EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


0-3 YAŞ ARALIĞINDAKİ BEBEKLERDE UYKU PROBLEMLERİNE YÖNELİK EBEVEYNLERİN ÇÖZÜM STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PARENT SOLUTION STRATEGIES TO SLEEP PROBLEMS IN 0-3 YEARS OLD BABIES )

Author : deniz acuner  Neşe Şekerci, Şevval Nur Erdoğan, Fatma Yaşar, Tuğba Nur Kökten, Yağmur Doğan, Yasemin Kaba, Zümeyra Özbek  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 19
Page : 650-663
Cite : deniz acuner Neşe Şekerci, Şevval Nur Erdoğan, Fatma Yaşar, Tuğba Nur Kökten, Yağmur Doğan, Yasemin Kaba, Zümeyra Özbek, (2021). 0-3 YAŞ ARALIĞINDAKİ BEBEKLERDE UYKU PROBLEMLERİNE YÖNELİK EBEVEYNLERİN ÇÖZÜM STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 19, p. 650-663. Doi: .
    


Summary

Bu araştırmanın ana amacı 0-3 yaş arası bebeklerde yaşanan uyku problemlerinde ebeveynlerin geliştirdikleri çözüm stratejilerini incelemektir. Bu çalışma İstanbul’da yaşayan ve 0-3 yaş bebeği olan 11 ebeveyn ile yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla derinlemesine görüşme yapılarak veri toplanan niteliksel bir çalışmadır. Yarı yapılandırılmış soru formu; ebeveyn ve bebekleri tanıtıcı bilgileri, bebeklerin uyku düzenlerini, uyku ile ilgili yaşanılan problemleri ve uykuya yönelik çözüm stratejilerini içeren sorulardan oluşturulmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından MAXQDA 2020.4 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Toplanan veriler deşifre edilerek temalar ve kodlar oluşturulmuştur. Katılımcıların ifadeleri, 36 başlık altında 511 kez kodlanmış ve üç adet tema altında toplanmıştır: (uykuya yönelik tanımlayıcı bilgiler, nedeni belli olan uyku sorunlarına göre çözüm stratejileri ve nedeni belli olmayan uyku sorunlarına göre çözüm stratejileri). Ayrıca temalar ve kodlar arası ilişkiler incelenmiştir. Katılımcıların en sık ele aldıkları konular; uyutma şekli (%9,98), uyku yeri (%9,20) ve koliğe bağlı uyku sorunları (%6,26) olmuştur. Ebeveynlerin bebeklerinin uyku problemlerini çözmek ve önlemek için en sık kullandıkları yöntemler; çok hareketli olan bebeklerin daha risksiz bir yerde uyutulması, uykuya direnme durumunda uykularının gelmesi için zaman verilmesi, uyku öncesi oyun süresinin belirlenmesi, ağladığında bebeğin kucağa alınması, müzik dinletilmesi, evde sessizliğin sağlanması olarak belirlenmiştir. Uykuyu etkileyen çok sayıda değişken olduğu ve farklı çözüm stratejilerinin uygulandığı görülmüştür. Aile bireylerinin uyku sorunları karşısında nasıl çözüm üretecekleri konusunda uzmanlardan danışmanlık almaları önerilir.Keywords
Çözüm Stratejileri, Ebeveynler, Uyku, Uyku Problemleri, 0-3 Yaş

Abstract

The main aim of this research is to examine the solution strategies sleep problems developed by parents that have infants aged 0-3 in sleep problems. This study is a qualitative study in which data was collected through in-depth interviews with 11 parents living in Istanbul and having babies aged 0-3, through a semi-structured questionnaire. A semi-structured question form is created from questions that include information about parents and babies, children's sleep patterns, problems related to sleep, and strategies for solving sleep. The data was analyzed by researchers using the MAXQDA 2020.4 package program. Themes and codes were created with deciphering the collected data. Themes and codes were created with deciphering the collected data.Participants ' statements were encoded 511 times under 36 headings and collected under 3 themes:descriptive information, strategies for solving sleep problems with obvious causes, and strategies for solving sleep problems that are unknown causes.In addition the relationship between themes and codes were examined. Topics covered most frequently by the participants; sleeping style (9.98%), sleeping place (9.20%) and colic-related sleep problems (6.26%). The most common methods that parents use to solve and prevent sleep problems of their children are to put babies who are very mobile to sleep in a more risk-free place, to give them time to sleep in case of resisting sleep, not to play games before sleep, to hold the baby when he cries, to listen to music, to ensure silence at home. Family members are advised to seek advice from experts on how to solve sleep problems.Keywords
Baby, Solution Strategies, Parents, Sleep, Sleep Problems, 0-3 Years

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri