EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNSİDENTAL POLİSİTEMİSİ OLAN VE OLMAYAN HASTALARDA PERİFERİK KAN PARAMETRELERİ: NLR, PLR, D VİTAMİNİ VE B12 VİTAMİNİ ÖZELİNDE KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
(PERIPHERAL BLOOD PARAMETERS IN PATIENTS WITH VERSUS WITHOUT INCIDENTAL POLYCYTHEMIA: A CROSS-SECTIONAL ANALYSIS WITH EMPHASIS ON NLR, PLR, VITAMIN D AND VITAMIN B12 LEVELS )

Author : Huseyin Duru    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 589-595
Cite : Huseyin Duru , (2021). İNSİDENTAL POLİSİTEMİSİ OLAN VE OLMAYAN HASTALARDA PERİFERİK KAN PARAMETRELERİ: NLR, PLR, D VİTAMİNİ VE B12 VİTAMİNİ ÖZELİNDE KESİTSEL BİR ÇALIŞMA. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 589-595. Doi: .
    


Summary

Amaç: Sekonder polisitemisi olan ve olmayan hastalarda rutin periferik kan parametrelerinin, NLR, PLR ve D Vit ve B12 Vit özelinde, araştırılması Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya, sekonder polisitemisi olan (n=176) ve olmayan (n=191) ve dahiliye polikliniğinde takip edilen 367 hasta (ort±SS yaş: 49, 5±17,4 yıl, %66,2’si erkek) dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, sigara kullanma durumu, periferik kan parametreleri, NLR ve PLR değerleri ve D Vit ve B12 Vit düzeyleri her iki grupta kaydedildi. Bugular: Sekonder polisitemisi olan hastalarda, olmayan hastalara göre ortanca (min-maks) lökosit (8.5(4.5-22.6) vs. 7.2(3.1-18.7) x109/L, p<0.001), nötrofil (4.7(1.6-557) vs. 4.1(0.7-55.2) cells/mm3, p<0.001) ve lenfosit (2.5(0.8-9.6) vs. 2.2(0.5-7.2)cells/µL, p<0.001) değerleri anlamlı şekilde daha yüksek, trombosit (246(11.5-1476) vs. 263(140-456) cells/mm3, p=0.032) ve PLR (99.1(8.2-1093.3) vs. 116.4(25.5-447), p<0.001) değerleri ise anlamlı şekilde daha düşük olarak saptandı. B12 Vit düzeyleri polisitemisi olan hastalarda ferritin düzeyleri (r=-0.536, p<0.05) ile, polisitemisi olmayan hastalarda ise NLR (r=-0.148, p<0.05) ve PLR (r=-0.228, p<0.01) değerleri ile negatif kolerasyon göstermekte idi. Sonuç: Sonuç olarak bulgularımız, sekonder polisiteminin anlamlı olarak daha düşük trombosit sayımı ve PLR değerleri ile ilişkili olduğu, ancak sekonder polisitemisi olan ve olmayan hastalar arasında NLR, B12 Vit ve D Vit açısından anlamlı bir farklılık olmadığı yönündedir. Bulgularımız, sekonder polisitemi hastalarında hemoglobin düzeyleri ile PLR arasındaki negatif korelasyona ve koagülasyon aktivasyonu ve trombotik süreçlerin düşük olasıklı olduğuna dikkat çekmektedirKeywords
Sekonder polisitemi; periferik kan; PLR; NLR; B12 Vitamini

Abstract

Objective: To investigate routine peripheral blood parameters in patients with versus without secondary polycythemia with emphasis on NLR, PLR, and levels of Vit D and Vit B12 Methods: A total of 367 internal medicine outpatients (mean±SD age: 49.5±17.4 years, 66.2% were males) with (n=176) and without (n=191) secondary polycythemia were included in this cross-sectional study. Data on patient demographics, smoking status, peripheral blood parameters, NLR and PLR and Vit D and Vit B12 levels were recorded in both groups. Results: Patients with vs. without secondary polycythemia had significantly higher median(min-max) values for WBC (8.5(4.5-22.6) vs. 7.2(3.1-18.7) x109/L, p<0.001), neutrophil (4.7(1.6-557) vs. 4.1(0.7-55.2) cells/mm3, p<0.001) and lymphocyte (2.5(0.8-9.6) vs. 2.2(0.5-7.2)cells/µL, p<0.001) and significantly lower platelet (246(11.5-1476) vs. 263(140-456) cells/mm3, p=0.032) and PLR (99.1(8.2-1093.3) vs. 116.4(25.5-447), p<0.001). Vit B12 levels were negatively correlated with ferritin levels (r=-0.536, p<0.05) only in patients with polycythemia, and with NLR (r=-0.148, p<0.05) and PLR (r=-0.228, p<0.01) only in patients without polycythemia. Conclusion: In conclusion, our findings revealed the association of secondary polycythemia with significantly lower platelet counts and PLR but no significant difference between patients with and without secondary polycythemia in terms of NLR, Vit B12 and Vit D values. Our findings emphasize the direct negative correlation between hemoglobin levels and PLR as well as the lower likelihood of coagulation activation and thrombotic processes in patients with secondary polycythemiaKeywords
Secondary polycythemia; peripheral blood; PLR; NLR; Vitamin B12

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri