EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇANAKKALE İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE ÇELTİK ÜRETİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ
(THE PLACE AND IMPORTANCE OF PADDY PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES IN ÇANAKKALE PROVINCE )

Author : Arif Semerci  Bengü EVEREST  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 636-649
Cite : Arif Semerci Bengü EVEREST, (2021). ÇANAKKALE İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE ÇELTİK ÜRETİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 636-649. Doi: .
    


Summary

2018-19 döneminde dünya genelinde 163 milyon ha alanda 745 milyon ton çeltik üretimi gerçekleştirilmiş olup, üretimde lider ülkeler Çin, Hindistan ve Endonezya’dır. Türkiye’nin dünya çeltik üretim alanlarında %0,07, üretim miktarında ise %0,13, pirinç üretim miktarında ise %0,11’lik paya sahiptir. Türkiye’de pirinç arzının talebi karşılayamaması nedeniyle 2019 yılında yaklaşık 130 milyon ABD$ çeltik ve pirinç ithalatı gerçekleştirilmiştir. 2020 Yılı verilerine göre Çanakkale ili ülke çeltik üretim alanlarının %8,95’ini, üretim miktarının ise %9,59’unu karşılamaktadır. İl, Türkiye çeltik üretiminde 4.sırada bulunmakla birlikte, ürün 2020 yılında Çanakkale ili bitkisel üretim değerine 500 milyon TL’lik katkısı ile 5. sırada yer almıştır. Bu çalışmada araştırma alanı olarak belirlenen Çanakkale ilinde Tabakalı Örnekleme Yöntemi ile belirlenen 74 tarım işletmesinden 2018 üretim döneminde elde edilen veriler yardımıyla çeltik üretimi genel hatlarıyla incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çeltik ürünü işletmelerin bitkisel üretim deseninde %43,99’luk pay ile ilk sırada yer almakla birlikte bu ürünü buğday ve yağlık ayçiçeği izlemektedir. İşletmelerde ortalama çeltik verim 785,18 kg/da, üretim değeri ise 2.294,68 TL/da olarak hesaplanmıştır. Yapılan araştırmada çeltik üretiminde mazot-gübre ve sertifikalı tohumluk kullanımı yanında fark desteği uygulamasının çeltiğin üretim değerini %5,69 oranında artırdığını göstermiştir. Anket uygulanan işletmelerde yabancı sermaye kullanım oranı ise %51,35 olarak belirlenmiştir. Çanakkale ilinde çeltik üretim alanlarının ve birim alandan elde edilen verimin artırılabilmesi için; ilde yapılacak olan eğitim faaliyetleri ile işletme sahiplerinin çeltik ürününe yönelik desteklerden tam olarak yararlanması sağlanmalı, farklı çeltik üretim yöntemleri yapılacak demonstrasyon çalışmaları ile üreticilere yakından tanıtılmalı, birim alanda kullanılan tohum, gübre, ilaç, mazot, işgücü vb. girdilerin çevreyle etkileşimi üzerinde durulmalı ve araştırma kurumlarınca önerilen düzeylerde faktör kullanımı teşvik edilmeli, üretimde mutlaka sertifikalı tohumluk kullanımı farklı yöntemler kullanılarak özendirilmelidir. Bununla birlikte, 2018-2020 yılları arasında 0,10 krş/kg olarak uygulanan fark desteği birim fiyatının ise daha gerçekçi yöntemlerle belirlenmesi çeltikte üretim şartlarının iyileştirilmesinde oldukça önemli bir rol oynayacaktır.Keywords
Çeltik, üretim değeri, sermaye, destekleme, Çanakkale.

Abstract

In the period of 2018/19, 745 million tons of paddy was produced in 163 million ha area in the world, and China, India and Indonesia come forward as the main countries in paddy production. In global paddy production, Turkey has 0,07% of the production area, and provides 0,13% of total paddy production, and 0,11% of total rice production. Due to supply defict, Turkey imported 130 million USD of paddy and rice in 2019. According to data of 2020, Çanakkale province has 8,95% of Turkey’s paddy production areas, and provides 9,59% of total paddy production amount. In 2020, paddy production contributed Çanakkale province’s vegetative production value for 499.702.500 TL, and it took the 5th place in the province’s crop pattern. In this study, paddy production in Çanakkale province was examined by means of the data which were collected from 74 agricultural enterprises in 2018, and the Stratified Sampling Method was used to determine sampling size. According to the research results, paddy takes the first place in enterprises’ crop pattern with 43,99% proportional share, and paddy is followed by wheat and sunflower. Paddy yield mean of the enterprises was 785,18 kg/da, and production value was calculated as 2.294,68 TL/da. In the study, it was found out that subsidies such as diesel fuel, fertilizer, certified seed usage subsides, and deficiency payments; increase gross output value by 5,69%. Foreign capital usage ratio of the research area was found as 51,35%. In order to increase paddy production areas and production amount in Çanakkale province; producers’ awareness levels about subsidies should be increased by training activities in order to make them utilise subsidies widely, also they should be trained by means of demonstration activities about some topics such as; efficient input usage, and environmental aspect of input usage, different production methods, certified seed usage. Besides, deficiency payment amount which was 0,10 krş/kg between 2018 and 2020, should be revised according to the present conditions.Keywords
Paddy, production value, capital, subsidy, Çanakkale.

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri