nitrogen starvation conditions. The trehalose content of wild type and ?tor1 yeast cells was similar in normal and nitrogen starved growth conditions. The accumulation of glycogen in ?tor1 mutants was higher than wild type at normal growth conditions. But, the nitrogen starvation triggered the glycogen accumulation 25-fold in wild type and 2-fold in mutant yeast cells. Nutrient replenishment has no considerable effect on the trehalose and glycogen content of mutant and wild type yeast cells. However, the reserve carbohydrate accumulation was continuously increase in non-replenished environment in mutant yeast cells. These results indicate that, TOR signalling pathway is more effective on glycogen metabolism. In addition, deletion of the TOR1 gene and inactivation of the gene product do not have the same effect on trehalose and glycogen metabolism.Keywords
Nitrogen starvation, Glycogen, Trehalose, TOR1, Saccharomyces cerevisiae

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri