EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MADDE BAĞIMLILIĞI VE ŞEKER BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP OF SUBSTANCE ADDICTION AND SUGAR ADDICTION )

Author : serkan aslan  Eda Köksal  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 596-604
Cite : serkan aslan Eda Köksal, (2021). MADDE BAĞIMLILIĞI VE ŞEKER BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 596-604. Doi: .
    


Summary

Günümüzde şeker tüketiminin ve madde bağımlılığının artış trendinde olduğu görülmektedir. Bu artışın birçok farklı sebebi olsa da metabolizmada kullandıkları yolakların ortak olduğu bildirilmektedir. Bağımlılık durumu birçok fizyolojik sürecin işlemesiyle gelişmektedir. Bu süreçte beyinde yer alan ödül sistemi kullanılmaktadır. Beyin ödül sisteminde ise bağımlılık gelişiminde rol oynayan ve en önemli nörotransmitter madde olan dopamin öne çıkmaktadır. Dopaminerjik sistemin elemanlarından olan D2 reseptörleri hem madde kullanımından hem de şeker tüketiminden etkilenmektedir. Yapılan araştırmalar madde bağımlılığının haz duyusunu beyin ödül sistemi aracılığıyla oluşturduğunu ve şeker tüketiminin de aynı etkiyi gösterdiğini bildirmektedir. Uzun süreli şeker tüketiminin ve madde kullanımının D2 reseptör seviyesini düşürdüğü görülmektedir. Dünya sağlık örgütü serbest şeker alımının günlük enerjinin %10’undan daha az olmasını önermektedir. Yapılan in vivo araştırmalarda maddeye veya şekere erişimin zorlaştığı durumlarda madde kullanımı veya şeker tüketimi için daha fazla istek olduğu gözlemlenmektedir. Benzer yolakların aktifleştiği göz önünde bulundurulursa madde bağımlılığı tedavisinde şeker tüketiminin engellenmesi yerine azaltılması daha uygun bir tıbbi beslenme tedavisi önerisi olabilir. Ancak bu konuda daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır.Keywords
Madde kötüye kullanımı, madde bağımlılığı, şeker bağımlılığı

Abstract

Today, it is seen that sugar consumption and substance addiction are on an increasing trend. Although there are many different reasons for this increase, it is reported that the pathways they use in metabolism are common. The state of addiction develops with the operation of many physiological processes. In this process, the reward system in the brain is used. In the brain reward system, dopamine, which plays a role in the development of addiction and is the most important neurotransmitter, comes to the fore. D2 receptors, which are elements of the dopaminergic system, are affected by both substance use and sugar consumption. Studies show that substance addiction creates the sense of pleasure through the brain reward system and sugar consumption has the same effect. Long-term sugar consumption and substance use seem to reduce the level of D2 receptors. The World Health Organization recommends free sugar intake to be less than 10% of daily energy intake. In in vivo studies, it is observed that there is a greater desire for substance use or sugar consumption in cases where access to the substance or sugar becomes difficult. Considering the activation of similar pathways, reducing sugar consumption rather than preventing it may be a more appropriate nutritional recommendation in the treatment of substance addiction. However, more clinical research is needed on this subject.Keywords
Substance abuse, drug addiction, sugar addiction

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri